Pyrimme auttamaan parhaamme mukaan.

Luettelo ihmisiä varten tarkoitetuista esiasetuksista (iQ/iQ+)

Vatsa

Vatsa-esiasetus tukee vatsan elinten, kuten maksan ja munuaisten, kokoisten ja muotoisten rakenteiden kliinistä tutkimusta 25 cm:n syvyyteen asti käyttämällä harmonisia taajuuksia käyrälinjaisessa muodossa. Sitä käytetään myös abdominaalisissa toimenpiteissä, kuten parasenteesissä, tai IVC:n ECMO-linjoissa.

Vatsa syvä

Vatsa syvä -esiasetus käyttää matalia perustaajuuksia, jotka mahdollistavat abdominaaliset tutkimukset jopa 30 cm:n syvyyteen asti. Tätä käyrälinjaista esiasetusta käytetään yleensä teknisesti haastavien potilaiden kohdalla, joilla on esimerkiksi korkea BMI tai erittäin myötäävä maksa, kuten hepatiitissa.

Aortta ja sappirakko

Aortta/sappirakko käyttää kuvannusparametreja, jotka mahdollistavat kyseisten abdominaalisten rakenteiden korkean kontrastin kuvantamisen. Esiasetus on suunniteltu reunojen optimaaliseen kuvaamiseen, ja se soveltuu siten parhaiten vatsa-aortan aneurysman, sappitiehyen, sappirakon sairauksien, sappikivien ja perikolekystisen nesteen tutkimiseen. Nämä ovat yleisiä tutkimuksia perusterveydenhuollossa ja ensiavussa.

Rakko

Rakko-esiasetus on optimoitu virtsarakon tutkimuksessa tarvittavaa kontrastia ja yksityiskohtia varten. Näkökenttä on 120 astetta, mikä mahdollistaa virtsarakon laajemman visualisoinnin 20 cm:n syvyyteen asti. Tämä käyrälinjainen esiasetus sisältää harmonisen kuvantamisen korkeamman resoluution kuvantamista varten. Sen avulla koko virtsarakko voidaan visualisoida, ja se tarjoaa riittävän kontrastin resoluution, jotta virtsarakon seinämästä saadaan luotettava kuva. Tämä esiasetus soveltuu parhaiten virtsaummen, virtsarakon seinämän terveyden, virtsaputken läpän avautumisen ja eturauhasen koon tutkimiseen.

Sydän

Sydän-esiasetus toimii korkealla kuvataajuudella ja käyttää perustaajuuksia, jotka mahdollistavat luotettavan reaaliaikaisen kaikukardiogrammin saamisen sydämen anatomiasta. Esiasetuksella nähdään 25 cm:n syvyyteen asti. Erikoislääkärit käyttävät sitä aktiivisesti sydänterveyden tutkimiseen eri kliinisissä ympäristöissä, kuten ensiavussa, teho-osastolla ja kardiologin vastaanotolla, sekä perioperatiiviseen arviointiin heräämössä. Sitä voidaan käyttää myös rintakehän toimenpiteissä, kuten perikardiosenteesissä.

Sydän syvä

Sydän syvä -esiasetuksessa on vaihtoehtoinen optimointi, joka on kehitetty mahdollistamaan erilaisten potilastyyppien joustavampi kuvantaminen. Siinä on korkeampi resonanssitaajuus ja harmoninen komponentti, jotka tarjoavat erilaisen näkymän. Korkea kuvataajuus mahdollistaa luotettavan reaaliaikaisen kaikukardiogrammin 25 cm:iin asti.

Koherenssi-kuvannus

Koherenssi-kuvannus, joka sijaitsee Sydän-esiasetuksessa, parantaa kuvaa poistamalla mallintamatonta akustista kaikua ja aberraatiota (eli sotkua) ja parantamalla kontrastin resoluutiota. Tämä tukee binääristä päätöksentekoa.

FAST

FAST-esiasetus on optimoitu FAST-tutkimusta (Focused Assessment with Sonography for Trauma, kohdistettu trauman sonografia-arviointi) varten, joka auttaa kliinikkoa havaitsemaan vatsakalvon sisäisen tai perikardiumissa olevan nesteen potilailla, joilla on iskuvamma. Se on sekä akuuttilääketieteessä että ensihoidossa käytettävien ultraäänien kulmakivi. Esiasetuksella nähdään 25 cm:n syvyyteen. Siinä on yhdistelmä teknisiä ominaisuuksia, jotka tuottavat korkean kuvataajuuden sydämen kuvantamiseen (yleensä sydänpussinäkymä) ja yksityiskohtaisen näkymän lantion ja vatsan syvään tutkimiseen.

Keuhko

Keuhko-esiasetus on suunniteltu tukemaan hengitysvaikeuksien kliinistä tutkimusta. Keuhko-esiasetus on optimoitu osoittamaan keuhkopussin liukumista ja keuhkopussin artefaktia, mukaan lukien a-linjat ja b-linjat 15 cm:n syvyyteen. Esiasetus muuttaa näkymän käyrälinjaisesta lineaariseksi, kun syvyys pienenee enintään 7 cm:iin. Tämä optimoi lähikentän keuhkojen liukumisen dynamiikan sekä keuhkopussin artefaktit. M-tila käytettävissä.

Keuhkokudos

Suunniteltu tukemaan keuhkojen hepatisoitumisen tai keuhkojen konsolidaation tutkimuksia. Tämä asetus, jonka enimmäissyvyys on 15 cm ja joka käyttää matalia harmonisia taajuuksia kaarevassa muodossa, on optimoitu parantamaan visualisointia kaukaisessa kentässä.

T&L-pehmytkudos

T&L-pehmytkudos on korkeataajuuksisin esiasetuksemme. Siinä on korkea dynaaminen alue pehmytkudosrakenteiden yksityiskohtien erottelun optimoimiseksi, kuten intramuskulaariseen arviointiin. T&L-ultraäänen käyttäjät käyttävät sitä usein yksityiskohtaiseen anatomiseen arviointiin. Esiasetuksen minimisyvyys on 1 cm ja maksimisyvyys 12 cm. Esiasetus muuttaa muodon automaattisesti lineaarisesta puolisuunnikkaaksi (4 cm) ja sitten käyrälinjaiseksi (8 cm), mikä tukee nivustyrän ja lonkkanivelen pinnallista sormiarviointia ja neulanohjausta. Se on myös sertifioitujen plastiikkakirurgien suosima esiasetus oireilevien rintaimplanttien tutkimisessa.

Tuki- ja liikuntaelimistö

Tuki- ja liikuntaelimistö on T&L-pehmytkudoksen kumppaniesiasetus. Sen painopisteenä on kontrastin resoluutio, jolla korostetaan rakenteiden välisiä teräviä reunoja ja neuloja. Sitä tapaavat suosia käyttäjät, jotka tekevät interventioita tai diagnostisia toimenpiteitä, joissa tarvitaan terävien reunojen tunnistusta, kuten lonkkanivelen dysplasiassa ja reumatologiassa. Esiasetuksen minimisyvyys on 1 cm ja maksimisyvyys 12 cm. Esiasetus muuttaa muodon automaattisesti lineaarisesta puolisuunnikkaaksi (4 cm) ja sitten käyrälinjaiseksi (8 cm). Näin ollen Tuki- ja liikuntaelimistö -esiasetus voi tukea ääreisnivelten tutkimista/injektiota sekä lonkkanivelelle samoin kuin epiduraaleille tarvittavaa penetraatiosyvyyttä.

Hermo

Hermo-esiasetus on kehitetty yhteistyössä alueellisten ja perioperatiivisten anestesiologien kanssa. Se on korkeataajuuksinen kuvantamismuoto, joka on optimoitu ääreishermojen tutkimiseen 5 cm:n syvyyteen asti. Se on kehitetty näyttämään hermokimppujen väliset kontrastit, jotka erottuvat ympäröivistä rakenteista. Lisäksi siinä on yksityiskohtainen resoluutio, jota tarvitaan näyttämään yksittäisten hermokimppujen tyypillinen "hunajakennomainen" muoto.

OB1/GYN

OB 1/GYN -esiasetus on käyrälinjainen obstetrinen esiasetus raskauden ja gynekologisten potilaiden kohdunsisäiseen tutkimiseen 25 cm:n syvyyteen asti. Esiasetus on optimoitu raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikaisiin tutkimuksiin, ja se on erityisen suosittu synnytyksissä, obstetrisissa ja resursseiltaan rajallisissa toimenpiteissä.

OB 2/3

OB 2/3 -esiasetus on käyrälinjainen obstetrinen esiasetus raskauden ja gynekologisten potilaiden kohdunsisäiseen tutkimiseen 25 cm:n syvyyteen asti. Esiasetus on optimoitu raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikaisiin tutkimuksiin, ja se on erityisen suosittu synnytyksissä, obstetrisissa ja resursseiltaan rajallisissa toimenpiteissä.

Silmä

Silmä-esiasetus on kehitetty huolellisesti soveltuvan MI-käyttöalueen kanssa hoitopaikalla tehtäviin ultraäänitutkimuksiin. Tähän sisältyy yleensä silmäkuopan rakenteellisen eheyden, vierasesineiden ja optisen hermotupen halkaisijan tarkastelu. Esiasetus on lineaarinen ja näkymä ulottuu 5 cm:n syvyyteen.

Pediatrinen vatsa

Pediatrinen vatsa -esiasetus tukee vatsan elinten, kuten maksan ja munuaisten, koon ja muodon kliinistä tutkimusta käyttämällä harmonisia taajuuksia käyrälinjaisessa muodossa. Tämä esiasetus käyttää korkeampaa taajuutta, sillä näkee 15 cm:n syvyyteen asti ja se on optimoitu pediatrisiin tutkimuksiin.

Pediatrinen sydän

Pediatrinen sydän -esiasetus toimii korkealla kuvataajuudella ja käyttää taajuuksia, jotka mahdollistavat luotettavan reaaliaikaisen kaikukardiogrammin saamisen sydämen anatomiasta. Esiasetuksella näkee 15 cm:n syvyyteen asti, ja se on optimoitu pediatrisille potilaille, sillä siinä on korkeammat taajuudet kuin aikuisille tarkoitetussa esiasetuksessa.

Pediatrinen keuhko

Keuhko-esiasetus on optimoitu näyttämään pleuran pintaa ja pleuraliukua etualalla sekä A-linjaa ja B-linjoja koko 7 cm:n kentällä. Se on suosittu esiasetus pediatrisen keuhkokuumeeseen liittyvän keuhkon tiivistymisen havaitsemisessa, ja se on yksi Global Health NGO -kumppaneidemme eniten käyttämistä esiasetuksista.

Pieni elin

Pieni elin -esiasetus on optimoitu pienten pehmytkudosrakenteiden, kuten kilpirauhasen, korvanalussylkirauhasen, imusolmukkeiden ja kivesten, tutkimiseen lineaarisessa muodossa 6 cm:n syvyyteen asti. Sitä voidaan käyttää elimen koon, muodon ja vaskulaarisuuden kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimiseen. Esimerkkejä viimeksi mainitusta ovat kiveksen kiertymän ja Hashimoton tyreoidiitin tutkiminen.

Vaskulaarinen: suoniyhteys

Verisuonisto: suoniyhteys -esiasetus on suunniteltu vastaamaan ultraääniohjatun laskimopunktion ja valtimotoimenpiteiden korkeakontrastisiin ja korkearesoluutioisiin vaatimuksiin lineaarisessa muodossa. Se optimoi kuvantamisen 1 cm:stä 5 cm:iin, ja se on väriltään harmaasävyinen, jotta verisuonisto ja neulan/katetrin reitti sekä neulan kärki erottuvat.

Verisuonisto: kaulavaltimo

Verisuonisto: kaulavaltimo -esiasetus on suunniteltu vastaamaan kaulavaltimoiden arvioinnin korkeakontrastisiin ja korkearesoluutioisiin vaatimuksiin perifeerisen valtimotaudin tutkimiseksi. Se on suunniteltu tukemaan plakin, hemodynaamisten häiriöiden ja halvauksien tunnistamista. Se optimoi kuvantamisen 6 cm:iin, joten se soveltuu erilaisille potilastyypeille. Esiasetus on optimoitu harmaasävyiseksi, jotta intimaaliset reunat erottuvat. Käytön aloittamista helpottavan videon voit katsoa täältä.

Verisuonisto: syvä laskimo

Verisuonisto: syvä laskimo -esiasetus on suunniteltu vastaamaan perifeeristen syvien laskimoiden tutkimisen korkeakontrastisiin ja korkearesoluutioisiin vaatimuksiin. Se on suunniteltu tukemaan laskimotukosten tunnistamista siten, että sen kuvataajuudet mahdollistavat tyypilliset kompressioliikkeet, kontrastin resoluutio tukee itse tukoksen näkymistä ja näkyvyys ulottuu 8 cm:iin asti. Esiasetus on optimoitu harmaasävyiseksi, jotta intimaaliset reunat erottuvat.

Vaskulaarinen: kasvot

Vaskulaarinen: kasvot -esiasetus on suunniteltu vastaamaan kasvojen pienten suonien, joissa on hidas hemodynaaminen virtaus, tutkimisen korkeakontrastisiin ja korkearesoluutioisiin vaatimuksiin ja tukemaan ultraääntä käyttäviä kasvojen kosmeettisia toimenpiteitä. Tämä lineaarinen esiasetus tarjoaa optimoidun kuvantamisen vähintään 1 cm:stä enintään 4 cm:n syvyyteen, ja se on optimoitu harmaasävyiseksi, jotta kasvojen verisuonten anatomian tunnistaminen olisi helpompaa. Tässä esiasetuksessa ovat käytössä B-tila, väridoppler, tehodoppler ja keskilinja-työkalu.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
43/46 koki tästä olevan apua
Kiitos palautteesta

Ikävää, että tämä ei vastannut kysymykseesi. Pyrimme auttamaan parhaamme mukaan. Ota yhteyttä