Vi er her for å hjelpe deg.

Beregn volum manuelt

Pakken for manuell volumberegning kan brukes til å generere en volummåling med prolat ellipsoide-metoden. Denne funksjonaliteten bruker ligningen 0,52 x D1 x D2 x D3 for å beregne volum.

Denne funksjonen er tilgjengelig på iOS-enheter.

Slik beregner du volum manuelt:

 1. Velg forhåndsinnstilling Blære i skanneskjermen.
 2. Velg Handlingsknappen nederst i høyre hjørne på skjermen.
 3. Velg Manuelt volum under «Beregninger»-overskriften.
 4. Når du har identifisert en visning du vil ta, velger du fryseknappen for å fryse bildet.
 5. Trykk på måleikonet nederst på skjermen.
 6. Velg måleknappen for å gå i gang med målingen. Du har muligheten til å velge D1, D2 eller D3.
 7. Juster skyvelærer som nødvendig. Når skyvelærene justeres, justeres målemerket for å vise inndataene.
 8. Når du er fornøyd med plasseringen av skyvelæret, trykker du på bekreft-knappen for å legge til målingen i rapporten og ta opp et bilde. 
 9. Kun én av hver måling kan legges til. Hvis du vil redigere inndata, sletter du den fra rapporten og måler på nytt.
 10. Målingene dine vises nederst på skjermen. Når du gjør alle tre målinger, vises et estimert volum nederst på skjermen.
 11. En måling kan slettes før den bekreftes eller frysing oppheves ved å velge «x» ved siden av målemerket eller papirkurvikonet i rapporten.  
 12. Du går ut av pakken for volumberegninger når du laster opp undersøkelsen din. Hvis du vil gå ut av en beregningspakke før du laster opp en undersøkelse, må du velge X nederst på skjermen eller velge Handlingsmenyen og gå ut ved å velge X under. Du blir bedt om å bekrefte eksporten eller slettingen av registrerte målinger hvis du går ut via Handlingsmenyen eller nederst på skjermen.

Merk: Inndataene kan ikke redigeres når du har gått ut av volumberegningspakken. 

 1. Når pakken for volumberegninger eksporteres, vil utdataene være tilgjengelige i undersøkelsens merknadsfelt. Disse kan hentes og redigeres i undersøkelsesrullen før opplasting. Når du har lastet opp undersøkelsen, er merknader tilgjengelige på arkivskjermen og i skrivebordsskyen.
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Takk for tilbakemeldingen din

Vi beklager at dette ikke ga svar på spørsmålet ditt. Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt