Vi er her for at hjælpe.

Beregn Simpsons ejektionsfraktion

Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig i USA og Canada. Denne funktion er ikke tilgængelig på Android-enheder. Den er ikke tilgængelig for iQ+ Vet.

Simpsons ejektionsfraktionsværktøj giver dig mulighed for at estimere venstre ventrikulære ejektionsfraktioner (EF), når du optager hjerteundersøgelser fra en apikal firekammervisning af hjertet. Butterfly bruger Simpsons monoplanmetode til at beregne EF.

Sådan bruges det automatiske EF-værktøj:

 1. Vælg forudindstillingen for hjerte.
 2. Vælg knappen Handlinger nederst til højre på din skærm.
 3. Vælg Simpsons EF under værktøjer.
 4. Skærmen Registrer et apikal 4-kammer vises med en Vejledning til uddannelsesmæssig visning nederst på skærmen. Vejledningen bruger en skala, der går fra rød til grøn, hvor grøn angiver et højkvalitetsbillede.
 5. Vælg Beregn . Der registreres automatisk et 3-sekunders klip.
 6. Hvis det automatiske EF-værktøj er i stand til at beregne en ejektionsfraktion, vises skærmbilledet for automatisk ejektionsfraktion og den beregnede ejektionsfraktion markeres som en automatisk beregnet Simpsons-måling. Du har muligheden for enten at gemme dette automatiske resultat, redigere resultatet og genberegne det eller slette resultatet og optagelsen.
 7. Hvis værktøjet ikke er i stand til at beregne en ejektionsfraktion, eller du vælger at redigere dit resultat, føres du til skærmen Rediger. Der har du muligheden for at justere slut-diastol (ED).
 • Rul ned gennem rammerne nederst på skærmen til du når den passende ramme til slut-diastol.
 • For at flytte den samlede position for den kontur, der bruges til at måle den ventrikulære overflade, skal du trykke på og trække i det hvide ankerpunkt . Slip ankerpunktet, når konturen er i den rigtige position.
 • Placeringen af de kontursider, der bruges til at måle den ventrikulære overflade, ændres ved at trykke på og trække i den blå cirkel, der angiver justeringspunkter omkring konturen. Slip justeringspunktet, når konturen er i den rigtige position.
 • Konturens spidsposition ændres ved at trykke på og trække i spidsjusteringslinjen øverst på konturen. Slip spidsjusteringslinjen, når konturen er i den rigtige position.
 • Når redigeringerne er afsluttede, skal du vælge Opdater slut-diastol.
 • Følg den samme proces som ovenfor for slut-diastol, og vælg Opdater slut-diastol, når den er fuldført. Resultatskærmen for ejektionsfraktionen vises, og den beregnede ejektionsfraktion markeres som en manuel måling med Simpsons metode.
 • Hvis du vælger Gem for at gemme målingen, vil det registrerede 3-sekunders optagelses-loop med den estimerede ejektionsfraktion og tilhørende ED- og ES-konturer for venstre ventrikel gemmes i Optageenheden. Bemærk at, når du vælger Slet, slettes både ejektionsfraktionsresultatet og den 3-sekunders optagelse, der bruges til at beregne resultatet.
 • *Ikke alle forudindstillinger, billeddannelsestilstande og funktioner er tilgængelige i alle lande. Tjek tilgængelighed i dit land.

  Var denne artikel en hjælp?
  29 ud af 40 fandt dette nyttigt
  Tak for din feedback

  Vi beklager, at dit spørgsmål ikke blev besvaret. Vi er her for at hjælpe. Kontakt os