Pyrimme auttamaan parhaamme mukaan.

Pulsoivan dopplerin käyttö

Pulsoivan dopplerin käyttö

HUOMAA: Pulsoiva doppler on käytettävissä Vaskulaarinen: suoniyhteys- ja Vaskulaarinen: kaulavaltimo -esiasetuksissa Pro-, Pro Team- ja Enterprise-tilauksissa iQ- ja iQ+-sovelluksissa Yhdysvalloissa ja iQ+-sovelluksessa Kanadassa. Yhdysvalloissa Pulsoiva doppler on käytettävissä myös Vatsa-, Vatsa syvä-, Sydän-, Sydän syvä- ja Sydämen koherenssi -esiasetuksissa iQ+-sovelluksessa.

Pulsoiva doppler on kvantitatiivinen tila, joka näyttää graafisesti veren virtausnopeuden mittaukset mitattavalta ajalta. Pulssidoppleria käytettäessä voidaan:

 • nähdä ja säätää näytteen tilavuuden sijaintia vetämällä rajausaluetta.
 • nähdä ja säätää kulman korjausta vetämällä valkoista mittaripistettä.
 • vaihtaa pulssidopplerin ja B-tilan välillä Käynnistä spektri / Päivitä B-tila -painikkeella.
 • säätää spektrin jäljityksen vahvistusta vetämällä sormea vasemmalle ja oikealle jäljen päällä, kun jäljitys on käytössä.
 • säätää asteikkoa korkean tai alhaisen virtauksen optimointia varten koskettamalla näytön keskiosassa olevaa Alhainen/Korkea virtaus -säädintä. Huomaa, että tämä säädin määrittää nykyisen tilasi.
 • säätää spektridopplerin jäljityksen vieritysnopeutta koskettamalla Nopea/Hidas vieritys näytön keskiosassa. Huomaa, että tämä säädin määrittää nykyisen tilasi.

Jos haluat säätää B-tilan referenssikuvan vahvistusta ja syvyyttä, poistu pulsoiva doppler -tilasta ja optimoi kuva B-tilassa.

Pulsoivan dopplerin käyttäminen:

 1. Valitse Vatsa-, Vatsa syvä-, Vaskulaarinen: suoniyhteys- tai Verisuonisto: kaulavaltimo -esiasetus. 
 2. Valitse näytön alalaidasta Toiminnot. Valitse pulssidoppler.
 3. Paina ja vedä näytetilavuuden rajausalue (nuolen keskellä oleva alue) haluttuun kohtaan kuvattavassa suonessa.
 4. Kohdista nuoli virtauksen suuntaisesti, kun rajausalue on kohdallaan. Jos suonen virtaus on kraniaalinen, aseta nuoli kraniaalisesti. Jos suonen virtaus on kaudaalinen, aseta nuoli kaudaalisesti.
 • Huomio: Virtauksen suuntaus esitetään suhteessa nuolen suuntaan. Nuolen väärä kohdistus voi aiheuttaa tulkintavirheen virtaussuunnassa. Tarkista, että nuoli on varmasti suunnattu veren virtauksen suuntaisesti.
 • Huomaa: Nuolen suuntainen virtaus näkyy aina peruslinjan yläpuolella. Nuolen vastainen virtaus näkyy aina peruslinjan alapuolella.
 • Napauta "Käynnistä spektri" aloittaaksesi spektrin jäljityksen.
 • Jos et näe jälkeä, säädä näytteen tilavuuden kohtaa. Säädä näytteen tilavuuden sijaintia:
  • Vedä nuolta. Tämä keskeyttää spektrin automaattisesti ja käynnistää B-tilan referenssikuvan uudelleen.
  • Napauta Päivitä B-tila -painiketta keskeyttääksesi spektrin manuaalisesti ja käynnistääksesi B-tilan uudelleen.
 • Säädä jäljen vieritysnopeutta napauttamalla "Hidas vieritys / Nopea vieritys" -painiketta.
 • Säädä nopeusasteikkoa napauttamalla Alhainen virtaus / Suuri virtaus -painiketta tai vedä peruslinjaa.
 • Lisää merkintöjä pysäyttämällä kuva ja napauttamalla Merkinnät-painiketta.
 • Lisää mittauksia pysäyttämällä kuva ja valitsemalla lineaariset mittaukset.
  • Huomaa: Merkintöjä ja mittauksia voidaan lisätä vain spektrin jäljitysalueelle.
 • Nopeusmittaukset näytetään cm/s systolisena huippuvirtauksena (PSV), absoluuttinen arvo vertikaaliselle etäisyydelle peruslinjan ensimmäisestä mittapisteestä, ja loppudiastolisena virtauksena (EDV), absoluuttinen arvo vertikaaliselle etäisyydelle peruslinjan toisesta mittapisteestä.
 • Mittamerkkien vasemman ja oikean pään välinen aikaero näytetään aikana (t) sekunneissa.
 • Tallenna pulssidopplerin kuva pysäyttämällä kuva ja painamalla kaappaus-painiketta.
 • Pulsoiva doppler -tilan käyttö Sydämen esiasetuksissa:

  Sydän-esiasetuksia varten pulsoiva doppler -tilassa on seuraavat erot sydämeen liittyviä sovelluksia helpottamaan:

  • Kulman korjausta ei ole.
  • Inversiota ei ole.
  • Samalla tavoin kuin Sikiön sydänäänet OB ⅔ -esiasetuksessa, käyttäjä voi siirtää näytteen tilavuutta painamalla ja vetämällä sinistä pistettä haluttuun kohtaan. Huomio: sinisen pisteen läheisyydessä painaminen siirtää myös rajausta.
  • Koska spektrin mittauksia voidaan käyttää mihin tahansa huippuun, nopeudet ovat yleisiä: v1 ja v2.
  • Sydämen pulsoiva doppler -esiasetuksessa käytetyn tavan mukaisesti näytetään vain mitattujen nopeuksien absoluuttinen arvo.  Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
  24/35 koki tästä olevan apua
  Kiitos palautteesta

  Ikävää, että tämä ei vastannut kysymykseesi. Pyrimme auttamaan parhaamme mukaan. Ota yhteyttä