We staan klaar om u te helpen.

Spectrale gepulseerde doppler gebruiken

OPMERKING: gepulseerde doppler is alleen beschikbaar voor Pro-, Pro Team- en Enterprise-klanten in de Verenigde Staten in de voorinstellingen Vasculair: toegang en Vasculair: carotis.

Spectrale gepulseerde doppler is een kwantitatieve modus die metingen van de bloedflowsnelheid in de tijd grafisch weergeeft. Bij gebruik van gepulseerde doppler kunt u:

 • De positie van het interessegebied weergeven en aanpassen door de poort ingedrukt te houden en te verslepen.
 • De hoekcorrectie weergeven en aanpassen door de witte meetpasserpunt ingedrukt te houden en te verslepen.
 • Wisselen tussen live gepulseerde-dopplermodus en live B-modus via de knop Spectrum starten/B-modus bijwerken.
 • De gain van het spectrale spoor aanpassen door uw vinger naar links en rechts over het spoor te slepen terwijl het spoor live is.
 • De schaal aanpassen om het beeld te optimaliseren voor hoge of lage flow door het besturingselement Lage flow/Hoge flow in het midden van het scherm aan te raken. Het besturingselement definieert uw huidige status.
 • De schuifsnelheid van het spectrale dopplerspoor aanpassen door het besturingselement Langzaam schuiven/Snel schuiven in het midden van het scherm aan te raken. Het besturingselement definieert uw huidige status.

U kunt gain en diepte van het referentiebeeld van de B-modus aanpassen door de pulserende-dopplermodus te verlaten en het beeld te optimaliseren in B-modus, kleurendopplermodus of powerdopplermodus.

Spectrale gepulseerde doppler gebruiken:

 1. Selecteer de voorinstelling Vasculair: toegang of carotis. 
 2. Selecteer de knop Acties onder in het scherm. Selecteer 'Gepulseerde doppler'.
 3. Versleep de poort voor het interessegebied (het vierkante gebied in het midden van de pijl) naar de gewenste locatie binnen het betreffende vat.
 4. Lijn na het plaatsen de richting van de pijl uit met de richting van de flow. Laat de pijl craniaal wijzen als de flow in het vat craniaal is. Laat de pijl caudaal wijzen als de flow in het vat caudaal is.
  • Let op: de flowrichting is relatief ten opzichte van de richting van de pijl. Verkeerde uitlijning van de pijl kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de flowrichting. Controleer zorgvuldig of de pijl is uitgelijnd met de verwachte bloedflowrichting.
  • Opmerking: flow in de richting van de pijl wordt altijd boven de basislijn weergegeven. Flow tegen de richting van de pijl in wordt altijd onder de basislijn weergegeven.
 5. Tik op 'Spectrum starten' om het spectrale spoor te starten.
 6. Pas de positie van het interessegebied aan als u geen spoor ziet. De positie van het interessegebied aanpassen:
  • Versleep de pijl, waardoor het spectrum automatisch gepauzeerd wordt en het referentiebeeld van de B-modus opnieuw gestart wordt.
  • Tik op de knop B-modus bijwerken om het spectrum handmatig te pauzeren en de B-modus opnieuw te starten.
 7. U kunt de schuifsnelheid van het spoor aanpassen door op de knop 'Langzaam schuiven/Snel schuiven' te tikken.
 8. U kunt de snelheidsschaal aanpassen door op de knop Lage flow/Hoge flow te tikken of de basis te verslepen.
 9. U kunt annotaties toevoegen door het beeld stil te zetten en op de knop Annotaties te tikken.
 10. U kunt metingen toevoegen door het beeld stil te zetten en lineaire metingen te selecteren.
  • Opmerking: annotaties en metingen kunnen alleen worden toegevoegd aan het spectrale-spoorgebied.
 11. Snelheidsmetingen worden weergegeven in cm/s als systolische pieksnelheid (PSV), de absolute waarde van de verticale afstand vanaf de basislijn van de eerste meetpasserpunt, en diastolische eindsnelheid (EDV), de absolute waarde van de verticale afstand vanaf de basislijn van de tweede meetpasserpunt.
 12. Het verschil in tijd tussen de linker- en rechterkant van de meetpasser wordt weergegeven als tijd (t) in seconden.
 13. U kunt een gepulseerd-dopplerbeeld opslaan door het stil te zetten en op de knop Vastleggen te drukken.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 17 van 24
Bedankt voor uw feedback

Het spijt ons dat uw vraag hiermee niet beantwoord is. We staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op