Vi er her for at hjælpe.

Indtastning af patientdata

Du kan indtaste patientoplysninger når som helst mens du foretager en undersøgelse ved at trykke på 'Associate a Patient' (Tilknyt en patient). Afhængig af konfigurationen af dit system kan du tilføje patientdata på en af følgende måder:

 • Tilføj manuelt
 • Add from Worklist (Tilføj fra arbejdsliste)(hvis din konto er konfigureret til at bruge en arbejdsliste)

Patientoplysninger inkluderer:

 • Patient Name (Patientnavn) (Last Name (Efternavn)(, First Name (Fornavn), Middle Name (Mellemnavn), Title (Titel), og Suffix (Suffiks))
 • Køn (mand, kvinde, andet og ukendt)
 • DOB (Fødselsdato) (der vises et datorullehjul for at vælge patientens fødselsdato)
 • Tiltrædelsesnr.
 • MRN (patientjournalnummer)

Manuel tilføjelse af patientoplysninger

 1. På billedskærmen skal du vælge Capture Reel (Optageenhed) i øverste højre hjørne af skærmen.
 2. Vælg "+Tilføj" ud for Patientoplysninger.
 3. Gå til skærmbilledet Patient, brug tastaturet til at indtaste patientoplysningerne og tryk derefter på "Save" (Gem).

Tilføjelse af patientoplysninger fra en arbejdsliste

Brug denne indstilling, hvis din konto er konfigureret til at vælge patienten fra en arbejdsliste, der muligvis allerede indeholder deres patientoplysninger. Når du vælger skærmbilledet Patient (Patient), udfyldes den automatisk.

Sådan vælges en patient fra en arbejdsliste:

 1. Gå til billeddannelseskærmen og tryk på Capture Reel (Optageenhed) , og tryk derefter på Associate a Patient (Tilknyt en patient). Skærmbilledet Patient (Patient) vises.
 2. Tryk på "Add from Worklist" (Tilføj fra arbejdsliste).
 3. Hvis der er flere arbejdslister, skal du trykke på den arbejdsliste, der er forbundet med patienten og derpå vælge patienten, eller du kan vælge patienten direkte.
 4. Bekræft patientoplysningerne, og tryk på 'Save' (Gem).

Tilføjelse af en undersøgelsesbeskrivelse

Du kan tilføje en beskrivelse af undersøgelsen fra skærmbilledet Study (Undersøgelse).

Flere patienter optaget i en enkelt session

Det er bedste praksis at tilknytte patientdata og gemme billeder efter hver patientsession.

I tilfælde af at der er scanninger fra flere patienter i én session, kan du gemme billeder i samlede grupper med forskellige tilknyttede patientdata.

Når du har afsluttet din session, skal du følge disse trin for at gemme billeder i samlede grupper for hver patient:

 1. Når du er færdig med at scanne, skal du vælge Optageenhed i øverste højre hjørne af scanningsskærmen for at dokumentere og overføre din undersøgelse.
 2. Rul ned for at gennemgå dine optagelser. Alle scanninger, der vises her, føjes til din nuværende undersøgelse. 
 3. Vælg "Rediger" for at redigere de scanninger, du gemmer sammen med den aktuelle undersøgelse.
 4. På skærmen Rediger optagelser skal du vælge de scanninger, du ikke ønsker at medtage i den aktuelle undersøgelse. Et blåt afkrydsningsmærke angiver, at du har valgt optagelsen og har fravalgt den fra den aktuelle undersøgelse.
 5. Når du har valgt de scanninger, du ikke vil medtage, skal du vælge enten "Slet" eller "Gem til senere."
  1. Hvis du sletter en scanning, kan denne handling ikke fortrydes.
  2. Hvis du gemmer en scanning til senere, vises den i optageenheden, når den aktuelle undersøgelse er gemt og vil automatisk blive medtaget i den næste, nye undersøgelse.
 6. Afslut skærmen Rediger optagelser ved at klikke på X i øverste venstre hjørne af skærmen for at gå tilbage til undersøgelsesskærmen.
 7. Hvis du vil tilføje yderligere optagelser til din nuværende undersøgelse, skal du trykke på “Scan” på undersøgelsesskærmen for at gå tilbage til scanning- og optagelsestilstand. Dine aktuelle undersøgelsesoplysninger gemmes automatisk.

Gentag for næste patient.

Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 7 fandt dette nyttigt
Tak for din feedback

Vi beklager, at dit spørgsmål ikke blev besvaret. Vi er her for at hjælpe. Kontakt os