Vi er her for at hjælpe.

Brug af farvedoppler eller Power Doppler

Brug farvedoppler til at visualisere blodgennemstrømningen (gennemsnitshastighed og retning) overlejret på et B-modus billede. Eller brug Power Doppler til at visualisere blodgennemstrømningens energi (ikke hastighed eller retning) overlejret på et B-tilstandsbillede.

I farvedoppler vises en region af interesse (ROI) på billedskærmen for at repræsentere gennemsnitshastigheden og strømningsretningen. Farveskalaen vises til højre for billedet.

I Power Doppler vises amplitudeenergien af den strøm, som er indeholdt i ROI, med et intensitetskort med et rødligt skær. Dette farvekort vises til højre for billedet.

Sådan tilgår du farvedopler eller Power Doppler:

  1. Vælg den ønskede forudindstilling og identificer regionen af interesse.
  2. Vælg Handlinger nederst på billedskærmen.
  3. Vælg farvedopler eller Power Doppler under Tilstande.

For justering af regionen af interesse:

For at ændre størrelsen på ROI skal du vælge ikonet i kanten af ROI. Træk ikonet for at justere størrelsen og retningen af ROI. ROI flyttes ved at vælge området inde i ROI og trække det til den nye position.

Bemærk, at du kan zoome ind på ROI. Når du justerer zoomet, vises et miniaturebillede af billedet i den øverste højre del af skærmen med en gul ROI-ramme. Når du panorerer på det zoomede billede, opdateres ROI'en for at orientere dig hen mod det zoomede billede.

For både farvedoppler og Power Doppler kan du justere Farveforstærkning ved at stryge til venstre og højre. Vælg Høj eller Lav for henholdsvis at justere farvestrømstilstanden i farvedoppler eller justere hastighedsskalaen for Power Doppler.

Var denne artikel en hjælp?
8 ud af 11 fandt dette nyttigt
Tak for din feedback

Vi beklager, at dit spørgsmål ikke blev besvaret. Vi er her for at hjælpe. Kontakt os