Vi er her for å hjelpe deg.

Angi pasientdata

Du kan når som helst angi pasientdata under en undersøkelse ved å trykke på Tilknytt en pasient. Avhengig av systemkonfigurasjonen din kan du legge til pasientdata på én av følgende måter:

 • Legge til manuelt
 • Legge til fra arbeidsliste (hvis kontoen din er konfigurert til å bruke en arbeidsliste)

Pasientdetaljer inkluderer:

 • Pasientens navn (Etternavn Fornavn, Mellomnavn, Tittel, og Suffiks)
 • Kjønn (Mann, Kvinne, Annet og Ukjent)
 • Fødselsdato (et datorullehjul vises slik at pasientens fødselsdato kan velges)
 • Tilgangsnr.
 • MRN (pasientjournalnummer)

Legge til pasientdetaljer manuelt

 1. På bildediagnostikkskjermen velger du Kamerarull i øverste høyre hjørne.
 2. Velg «+ legg til» ved siden av Pasientdetaljer.
 3. På pasientskjermen bruker du tastaturet til å angi pasientdetaljene og trykker deretter på "Lagre".

Legge til pasientdetaljer fra en arbeidsliste

Bruk dette alternativet hvis kontoen din er konfigurert til å velge pasienten fra en arbeidsliste som kanskje allerede inneholder pasientdetaljene. Når valgt, fylles skjermbildet Pasient automatisk ut.

Slik velger du en pasient fra en arbeidsliste:

 1. Trykk på Kamerarull og trykk deretter på Tilknytt en pasient. Skjermbildet Pasient vises.
 2. Trykk på «Legg til fra arbeidsliste».
 3. Hvis det er flere arbeidslister, trykk på arbeidslisten som er tilknyttet pasienten og velg deretter pasienten, eller velg pasienten direkte.
 4. Bekreft pasientdetaljene og trykk på «Lagre».

Legge til en undersøkelsesbeskrivelse

Du kan legge til en beskrivelse av undersøkelsen på skjermbildet Undersøkelse .

Opptak av flere pasienter i én enkelt økt

Det anbefales å tilknytte pasientdata og lagre bilder etter hver pasientøkt.

Hvis du har skanner fra flere pasienter i én økt, kan du lagre bilder i grupper med forskjellige tilknyttede pasientdata.

Når du har fullført økten, kan du følge disse trinnene for å lagre bilder i grupper for hver pasient:

 1. Trykk på Kamerarull øverst til høyre på skjermen når du er ferdig med å skanne for å dokumentere og laste opp undersøkelsen.
 2. Rull ned for å se opptakene dine. Alle skanner som vises her er tilknyttet den nåværende undersøkelsen din. 
 3. Velg «Rediger» for å redigere skannene du lager med den nåværende undersøkelsen.
 4. Velg skannene du ikke vil inkludere i den nåværende undersøkelsen på Rediger opptak-skjermen. En blå hake indikerer at du har valgt dette opptaket og ekskludert det fra den nåværende undersøkelsen.
 5. Når du har valgt skannene du ikke vil inkludere, velger du «Slett» eller «Lagre til senere».
  1. Hvis du sletter en skann, vil ikke denne handlingen kunne angres.
  2. Hvis du lagrer en skann til senere, vises den i opptaksrullen når den nåværende undersøkelsen lagres, og inkluderes automatisk i den neste nye undersøkelsen.
 6. Gå ut av Rediger opptak-skjermen ved å klikke på X øverst til venstre på skjermen og gå tilbake til undersøkelsesskjermen.
 7. Hvis du vil legge til ytterligere opptak i den nåværende undersøkelsen din, trykker du på «Skann» i undersøkelsesskjermen for å gå tilbake til Skann og ta opp-modus. Den nåværende undersøkelsesinformasjonen lagres automatisk.

Gjenta for neste pasient.

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 7 syntes dette var nyttig
Takk for tilbakemeldingen din

Vi beklager at dette ikke ga svar på spørsmålet ditt. Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt