Pyrimme auttamaan parhaamme mukaan.

Potilastietojen syöttäminen

Voit syöttää potilastietoja missä vaiheessa tutkimusta tahansa valitsemalla Liitä potilas. Järjestelmäsi määrityksistä riippuen potilastietoja voidaan lisätä yhdellä seuraavista tavoista:

 • Add Manually (Lisää manuaalisesti)
 • Add from Worklist (Lisää työlistalta) (jos tili on määritetty käyttämään työlistaa)

Potilastiedot sisältävät seuraavat:

 • Patient Name (Potilaan nimi) (Last Name (Sukunimi), First Name (Etunimi), Middle Name (Toinen nimi), Title (Työnimike) ja Suffix (Jälkiliite))
 • Sukupuoli (mies, nainen, muu tai tuntematon)
 • DOB (Syntymäaika) (Näyttöön avautuu selain, josta potilaan syntymäaika voidaan valita)
 • Järjestysnro
 • MRN (Potilastietojen numero)

Potilastietojen lisääminen manuaalisesti

 1. Valitse kuvakela kuvannusnäytön oikeasta yläkulmasta.
 2. Valitse "+Lisää" potilastietojen vierestä.
 3. Käytä Potilas-näytöllä näppäimistöä potilastietojen syöttämiseen, ja napauta sen jälkeen "Valmis".

Potilastietojen lisääminen työlistalta

Tätä vaihtoehtoa käytetään, jos tili on määritetty valitsemaan potilas työlistalta, joka voi jo sisältää potilastiedot. Kun se valitaan, Patient (Potilas) -näyttö täyttyy automaattisesti.

Potilas valitaan työlistalta seuraavasti:

 1. Valitse kuvanäytöstä Capture Reel (Kuvakela) ja sen jälkeen Associate a Patient (Liitä potilas). Näyttöön avautuu Patient (Potilas) -näyttö.
 2. Napauta "Lisää työlistalta".
 3. Jos työlistoja on useita, valitse potilaaseen liitetty työlista ja sen jälkeen potilas, tai valitse potilas suoraan.
 4. Vahvista potilastiedot ja napauta "Tallenna".

Tutkimuskuvauksen lisääminen

Tutkimuksen kuvauksen voi lisätä Study (Tutkimus) -näytössä.

Useiden potilaiden kuvien kaappaus yhden istunnon aikana

Parhaiden käytäntöjen mukaista on yhdistää potilastiedot ja tallentaa kuvat jokaisen potilaan jälkeen.

Jos skannaat useita potilaita yhden istunnon aikana, voit tallentaa kuvat erissä ja yhdistää eriin eri potilaiden tiedot.

Noudata istunnon lopetettuasi näitä ohjeita tallentaaksesi kuvat erissä kunkin potilaan tietoihin:

 1. Napauta kuvakelaa.
 2. Lisää ensimmäisen potilaan tiedot. Tallenna.
 3. Napauta potilaan tutkimusruudussa "Tallenna".
 4. Valitse kohdearkisto ja siirry ruudun alalaitaan, jossa kaikkien kuvien pienoiskuvat ovat valittuna.
 5. Valitse vain ne pienoiskuvat, jotka kuuluvat tälle potilaalle (poista valinta muista kuvista).
 6. Napauta "Vahvista"Näet jäljellä oleville kuville käytettävissä olevat vaihtoehdot. 
 7. Valitse "Siirrä uuteen tutkimukseen".

Toista seuraavan potilaan kohdalla.

 

 

 

 

 

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
2/5 koki tästä olevan apua
Kiitos palautteesta

Ikävää, että tämä ei vastannut kysymykseesi. Pyrimme auttamaan parhaamme mukaan. Ota yhteyttä