Vi er her for å hjelpe deg.

Obstetriske beregninger

Butterfly-pakkene for obstetriske beregninger hjelper opplærte brukere til å beregne gestasjonsalder og fostervannsindeks fra anatomiske målinger.

Slik bruker du pakkene for obstetriske beregninger:

 1. Fra skanneskjermen velger du forhåndsinnstillingen for OB1/GYN eller OB2/3.
 2. Velg Handlingsknappen nederst i høyre hjørne på skjermen.
 3. Under overskriften «beregninger» i OB 1/GYN vil forhåndsinnstillingen ha: pakker for Lengde fra isse til sete og Gjennomsnittlig sekkdiameter vil være tilgjengelige. Mens forhåndsinnstillingen OB 2/3 vil ha: pakker for Fostervannsindeks og Fosterbiometri. Velg pakken du vil bruke.
 4. Alle avbildningsmoduser utenom M-modus kan brukes med disse beregningene. Når det relevante området vises, trykker du på fryseknappen.
 5. Trykk på måleikonet nederst på skjermen. Nye måleverktøy som tilsvarer tilgjengelige inndata for beregningspakken blir tilgjengelige. 
 6. Velg den ønskede målingen, og skyvelærer (lineær eller elliptisk) vises på skanneskjermen.
  • I pakken for fosterbiometri er de tilgjengelige målingene biparietal diameter (BPD), hodeomkrets (HC), mageomkrets (AC) og femurlengde (FL).
  • I fostervannsindekspakken er de tilgjengelig målingene Q1, Q2, Q3 og Q4.
  • I krone-rumpelengde-pakken er tilgjengelige målinger CRL1, CRL2 og CRL3.
  • De tilgjengelige målingene i Gjennomsnittlig sekkdiameter er GSD1, GSD2 og GSD3.
 7. Juster skyvelærer som nødvendig. Når skyvelærene justeres, vil målemerket justeres for å vise inndataene og, hvis relevant, gestasjonsalder (GA).
 8. Når du er fornøyd med plasseringen av skyvelæret, trykker du på bekreft-knappen for å legge til målingen i rapporten og ta opp et bilde. 
 9. En måling kan slettes før den bekreftes eller frysing oppheves ved å velge «x» ved siden av målemerket eller søppelbøtteikonet i rapporten.  
 10. Kun én av hver inndata kan legges til. Hvis du vil redigere inndata, sletter du den fra rapporten og måler på nytt.
 11. En beregningsrapport er tilgjengelig mens skanneskjermen er fryst i alle beregningspakker.
  • I føtal biometri-pakken inneholder rapporten:
   • AUA: gjennomsnittlig utralydalder i henhold til Hadlocks ligninger
   • Hadlock – EDD: Estimert fødselstermin i henhold til Hadlock-ligninger
   • Hadlock – EFW: Estimert føtal vekt i henhold til Hadlock-ligninger
   • Måleinndata med samsvarende gestasjonsaldre (GA)
   • Pasientrapporterte datoer
  • Rapporten i fostervannsindekspakken inneholder:
   • AFI: fostervannsindeks
   • Måleinndata
   • Pasientrapporterte datoer
  • Rapporten i pakken om lengde fra isse til sete inneholder:
   • Gestasjonsalder
   • Måleinndata
   • Pasientrapporterte datoer
  • Rapporten i pakken Gjennomsnittlig sekkdiameter inneholder:
   • Gestasjonsalder i henhold til ligningene for Gjennomsnittlig sekkdiameter
   • Anslått termin i henhold til ligningene for Gjennomsnittlig sekkdiameter
   • Merk: Gjennomsnittlig sekkdiameter bør ikke brukes som eneste metode for å beregne termin.
 12. Du avslutter pakken for obstetriske beregninger når du laster opp undersøkelsen din. Hvis du vil avslutte en pakke for obstetriske beregninger før du laster opp undersøkelsen, velger du X nederst på skjermen eller velger Handlingsmenyen og går ut ved å velge X under denne. Du blir bedt om å bekrefte eksport eller sletting av registrerte målinger hvis du avslutter via Handlingsmenyen eller nederst på skjermen.
 13. Når den spesifiserte beregningspakken er eksportert, vil utdataene være tilgjengelige i merknadsfeltet til undersøkelsen. Du kan hente og redigere disse i undersøkelsesrullen før du laster opp. Når du har lastet opp undersøkelsen, er merknader tilgjengelige på arkivskjermen og i skrivebordsskyen.

Merk: Når en beregningspakke avsluttes, kan ikke inndataene redigeres. Du kan ikke bruke to beregningspakker samtidig: Hvis du vil kjøre en annen beregning, må du først fullføre den første beregningspakken, avslutte, og så velge den andre beregningspakken.

Var denne artikkelen nyttig?
13 av 17 syntes dette var nyttig
Takk for tilbakemeldingen din

Vi beklager at dette ikke ga svar på spørsmålet ditt. Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt