Vi er her for å hjelpe deg.

Bruk av spektral pulset-bølge doppler

Spektral pulset-bølge doppler er en kvantitativ modus som grafisk viser blodstrømningshastigheten over tid. Når du bruker pulset doppler, kan du:

 • Se og juster posisjonen til utvalgsvolumet ved å holde og dra i porten.
 • Se og juster vinkelkorreksjonen ved å holde og dra i den hvite skyvelærprikken.
 • Bytt mellom direkte pulset dopplermodus og direkte B-modus ved å trykke på knappen Start spektrum / Oppdater B-modus.
 • Justere forsterkningen til det spektrale sporet ved å dra fingeren til venstre og til høyre på sporet mens sporet er live.
 • Justere skalaen for å optimere høy og lav strømning ved å trykke på Lav strømning / høy strømning-kontrollen midt på skjermen. Merk at kontrollen definerer din nåværende tilstand.
 • Justere rullehastigheten til spektralt dopplerspor ved å trykke på Sakte rulling / rask rulling-kontrollen midt på skjermen. Merk at kontrollen definerer din nåværende tilstand.

For å kunne justere forsterkning og dybde av B-modusens referansebilde, må du gå ut av pulsert dopplermodus og optimere bildet i B-modus, fargedopplermodus eller intensitetsdopplermodus.

Pulset doppler er tilgjengelig for kunder i USA i forhåndsinnstillingen Vaskulær: Tilgang på iOS-enheter som kjører den nyeste versjonen av Butterfly iQ-appen.

Slik bruker du spektral pulset-bølge doppler:

 1. Velg forhåndsinnstilling Vaskulær: Tilgang.
 2. Velg Handlingsknappen nederst på skjermen. Velg Pulset doppler.
 3. Hold og dra utvalgsvolumporten (det firkantede området midt på pilen) til ønsket sted i ønsket kar.
 4. Når den er posisjonert, retter du inn pilretningen langs strømningsretningen. Hvis strømningen i karet er kranialt, peker du pilen kranialt. Hvis strømningen i karet er kraudal, peker du pilen kraudalt.
  • Forsiktig: Strømningens retning representeres relativt til pilretningen. Feil oppstilling av pilen kan føre til feiltolkning av strømningsretningen. Kontroller nøye at pilen er rettet inn med den forventede blodstrømningsretningen.
  • Merk: Strømning i pilretningen vises alltid over grunnlinjen. Strømning mot pilretningen vises alltid under grunnlinjen.
 5. Trykk på «Start spektrum» for å starte spektralt spor.
 6. Hvis du ikke ser et spor, kan du justere utvalgsvolumets posisjon. Slik justerer du utvalgsvolumets posisjon:
  • Hold og dra i pilen, noe som automatisk stopper spektrumet og starter B-modusreferansebildet på nytt.
  • Trykk på Oppdater B-modus-knappen for å manuelt pausere spektrumet og starte B-modus på nytt.
 7. For å justere rullehastigheten til spor, trykker du på knappen «Sakte rulling / rask rulling».
 8. For å justere hastighetsskalaen, trykker du på knappen Lav strømning / høy strømning eller drar i grunnlinjen.
 9. Frys bildet og trykk på merknad-knappen for å legge til en merknad.
 10. Frys bildet og velg lineære målinger for å legge til målinger.
  • Merk: Merknader og målinger kan bare legges til i spektralt spor-området.
 11. Hastighetsmålinger representeres i cm/s som peak systolisk hastighet (PSV), den absolutte verdien av den vertikale avstanden fra grunnlinjens første skyvelærprikk, og ende-diastolisk hastighet (EDV), den absolutte verdien av den vertikale avstanden fra grunnlinjen til den andre skyvelærprikken.
 12. Forskjellen i tid mellom venstre og høyre ende av skyvelæret representeres som tid (t) i sekunder.
 13. Hvis du vil lagre et pulset doppler-bilde, må du fryse og så trykke på opptaksknappen.
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Takk for tilbakemeldingen din

Vi beklager at dette ikke ga svar på spørsmålet ditt. Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt