Vi er her for å hjelpe deg.

Bruke M-modus

Avbildning med M-modus-visning gir høy tidsmessig oppløsning av vevsbevegelse. M-modus-visningen inkluderer hastighetskontroller (rask eller sakte), M-modus-linjen, B-modus-bilde og et bevegelsespunkt for å flytte M-modus-linjen.

Slik får du tilgang til M-modus:

  1. Velg den ønskede forhåndsinnstillingen og identifiser området du vil avbilde fra avbildningsskjermen.

  2. Velg Handlinger nederst på avbildningsskjermen.
  3. Velg M-modus under Moduser.

Slik justerer du skannelinjevinkelen:

Velg bevegelsespunktet som vises som en sirkel på skannelinjen og dra den radielt.

Slik justerer du sveipehastigheten i skannelinjevisningen:

Velg Sakte eller Rask for å endre sveipehastigheten.

Utføre en M-modusmåling:

Når du utfører en måling i M-modus, beregner appen tid, hjertefrekvens (bpm) og avstand basert på linjens plassering.

  1. Trykk på snøfnugget for å fryse bildet.
  2. Velg merknadsknappen.
  3. Trykk på linjen for å utføre en avstandsmåling.
  4. Bruk prikkene for å posisjonere trådkorsene.
  5. Linjen slettes ved å velge X ved siden av den tilsvarende visningen for den numeriske målingen og deretter velge Slett linje for å bekrefte.
Var denne artikkelen nyttig?
7 av 10 syntes dette var nyttig
Takk for tilbakemeldingen din

Vi beklager at dette ikke ga svar på spørsmålet ditt. Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt