Vi er her for å hjelpe deg.

Slik bruker du Needle Viz-verktøyet

Needle Viz (i planet) er et verktøy som overlegger et B-modusbilde som er optimalisert for å vise nåler som føres inn i en 20–40 graders vinkel på toppen av vanlig B-modus. Et interesseområde der nålen kan vises, er representert med en blå farge, og posisjonen av interesseområdet (ROI) kan justeres ved hjelp av vendeknappen.

For brukere av Pro, Pro Team og Enterprise iQ og iQ+ er Needle Viz (i planet) tilgjengelig i forhåndsinnstillingene muskel/skjelett, MSK-bløtvev, nerve og vaskulær: tilgang. For brukere av Pro og Pro Team iQ+ Vet er Needle Viz (i planet) tilgjengelig i forhåndsinnstillingene blære, muskel/skjelett, muskel/skjelett hest, små organer og vaskulær.

Når du bruker Needle Viz (i planet), kan du:

 • Juster nålens tilgangsretning og vinkel
 • Juster skannedybden
 • Tilpass nåleforsterkningen
 • Aktiver Biplane Imaging (bare iQ+)

Slik bruker du Needle Viz-verktøyet:

 1. Velg forhåndsinnstillingen du vil bruke Needle Viz i, på skanneskjermen.
 2. Velg Handlingsknappen nederst i høyre hjørne på skjermen.
 3. Velg Needle Viz (i planet) under toppteksten «Verktøy».
 4. Velg «Fra venstre» eller «Fra høyre» nederst på skjermen for å velge nåletilgangens retning.
 5. Velg 20°, 30° eller 40° nederst på skjermen for å justere vinkelen basert på nåletilgangens vinkel.
 6. Sveip til høyre eller venstre på skjermen for å justere nålens forsterkning. Hvis du må justere bildets forsterking, kan du gå ut av Needle Viz, justere forsterkningen og aktivere Needle Viz på nytt.
 7. IQ-brukere må aktivere Biplane i handlingsmenyen for å kunne bruke Biplane Imaging samtidig. Referanseplanet viser interesseområdet der en nål i planet blir uthevet. Hvis nålen krysser den ortogonale planindikatoren, vil dessuten nålens posisjon i visningen utenfor planet projiseres på det ortogonale planet. For å snu posisjonen av interesseområdet trykker du på vendknappen.

Merk: Når du bruker Needle Viz (i planet) med Biplane Imaging med iQ+, blir nålens posisjon i det vinkelrette planet bare uthevet hvis nålen er synlig i referanseplanet, og derfor i midtlinjen på det vinkelrette planet. Nålen vil være synlig i det vinkelrette planet, men visningen forbedres ikke hvis nålen ikke er synlig i referanseplanet.

Var denne artikkelen nyttig?
31 av 38 syntes dette var nyttig
Takk for tilbakemeldingen din

Vi beklager at dette ikke ga svar på spørsmålet ditt. Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt