Pyrimme auttamaan parhaamme mukaan.

Väri- tai tehodopplerin käyttäminen

Väridoppleria käytetään verenvirtauksen (keskimääräinen nopeus ja suunta) visualisointiin B-tilan kuvan peittokuvassa. Tehodoppleria käytetään verenvirtauksen (ei nopeus tai suunta) tehon visualisointiin B-tilan kuvan peittokuvassa.

Väridopplerissa kuvanäytössä näytetty kohdealue edustaa virtauksen keskimääräistä nopeutta ja suuntaa. Väriasteikko näkyy kuvan oikealla puolella.

Tehodopplerissa kohdealueella olevan virtauksen teho näytetään punertavana voimakkuutta osoittavana karttana. Värikartta näkyy kuvan oikealla puolella.

Väri- tai tehodopplerin käytön aloittaminen:

  1. Valitse haluamasi esiasetus ja määritä kohdealue.
  2. Valitse Toiminnot kuvannusnäytön alalaidasta.
  3. Valitse Tilat-kohdasta väri- tai tehodoppler.

Kohdealueen säätäminen:

Muuta kohdealueen kokoa valitsemalla kuvake kohdealueen reunasta. Muuta kohdealueen kokoa ja paikkaa vetämällä kuvaketta. Siirrä kohdealue valitsemalla kohta kohdealueen sisällä ja vetämällä kohdealue uuteen paikkaan.

Huomaa, että kohdealuetta voidaan lähentää. Kun zoomausta säädetään, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy kuvasta pienoiskuva, jossa kohdealue on rajattu keltaisella. Kun zoomattua kuvaa panoroidaan, kohdealue päivittyy ja kohdistuu zoomatun kuvan mukaan.

Voit säätää värivahvistusta sekä väri- että tehodopplerissa pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle. Säädä väridopplerin värivirtaustilaa valitsemalla Korkea tai Alhainen. Säädä tehodopplerin nopeusasteikkoa valitsemalla Korkea tai Alhainen.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
10/15 koki tästä olevan apua
Kiitos palautteesta

Ikävää, että tämä ei vastannut kysymykseesi. Pyrimme auttamaan parhaamme mukaan. Ota yhteyttä