We staan klaar om u te helpen.

Lijst met voorinstellingen voor menselijke patiënten (iQ/iQ+)

Abdomen

De voorinstelling Abdomen gebruikt harmonisch frequente kromlijnige beeldvorming ter ondersteuning van de klinische beoordeling van structuren ter grootte en morfologie van buikorganen, zoals de lever en de nier, tot een diepte van 25 cm. De voorinstelling kan ook worden gebruikt voor abdominale ingrepen, zoals een ascitespunctie of ECMO-lijnen tijdens een VCI.

Abdomen diep

Abdomen diep gebruikt de fundamentele lage frequenties die nodig zijn om de penetratiediepte te bieden die nodig is voor abdominale beoordelingen tot 30 cm. Deze kromlijnige voorinstelling wordt meestal gebruikt voor technisch uitdagende patiënten, zoals patiënten met een hoge BMI of patiënten met een sterk verzwakte lever, zoals het geval is bij hepatitis.

Aorta en galblaas

De voorinstelling Aorta en galblaas gebruikt beeldvormingsparameters die beeldvorming met hoog contrast mogelijk maken voor deze specifieke buikstructuren. Deze instelling is ontworpen voor een optimale afbakening van grenzen en kan daarom het beste worden toegepast bij onderzoeken naar AAA, chronische darmziekte, galblaasaandoeningen, cholelithiasis en pericholecystische vloeistof - veelvoorkomende onderzoeken in de eerste lijn en op de spoedeisende hulp.

Blaas

De voorinstelling Blaas is geoptimaliseerd voor het contrast en de details die nodig zijn voor beoordeling van de blaas. Het gezichtsveld (FOV) is vergroot tot 120 graden om de blaas in het nabije veld te kunnen visualiseren tot een diepte tot 20 cm. Deze kromlijnige voorinstelling omvat de toepassing van harmonische beeldvorming voor beeldvorming met hoge resolutie. Het biedt de penetratie die nodig is voor visualisatie van de hele blaas en de contrastresolutie die nodig is voor een betrouwbare visualisatie van de blaaswand. Deze voorinstelling wordt het beste toegepast voor het onderzoeken van urineretentie, de gezondheid van de blaaswand, de doorgankelijkheid van de urethraklep en de grootte van de prostaat.

Hart

De voorinstelling Hart werkt met een gefaseerde matrix met hoge framesnelheid en maakt gebruik van fundamentele frequenties voor betrouwbaar realtime echocardiografisch onderzoek van de anatomie van het hart. Deze voorinstelling penetreert tot 25 cm en wordt wereldwijd actief gebruikt voor beoordeling van de hartgezondheid door veel gespecialiseerde artsen aan het bed in een breed scala aan klinische omgevingen, zoals de SEH, IC, cardiologie en voor peri-operatieve beoordeling in de PACU. De voorinstelling kan ook worden gebruikt voor thoracale ingrepen, zoals een pericardiocentese.

Hart diep

De voorinstelling Hart diep heeft een alternatieve optimalisatie die is ontwikkeld voor flexibele beeldvorming bij de beoordeling van verschillende patiënttypen. Het heeft een hogere resonantiefrequentie en een harmonische component voor een andere aanblik. De voorinstelling gebruikt een hoge framesnelheid voor een betrouwbaar realtime echocardiografisch onderzoek tot 25 cm.

Coherente beeldweergave

Coherente beeldweergave (te vinden in de voorinstelling Hart) verbetert het beeld door niet-gemodelleerde akoestische galm en aberraties (ruis) te verwijderen en de contrastresolutie te verbeteren om eenduidige beslissingen te kunnen nemen.

FAST

De voorinstelling FAST is geoptimaliseerd voor het uitvoeren van het FAST-onderzoek (Focused Assessment with Sonography in Trauma), dat de arts helpt bij het opsporen van intraperitoneaal of pericardiaal vocht bij patiënten met een stomp trauma. Het is een belangrijke vorm van point-of-care-echografie in zowel spoedeisende geneeskunde als ambulancezorg. De voorinstelling dringt door tot 25 cm en is een combinatie van technische kenmerken die voorzien in een hoge framesnelheid voor cardiale beeldvorming (meestal de subxiphoïdeweergave) en toch ook gedetailleerd onderzoek van het diepe bekken en de buik mogelijk maken.

Long

De voorinstelling Long is ontworpen ter ondersteuning van klinisch onderzoek naar ademnood. De voorinstelling Long is geoptimaliseerd om pleurale sliding en pleurale artefacten aan te tonen, inclusief A-lijnen en B-lijnen over een scherptediepte van 15 cm. De voorinstelling transformeert van een curvilineaire naar een lineaire matrix wanneer de diepte wordt gereduceerd tot 7 cm of minder. Dit optimaliseert de dynamiek van het lung sliding in het nabije veld en pleurale artefacten. Biedt M-modus.

Longweefsel

Ontworpen ter ondersteuning van onderzoek naar pulmonale consolidatie of hepatisatie. Met een maximale diepte van 15 cm en het gebruik van lage harmonische frequenties in een curvilineair formaat is deze instelling geoptimaliseerd voor verbeterde visualisatie in het verre veld.

BEW-Weke delen

BEW-Weke delen is onze voorinstelling met hoogste frequentie. BEW-Weke delen is ontwikkeld met een hoog dynamisch bereik voor een geoptimaliseerde detailresolutie van wekedelenstructuren, zoals bij intramusculaire beoordeling. Het wordt vaak gebruikt door geavanceerde gebruikers van point-of-care-echografie van BEW die een gedetailleerde anatomische beoordeling willen maken. De voorinstelling penetreert vanaf een diepte van minimaal 1cm tot maximaal 12cm. De gebruiker zal merken dat de voorinstelling automatisch wordt omgezet van lineair naar trapeziumvormig (4 cm) en vervolgens naar kromlijnig (8 cm), voor oppervlakkige beoordelingen van een digitus saltans tot diep onderzoek naar liesbreuken, heupgewrichten en naaldgeleiding. Het is ook een populaire voorinstelling die wordt toegepast door gecertificeerde plastisch chirurgen voor onderzoek bij symptomatische borstimplantaten.

Bewegingsstelsel

De voorinstelling Bewegingsstelsel wordt gebruikt met de voorinstelling BEW-Weke delen. De voorinstelling is ontwikkeld met een focus op contrastresolutie om scherpe randen tussen structuren en naalden met "pop" te benadrukken. De instelling heeft de voorkeur van gebruikers die interventies uitvoeren, evenals voor diagnostische procedures waarvoor scherpe grensdetectie vereist is, zoals bij heupdysplasie en reumatologie. De voorinstelling reikt van een minimale diepte van 1 cm tot een maximum van 12 cm, en wordt automatisch omgezet van van lineair naar trapeziumvormig (4 cm) en vervolgens naar kromlijnig (8 cm). Als gevolg hiervan kan de voorinstelling Bewegingsstelsel dienen als ondersteuning bij inspectie/injectie van de perifere gewrichten en levert het de penetratiediepte die nodig is voor heupgewrichten en zelfs epiduraal.

Zenuw

De voorinstelling Zenuw is ontwikkeld in samenwerking met regionale en peri-operatieve anesthesiologen. Het is een lineair beeldvormingsformaat met hoge frequentie dat is geoptimaliseerd voor onderzoek van perifere zenuwen tot een diepte van 5 cm. Het is ontwikkeld om het contrast tussen de zenuwbundel te laten zien, onderscheiden van de omliggende structuren en toch de detailresolutie te behouden die nodig is om het typische "honingraat"-motief van afzonderlijke zenuwbundels weer te geven.

OB1/GYN

De voorinstelling OB 1/GYN is een speciale curvilineaire obstetrische voorinstelling voor in-utero beoordeling van zwangere en gynaecologische patiënten tot een diepte van 25 cm. De voorinstelling is geoptimaliseerd voor zwangerschapsonderzoeken in het eerste trimester en is vooral populair in instellingen voor verloskunde, obstetrie en settings met beperkte middelen.

OB2/3

De voorinstelling OB 2/3 is een speciale curvilineaire obstetrische voorinstelling voor in-utero beoordeling van zwangere en gynaecologische patiënten tot een diepte van 25 cm. De voorinstelling is geoptimaliseerd voor zwangerschapsonderzoeken in het tweede en derde trimester en is vooral populair in instellingen voor verloskunde, obstetrie en settings met beperkte middelen.

OOG

De voorinstelling Oog is zorgvuldig ontwikkeld met de juiste MI-operating scope voor point-of-care-echografie-onderzoeken van het oog. Hierbij wordt meestal gekeken naar de structurele integriteit van de oogkas, vreemde lichamen en de diameter van het omhulsel van de optische zenuw (ONSD). Het is een lineaire voorinstelling, met een dieptebereik tot 5 cm.

Abdomen pediatrisch

De voorinstelling Abdomen pediatrisch gebruikt harmonisch frequente kromlijnige beeldvorming ter ondersteuning van de klinische beoordeling van structuren ter grootte en morfologie van buikorganen, zoals de lever en de nier. Deze voorinstelling gebruikt een hogere frequentie en kan tot 15 cm diep doordringen, geoptimaliseerd voor pediatrische beoordeling.

Hart pediatrisch

De voorinstelling Hart pediatrisch werkt met een gefaseerde matrix met hoge framesnelheid en maakt gebruik van frequenties voor betrouwbaar realtime echocardiografisch onderzoek van de anatomie van het hart. Deze voorinstelling penetreert tot 15 cm en is geoptimaliseerd voor pediatrische patiënten, met hogere frequenties dan bij de voorinstelling voor volwassenen.

Long pediatrisch

De voorinstelling Long pediatrisch is geoptimaliseerd voor de weergave van het pleurale oppervlak en lung sliding op de voorgrond, evenals A- en B-lijnen over het hele veld van 7 cm. Het is een voorinstelling die populair is voor de detectie van pulmonale consolidatie geassocieerd met pediatrische pneumonie, en is een van de meest gebruikte voorinstellingen door onze Global Health NGO-partners.

Klein orgaan

De voorinstelling Klein orgaan is geoptimaliseerd voor het onderzoek van kleine wekedelenstructuren zoals de schildklier, parotisklier, lymfeklieren en testikels in een lineair formaat tot een diepte van 6 cm. Het kan worden gebruikt voor zowel de kwalitatieve als kwantitatieve beoordeling van de grootte, morfologie en vasculariteit van organen. Voorbeelden van dit laatste zijn: beoordeling van torsio testis en thyroïditis van Hashimoto.

Vasculair: toegang

De voorinstelling Vasculair: toegang is ontworpen om te voldoen aan de eisen van hoog contrast en hoge resolutie van echogeleide venapuncties en ingrepen waarbij arteriële toegang nodig is, met een lineair formaat. Het optimaliseert de beeldvorming van minimaal 1 cm tot 5 cm, en heeft een lage grijswaarde zodat zowel het vaatstelsel als de naald-/katheterroute en -tip "uitspringen".

Vasculair: carotis

De voorinstelling Vasculair: carotis is ontworpen om te voldoen aan de eisen met hoog contrast en hoge resolutie voor de beoordeling van de carotiden, voor perifeer arterieel vaatlijden. Deze is bedoeld ter ondersteuning van de identificatie van plaque, hemodynamische stoornissen en CVA-screening. Deze voorinstelling optimaliseert beeldvorming tot 6 cm, ten behoeve van uiteenlopende patiënttypen. De voorinstelling is geoptimaliseerd met een relatief lage grijswaardenweergave om de binnengrenzen te laten 'uitspringen'. Hier vindt u een goede video om u op weg te helpen.

Vasculair: diepe vene

De voorinstelling Vasculair: Diepe vene is ontworpen om te voldoen aan de eisen met hoog contrast en hoge resolutie voor de beoordeling van de perifere diepe aderen. De voorinstelling is ontworpen als hulp bij de identificatie van trombose, voor framesnelheden die geschikt zijn voor de typische compressiemanoeuvres, met een contrastresolutie die de weergave van de trombus ondersteunt en faciliteert tot 8 cm. De voorinstelling is geoptimaliseerd met een relatief lage grijswaardenweergave om de binnengrenzen te laten "uitspringen".

Vasculair: gezicht

De voorinstelling Vasculair: gezicht is ontworpen om te voldoen aan de eisen met hoog contrast en hoge resolutie voor beeldvorming van de kleine gezichtsvaten met trage hemodynamische flow, ter ondersteuning van echogeleide cosmetische ingrepen in het gezicht. Deze lineaire voorinstelling zorgt voor een geoptimaliseerde beeldvorming van minimaal 1 cm tot maximaal 4 cm diepte, en heeft een lage grijswaardenweergave waarbij de nadruk ligt op een snelle identificatie van de vasculaire anatomie van het gezicht. B-modus, kleurendoppler, powerdoppler en de middellijntool zijn ingeschakeld in deze voorinstelling.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 43 van 46
Bedankt voor uw feedback

Het spijt ons dat uw vraag hiermee niet beantwoord is. We staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op