Vi er her for å hjelpe deg.

Forhåndsinnstillinger

Abdomen

Denne forhåndsinnstillingen er best egnet til å demonstrere abdominelle organer som lever eller nyre. Den kan også brukes til abdominale prosedyrer som paracentese.

Dypt i abdomen

Denne forhåndsinnstillingen er utviklet for å gi bedre avbildning hos pasienter med abdomen som er teknisk utfordrende, ofte på grunn av et stort omfang. Frekvensen justeres med dybden for å sikre jevn, pålitelig visualisering opptil 30 cm.

Aorta og galleblære

Denne forhåndsinnstillingen er et tillegg til forhåndsinnstillingen Abdomen. Den er spesifikt optimert for strukturer i magen som vanligvis krever en høy kontrastoppløsning. Dette reduserer de grå nyansene for å demonstrere galleblæreveggen og lumen av de store arterier.

Blære

Denne forhåndsinnstillingen er optimert for kontrasten og nyansene som kreves for vurdering av blæren og tilpasset for å produsere bilder med høyere oppløsning av blæreveggen og omliggende bekken. . Synsfeltet utvides til 120 grader for å muliggjøre visualisering av blæren i nært felt.

Hjerte

Denne forhåndsinnstillingen er utviklet for å avbilde hjertets hurtige dynamikk. Den har en høy bildefrekvens og bruker en sektorskanning som gir pålitelig ekkokardiografisk undersøkelse i sanntid.

Hjerte dyp

Denne forhåndsinnstillingen er utviklet for å gi hjerteavbildning hos pasienter som er teknisk utfordrende, ofte som følge av høy BMI. Flere parametere er endret for å levere ekkokardiografi av diagnostisk kvalitet selv hos teknisk vanskelige pasienter.

FAST

Forhåndsinnstillingen FAST er utviklet med parametere som er spesielt optimert til fokusert vurdering av standard hjerte- og abdominale vinduer i trauma. Den leverer høye bildefrekvenser for avbildning av hjertet og sikrer den nødvendige oppløsningen for å identifisere patologi som fri væske i buken.

Lunge

Forhåndsinnstillingen Lunge er optimert for å støtte avbildning av lungepatologi, som respirasjonssvikt. I det nære feltet optimeres et høyfrekvens lineært format til visualisering av lungeskyving. Når dybden forandres, forandres også bildeformatet og frekvensområdet for å støtte dypere undersøkelse for A- og B-linjer.

Muskel-skjelett

Denne forhåndsinnstillingen er tilpasset avbildning i høy oppløsning av muskler, sener, ligamenter og bursae. Forhåndsinnstillingen støtter også føring av terapeutiske injeksjoner.

Nerve

Dette er en forbedret muskoskeletal forhåndsinnstilling som er spesifikt utviklet for å beskrive perifere nervers karakteristiske struktur. Denne forhåndsinnstillingen er tilpasset føring av lokale nerveblokader.

Obstetrikk og gynekologi

Forhåndsinnstillingen obstetrisk muliggjør kurvilineær avbildning med høy frekvens og høy bildefrekvens som leverer transabdominal avbildning og opptak av føtal hjertefrekvens (FHR) av høy kvalitet.

Oftalmisk

Denne forhåndsinnstillingen er utviklet for å identifisere fremmedlegemer i øyet, misfarging av linse og netthinneavløsning i akutt innstilling. Den kan også brukes til å identifisere økt intrakranialt trykk via diameteren på den optiske nerveskjeden, noe som kan bidra til å identifisere patologi i og rundt hjernen.

Pediatrisk mage

Denne forhåndsinnstillingen er optimert til bukskanning i pediatriske pasienter. Frekvenser er høyere og dybden reduseres for å levere den nødvendige presisjonen som kreves hos pediatriske pasienter.

Pediatrisk hjerte

Denne forhåndsinnstillingen er optimert for de unike behovene under undersøkelse av det pediatriske hjertet. Frekvenser er høyere og dybden reduseres for å levere den nødvendige presisjonen som kreves hos pediatriske pasienter.

Pediatrisk lunge

Denne forhåndsinnstillingen er optimert for de unike behovene under undersøkelse av det pediatriske åndedrettssystemet. Den er utviklet med de kliniske partneren våre for å støtte undersøkelse av en rekke luftveisproblemer hos barn, deriblant lungebetennelse.

Små organer

Denne forhåndsinnstillingen er optimert for å støtte undersøkelse av bløtvevstrukturer som skjoldkjertel og testikler. 

MSK-mykt vev

Denne forhåndsinnstillingen er optimert til avbildning av de første vevcentimeterne og identifisering av fremmedlegemer, cellulitis og abscesser.

Vaskulær: Tilgang

Denne forhåndsinnstillingen er tilpasset visualisering av karstrukturer, med spesifikt fokus på perifere arterier og årer. Den maksimerer kontrastoppløsningen for å levere en klar demonstrasjon av vaskulære grenser og nålen. Denne forhåndsinnstillingen er egnet til dynamisk sentral venøs tilgang i sanntid.

Vaskulær: Carotis

Denne forhåndsinnstillingen er optimert med kontrastoppløsningen, bildefrekvens og vaskulær forsterkning med fargedoppler som er nødvendig for undersøkelse av aorta carotis.

Vaskulær: Dyp åre

Denne forhåndsinnstillingen er optimert for undersøkelse av dype vener i både ben og arm. Den er utviklet for å brukes i undersøkelse av dyp venetrombose.

Var denne artikkelen nyttig?
22 av 24 syntes dette var nyttig
Takk for tilbakemeldingen din

Vi beklager at dette ikke ga svar på spørsmålet ditt. Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt