We staan klaar om u te helpen.

Verloskundige berekeningen

Met de verloskundige berekeningspakketten van Butterfly kunnen getrainde gebruikers de zwangerschapsduur en de vruchtwaterindex berekenen aan de hand van anatomische metingen.

De verloskundige berekeningspakketten gebruiken:

 1. Selecteer in het scanscherm de voorinstelling OB1/GYN of OB2/3.
 2. Selecteer de knop Acties rechtsonder in het scherm.
 3. Onder het kopje 'Berekeningen' binnen de voorinstelling OB 1/GYN zijn de pakketten 'Kruin-stuitlengte' en 'Gemiddelde diameter van vruchtzak' beschikbaar. Bij de voorinstelling OB 2/3 zijn de pakketten 'Vruchtwaterindex' en 'Foetale biometrie' beschikbaar. Selecteer het pakket dat u wilt gebruiken.
 4. Met deze berekeningen kunnen alle beeldvormingsmodi behalve de M-modus worden gebruikt. Tik op de knop Stilzetten als het interessegebied in beeld is.
 5. Tik op het meetpictogram onderaan het scherm. Er komen nieuwe meetinstrumenten beschikbaar voor de beschikbare invoer van het berekeningspakket. 
 6. Selecteer de gewenste meting, waarna op het scherm meetpassers (lineair of elliptisch) verschijnen.
  • Beschikbare metingen in het foetalebiometriepakket zijn bipariëtale diameter (BPD), hoofdomtrek (HC), abdominale omtrek (AC) en lengte femur (FL).
  • Beschikbare metingen in het vruchtwaterindexpakket zijn Q1, Q2, Q3 en Q4.
  • Beschikbare metingen in het kruin-stuitlengtepakket zijn CRL1, CRL2 en CRL3.
  • In het pakket Gemiddelde diameter van vruchtzak zijn de beschikbare metingen GSD1, GSD2 en GSD3.
 7. Stel de meetpassers in. Nadat de meetpassers zijn ingesteld, vermeldt het meetlabel de invoer en, indien van toepassing, de zwangerschapsduur (GA).
 8. Als u tevreden bent met de plaatsing van de meetpasser, tikt u op de knop Bevestigen om de meting aan het rapport toe te voegen en een beeld vast te leggen. 
 9. U kunt een meting verwijderen voordat u die bevestigt of de stilzetting beëindigt door de 'x' naast het meetlabel of het prullenbakpictogram in het rapport te selecteren.  
 10. Er mag slechts één van elke invoer worden toegevoegd. Als u een invoer wilt bewerken, verwijdert u die uit het rapport en voert u een nieuwe meting uit.
 11. Binnen de berekeningspakketten is een berekeningsrapport beschikbaar als het scanscherm is stilgezet.
  • Het rapport in het pakket foetale biometrie bevat:
   • AUA: gemiddelde echografische leeftijd volgens de Hadlock-formules
   • Hadlock - EDD: uitgerekende geboortedatum volgens de Hadlock-formules
   • Hadlock - EFW: geschat foetaal gewicht volgens de Hadlock-formules
   • Meetinvoer met bijbehorende zwangerschapsduur (GA)
   • Door patiënt verstrekte datums
  • Het rapport in het vruchtwaterindexpakket bevat:
   • AFI: vruchtwaterindex
   • Invoer van metingen
   • Door patiënt verstrekte datums
  • Het rapport in het kruin-stuitlengtepakket bevat:
   • Zwangerschapsduur
   • Invoer van metingen
   • Door patiënt verstrekte datums
  • In het pakket Gemiddelde diameter van vruchtzak bevat het rapport:
   • Zwangerschapsduur volgens de vergelijkingen van Gemiddelde diameter van vruchtzak
   • Uitgerekende geboortedatum volgens de vergelijkingen van Gemiddelde diameter van vruchtzak
   • Opmerking: gemiddelde diameter van vruchtzak mag niet als enige bron worden gebruikt om de geboortedatum uit te rekenen.
 12. Het verloskundige berekeningspakket wordt afgesloten wanneer u uw onderzoek uploadt. Als u een verloskundig berekeningspakket wilt afsluiten voordat u een onderzoek uploadt, selecteert u de X onder in het scherm of selecteert u het menu Acties en sluit u af door de X onderin te selecteren. Als u via het menu Acties of onder in het scherm afsluit, wordt u gevraagd of u vastgelegde metingen wilt exporteren of verwijderen.
 13. Nadat het gespecificeerde berekeningspakket is geëxporteerd, is de uitvoer beschikbaar in het opmerkingenveld van het onderzoek. Dit kan voor het uploaden worden opgehaald en bewerkt in de onderzoeksrol. Na het uploaden van het onderzoek zijn opmerkingen beschikbaar in het archiefscherm en in de desktopcloud.

Opmerking: als een berekeningspakket eenmaal is afgesloten, kan de invoer niet meer worden bewerkt. Er kunnen geen twee berekeningspakketten tegelijk worden gebruikt. Als u een tweede berekening wilt uitvoeren, voltooit en sluit u het eerste berekeningspakket en opent u vervolgens het tweede berekeningspakket.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 12 van 16
Bedankt voor uw feedback

Het spijt ons dat uw vraag hiermee niet beantwoord is. We staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op