Vi er her for at hjælpe.

Indtastning af patientdata

Du kan indtaste patientoplysninger når som helst mens du foretager en undersøgelse ved at trykke på 'Associate a Patient' (Tilknyt en patient). Afhængig af konfigurationen af dit system kan du tilføje patientdata på en af følgende måder:

  • Tilføj manuelt
  • Add from Worklist (Tilføj fra arbejdsliste)(hvis din konto er konfigureret til at bruge en arbejdsliste)

Patientoplysninger inkluderer:

  • Patient Name (Patientnavn) (Last Name (Efternavn)(, First Name (Fornavn), Middle Name (Mellemnavn), Title (Titel), og Suffix (Suffiks))
  • Køn (mand, kvinde, andet og ukendt)
  • DOB (Fødselsdato) (der vises et datorullehjul for at vælge patientens fødselsdato)
  • Tiltrædelsesnr.
  • MRN (patientjournalnummer)

Manuel tilføjelse af patientoplysninger

  1. På billedskærmen skal du vælge Capture Reel (Optageenhed) i øverste højre hjørne af skærmen.
  2. Vælg "+Tilføj" ud for Patientoplysninger.
  3. Gå til skærmbilledet Patient, brug tastaturet til at indtaste patientoplysningerne og tryk derefter på 'Done' (Færdig).

Tilføjelse af patientoplysninger fra en arbejdsliste

Brug denne indstilling, hvis din konto er konfigureret til at vælge patienten fra en arbejdsliste, der muligvis allerede indeholder deres patientoplysninger. Når du vælger skærmbilledet Patient (Patient), udfyldes den automatisk.

Sådan vælges en patient fra en arbejdsliste:

  1. Gå til billeddannelseskærmen og tryk på Capture Reel (Optageenhed) , og tryk derefter på Associate a Patient (Tilknyt en patient). Skærmbilledet Patient (Patient) vises.
  2. Tryk på 'Add from Worklist' (Tilføj fra arbejdsliste).
  3. Hvis der er flere arbejdslister, skal du trykke på den arbejdsliste, der er forbundet med patienten og derpå vælge patienten, eller du kan vælge patienten direkte.
  4. Bekræft patientoplysningerne, og tryk på 'Save' (Gem).

Tilføjelse af en undersøgelsesbeskrivelse

Du kan tilføje en beskrivelse af undersøgelsen fra skærmbilledet Study (Undersøgelse).

Flere patienter optaget i en enkelt session

Det er bedste praksis at tilknytte patientdata og gemme billeder efter hver patientsession.

I tilfælde af at der er scanninger fra flere patienter i én session, kan du gemme billeder i samlede grupper med forskellige tilknyttede patientdata.

Når du har afsluttet din session, skal du følge disse trin for at gemme billeder i samlede grupper for hver patient:

  1. Tryk på 'Capture Reel' (Optageenhed).
  2. Tilføj patientdata for den første patient. Gem.
  3. Gå til undersøgelsesskærmen og tryk på 'Save' (gem).
  4. Vælg destinationsarkiv, rul derefter til bunden, hvor miniaturebillederne for alle billederne er valgt.
  5. Vælg blot de miniaturebilleder, der hører til denne patient (fjern markeringen af de andre).
  6. Tryk på 'Confirm' (bekræft). Du vil få præsenteret indstillinger for de resterende billeder. 
  7. Vælg 'Roll Into New Study' (kør over i ny undersøgelse).

Gentag for næste patient.

 

 

 

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 5 fandt dette nyttigt
Tak for din feedback

Vi beklager, at dit spørgsmål ikke blev besvaret. Vi er her for at hjælpe. Kontakt os