Vi er her for å hjelpe deg.

Utføre en diagnostisk test for proben

Butterfly kan utføre brukerinitierte diagnostiske tester utviklet for å vurdere om systemet er klart til bruk. Vær imidlertid oppmerksom på at ingen tester kan sikre ytelsen eller påvise misbruk, skade eller en defekt som oppstår etter at den nyeste testen er fullført.

Utfør den diagnostiske testen med jevne mellomrom. Månedlig testing anbefales ved normal bruk.

Den diagnostiske testen kjører en serie med diagnostiske tester og varsler deg når alle testene er fullført.

Slik utfører du den diagnostiske testen for proben:

  1. Forsikre deg om at proben er koblet til mobilenheten.
  2. Trykk på brukeravataren din (eller initialene dine) øverst til venstre på avbildningsskjermen.
  3. Trykk på ⚙for å vise skjermbildet Innstillinger.
  4. Trykk på My iQ for å vise skjermbildet My iQ.
  5. Trykk på Kjør diagnostikk, og velg deretter Start probediagnostikk for å utføre testen.
Var denne artikkelen nyttig?
8 av 10 syntes dette var nyttig
Takk for tilbakemeldingen din

Vi beklager at dette ikke ga svar på spørsmålet ditt. Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt