Vi er her for at hjælpe.

Brug af M-modus

Billeddannelse med M-modus visning giver høj temporal opløsning af vævets bevægelse. M-modus visningen indbefatter hastighedsregulatorer (Hurtig eller Langsom]), M-modus linje, B-modus billede og et bevægelsespunkt for at bevæge M-modus linjen.

Sådan får du adgang til M-tilstand:

  1. Vælg den ønskede forudindstilling på billedskærmen og identificer det område, du gerne vil tage lave billeddannelse af.

  2. Vælg Handlinger nederst på billedskærmen.
  3. Vælg M-tilstand under Tilstande.

Sådan justeres linjevinklen for scanning:

Vælg bevægelsespunktet, der vises som en cirkel på scanningslinjen, og træk denne radialt.

Sådan justeres sweep-hastigheden i scannelinjevisningen:

Vælg på Langsom eller Hurtig for at ændre sweep-hastighed.

Udførelse af M-tilstandsmålinger:

Når du udfører en måling i M-modus, beregner Appen tid, puls (bpm) og afstand ud fra linjens placering.

  1. Vælg på snefnugget for at fryse billedet.
  2. Vælg knappen Anmærkning.
  3. En afstandsmåling foretages ved at vælge linjen.
  4. Brug prikkerne til at placere krydsmarkørerne.
  5. Linjen slettes ved at vælge X'et ved siden af det tilsvarende numeriske måledisplay, og derpå vælge Slet linje for at bekræfte.
Var denne artikel en hjælp?
7 ud af 10 fandt dette nyttigt
Tak for din feedback

Vi beklager, at dit spørgsmål ikke blev besvaret. Vi er her for at hjælpe. Kontakt os