Vi er her for å hjelpe deg.

Utføre en diagnostisk test for proben

Butterfly kan utføre brukerinitierte diagnostiske tester utviklet for å vurdere om systemet er klart til bruk. Vær imidlertid oppmerksom på at ingen tester kan sikre ytelsen eller påvise misbruk, skade eller en defekt som oppstår etter at den nyeste testen er fullført.

Utfør den diagnostiske testen med jevne mellomrom. Månedlig testing anbefales ved normal bruk.

Den diagnostiske testen kjører en serie med diagnostiske tester og varsler deg når alle testene er fullført.

Slik utfører du den diagnostiske testen for proben:

  1. Forsikre deg om at proben er koblet til mobilenheten.
  2. Forsikre deg om at proben er ladet, og fjern den fra laderen for å utføre diagnosetesten.
  3. I Butterfly iQ-appen klikker du på avataren din nederst til høyre på skjermen for å gå til profilen.
  4. Velg My iQ for å viseMy iQ-skjermen.
  5. Velg Kjør diagnostikk, og velg deretter Start probediagnostikk for å utføre testen.
  6. Ikke koble fra iQ under testen, og ikke kjør testen mens iQ lades.
  7. Når den er fullført, ser du en melding som indikerer om proben bestod eller ikke bestod diagnosetesten.
Var denne artikkelen nyttig?
20 av 26 syntes dette var nyttig
Takk for tilbakemeldingen din

Vi beklager at dette ikke ga svar på spørsmålet ditt. Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt