We staan klaar om u te helpen.

Annoteren

U kunt annotaties toevoegen aan elk stilgezet beeld. Om annotaties tijdens live beeldvorming toe te voegen, tikt u op het sneeuwvlokpictogram om het beeld stil te zetten en de annotatietools weer te gegeven. 

Een lineaire meting verrichten

 1. Selecteer de sneeuwvlok om het beeld stil te zetten.
 2. Selecteer de knop Annotatie, die voorzien is van 'Aa' en een lijn.
 3. Selecteer het lijnsymbool.
 4. Selecteer de blauwe cirkels om de gele dradenkruizen naar de begin- en eindpositie van uw meting te slepen. Wanneer u de uiteinden van de lijn manipuleert, wordt de lengte (in centimeters) weergegeven in een vak onderaan het beeld. U kunt dit vak naar de gewenste plaats in het beeld slepen.
 5. U kunt een lijn toevoegen door de knop Annotatie te selecteren en nogmaals het lijnsymbool te selecteren. De volgende lijn wordt in een andere kleur weergegeven met een letter ernaast. U kunt maximaal vier lineaire metingen toevoegen aan elk beeld.
 6. Om een lijn te wissen, selecteert u de lijn of de meetwaarde van de lijn. Selecteer de X naast de bijbehorende numerieke meetwaardeaanduiding en selecteer vervolgens 'Lijn wissen' om te bevestigen.

Een ellipsmeting verrichten:

 1. Selecteer de sneeuwvlok om het beeld stil te zetten.
 2. Selecteer de knop Annotatie, die voorzien is van 'Aa' en een lijn.
 3. Selecteer het ellipssymbool.
 4. Raak de meetpasserpictogrammen aan en versleep ze om de schaal van de ellips te wijzigen en hem te draaien. Een vak met de omtrek en het oppervlak van de ellips (in centimeters en vierkante centimeters) wordt weergegeven in een vak onderaan het beeld. U kunt dit vak naar de gewenste plaats in het beeld slepen.
 5. Om een ellips te wissen, selecteert u de ellips of de waarde van de meting en tikt u vervolgens op de X naast de bijbehorende numerieke meetwaardeaanduiding. Selecteer 'Ellips verwijderen' om te bevestigen.

Een tekstannotatie toevoegen:

 1. Selecteer de sneeuwvlok om het beeld stil te zetten.
 2. Selecteer de knop Annotatie, die voorzien is van 'Aa' en een lijn.
 3. Selecteer 'Aa' om het scherm 'Nieuwe annotatie zoeken of aanmaken' weer te geven.
 4. Om een vooraf geconfigureerde annotatie te gebruiken, selecteert u de betreffende annotatie. 
 5. Om uw eigen annotatie in te voeren typt u de annotatie met het toetsenbord.
 6. Selecteer Klaar op het toetsenbord van uw mobiele apparaat.
 7. Sleep de annotatie naar de gewenste plaats in het beeld.
 8. Om een annotatie te wissen, selecteert u de annotatie en vervolgens de bijbehorende X. Selecteer Annotatie wissen om te bevestigen.
 9. U kunt maximaal vijf annotaties toevoegen aan elk beeld. 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 4
Bedankt voor uw feedback

Het spijt ons dat uw vraag hiermee niet beantwoord is. We staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op