Vi er her for å hjelpe deg.

Rengjøring og desinfeksjon

MERK: Vi har nylig utvidet listen vår over kjemisk kompatible rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. Hvis du vil se den fullstendige listen over kjemisk kompatible rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler, kan du klikke her.

For oppdatert informasjon om rengjøring og desinfeksjon av Butterfly-proben i tilknytning til COVID-19, se Ressurser for rengjøring og desinfeksjon på COVID-19-siden vår.

Hvis du ser etter et probehylster eller -deksel du kan bruke med Butterfly, kan du eventuelt bruke standardhylster som tilbys av Civco, ProTek, Medline, Sheathes og andre forhandlere. Tegaderm Film (1624W) har også blitt testet og er godkjent for bruk på proben i løpet av dens livstid. 

Se Brukerhåndboken for fullstendige instruksjoner om hvordan du rengjør Butterfly.

Slik rengjør du proben: 

 1. Bruk en av de anbefalte væskevætede serviettene til å fjerne ultralydgel fra proben etter hvert bruk.
 2. Koble proben fra mobilenheten.
 3. Tørk av proben, strekkavlasteren, kabelen og kontakten med en av de anbefalte våtserviettene i ett (1) minutt og til de er synlig rene.
 4. Bruk nye servietter ved behov, og gjenta trinnet ovenfor til proben er synlig ren.
 5. Bruk en myk klut for å tørke proben, og klapp linsen tørr. Ikke tørk av linsen. Tørk resten av proben, kabelen, strekkavlasteren og kontakten.
 6. Inspiser proben visuelt i et godt belyst område for å sikre at alle overflatene er rene. Gjenta rengjøringstrinnene ovenfor dersom proben ikke er ren.
 7. Avhend rengjøringsmaterialet i henhold til alle gjeldende regelverk.

⚠️FORSIKTIG:

Unngå at det kommer væske inn i elektriske deler eller metalldeler i kabelens kontakt under rengjørings- og desinfeksjonsprosessen. Det kan føre til skade grunnet væsken i disse områdene.

Unngå at det sprutes væske på den mobile enhetens berøringsskjerm under skanning og rengjøring. Det kan føre til skader grunnet væske.

Desinfisere proben:

Du må desinfisere proben etter at proben er blitt rengjort.

Du anbefales å bruke Super Sani-Cloth® bakteriedrepende engangsservietter fra PDI, Inc. eller blekemiddel (0,6 % natriumhypokloritt) og rene lofrie servietter.

⚠️ADVARSEL! Inspiser alltid proben før og etter rengjøring, desinfeksjon eller bruk. Kontroller linsens overflate, kabel, hus, skjøter og kontakt med henblikk på tegn på skader, slik som sprekker, skår, slitasje eller lekkasjer. For å unngå risikoen for elektriske farer, skal proben ikke brukes hvis det finnes noen tegn på skader.

Slik desinfiserer du proben ved hjelp av desinfisering på mellomnivå (ILD) med Super Sani-Cloth® bakteriedrepende engangsservietter fra PDI:

 1. Tørk av proben, kabelen, strekkavlasteren og kontakten med en Super Sani-Cloth® bakteriedrepende engangsserviett. Bruk flere nye servietter ved behov.
 2. Sørg for at overflaten som er behandlet, forblir synlig våt i minst to (2) minutter, og vær spesielt oppmerksom på skjøter, mellomrom, pakningsmateriale og områder med fordypninger.
 3. Bruk flere nye servietter ved behov, for å sikre en kontinuerlig kontakttid på to (2) minutter.
 4. La lufttørke.
 5. Inspiser proben, strekkavlasteren, kabelen og kontakten visuelt for tegn på skade eller slitasje så snart de er rene og desinfisert.

Sik desinfiserer du proben ved hjelp av desinfisering på mellomnivå (ILD) ved bruk av blekemiddel (0,6 % natriumhypokloritt) og rene lofrie servietter:

 1. Tørk av proben, kabelen, strekkavlasteren og kontakten ved bruk av en ren lofri serviett fuktet (fuktig, men ikke dryppende) med blekemiddel (0,6 %). Bruk flere nye servietter ved behov.
 2. Sørg for at overflaten som er behandlet, forblir synlig våt i minst ti (10) minutter, og vær spesielt oppmerksom på skjøter, mellomrom, pakningsmateriale og områder med fordypninger.
 3. Bruk flere nye servietter ved behov, for å sikre en kontinuerlig kontakttid på ti (10) minutter.
 4. La lufttørke.
 5. Inspiser proben, strekkavlasteren, kabelen og kontakten visuelt for tegn på skade eller slitasje så snart de er rene og desinfisert.

Desinfisering på høyt nivå (HLD)

Merk: Utfør følgende trinn for å påse at proben er kompatibel med desinfisering på høyt nivå (HLD) før du bruker HLD.

Slik påser du at proben er kompatibel med HLD:

 1. Åpne Butterfly iQ-appen mens proben er koblet til mobilenheten din.
 2. Trykk på tannhjulikonet for å vise skjermbildet Innstillinger.
 3. Trykk på My iQ for å vise skjermbildet My iQ.
 4. Påse at linjen Desinfeksjon på høyt nivå støttet indikerer Ja.
 5. Fortsett kun med HLD hvis det er støttet av proben.
 6. Koble proben fra mobilenheten.

Cidex OPA, Trophon2, Virusolve+ EDS og Virusolve+ konsentrat er kompatible med Butterfly iQ. Følg produsentens instruksjoner for desinfeksjon med disse produktene.

Desinfisere den mobile enheten

Det kan være nødvendig å desinfisere den mobile enheten etter bruk. Se retningslinjene og nettsiden for den mobile enheten for detaljer og kundestøtte. 

Var denne artikkelen nyttig?
51 av 60 syntes dette var nyttig
Takk for tilbakemeldingen din

Vi beklager at dette ikke ga svar på spørsmålet ditt. Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt