We staan klaar om u te helpen.

Indicaties voor gebruik

Butterfly iQ/iQ+ is geïndiceerd voor gebruik door hiertoe opgeleide professionele zorgverleners in omgevingen waar gezondheidszorg wordt verleend om diagnostische echografiebeeldvorming en meting van anatomische structuren en vloeistoffen bij volwassen en pediatrische patiënten mogelijk te maken voor de volgende klinische toepassingen:

 • Perifere vaten (waaronder onderzoek naar de carotis, diepveneuze trombose en andere slagaderen)

 • Geleiding bij ingrepen

 • Kleine organen (waaronder schildklier, scrotum en borst)

 • Hart

 • Abdominaal

 • Urologie

 • Foetaal/verloskundig

 • Gynaecologisch

 • Bewegingsstelsel (conventioneel)

 • Bewegingsstelsel (oppervlakkig)

 • OOG

Bedrijfsmodi omvatten de B-modus, B-modus + M-modus, B-modus + kleurendoppler, B-modus + powerdoppler, Spectrale gepulseerde doppler en B-modus + Needle Viz-tool. Spectrale gepulseerde doppler is niet in alle landen beschikbaar.

Gebruik de Butterfly iQ/iQ+ in overeenstemming met alle in deze handleiding omschreven veiligheidsprocedures en bedieningsinstructies, en uitsluitend voor de doeleinden waar het apparaat voor bedoeld is.

Contra-indicaties voor gebruik

De Butterfly iQ/iQ+ mag niet worden gebruikt voor andere indicaties dan die welke zijn goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie.

Scholing

Voor een veilig en doeltreffend gebruik van de Butterfly iQ/iQ+ moet de gebruiker aan de volgende eisen voldoen:

 • Scholing zoals voorgeschreven door de plaatselijke, provinciale en landelijke regelgeving
 • Aanvullende training zoals voorgeschreven door de arts die de gebruiksbevoegdheid afgeeft
 • Een grondige kennis en begrip van de inhoud van de gebruikershandleiding van de Butterfly iQ/iQ+
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 14 van 23
Bedankt voor uw feedback

Het spijt ons dat uw vraag hiermee niet beantwoord is. We staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op