Oferujemy pomoc.

Integracja systemu

System Butterfly Cloud można podłączyć do punktów końcowych standardu DICOM organizacji za pomocą bezpiecznego połączenia DICOM-TLS lub za pośrednictwem Butterfly Link. Badania ultrasonograficzne wykonane za pomocą dowolnej głowicy Butterfly w organizacji użytkownika można przenieść do jednego lub kilku szpitalnych systemów archiwizacji DICOM (np. systemu Picture Archiving and Communication System, PACS, lub Vendor Neutral Archive, VNA). System Butterfly może także współpracować ze standardem listy roboczej modalności DICOM (MWL) w celu ograniczenia do minimum konieczności ręcznego wprowadzania przez użytkowników danych pacjenta. Po skonfigurowaniu członkowie organizacji mogą korzystać z listy roboczej w celu wypełnienia pól przeznaczonych na dane pacjenta przed przesłaniem badań z aplikacji Butterfly iQ.

Nasza biała księga technologii i bezpieczeństwa zapewnia ogólny przegląd dostępnych opcji integracji. Aby zapoznać się z Białą księgą technologii i bezpieczeństwa Butterfly Network, kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z Deklaracją zgodności złącza DICOM Butterfly Cloud, kliknij tutaj.

Złącze Butterfly DICOM przy użyciu DICOM TLS

Dzięki złączu Butterfly DICOM możliwe jest utworzenie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia pomiędzy Butterfly Cloud a punktami końcowymi DICOM w Twojej placówce. Pozwala to na bezpieczną transmisję badań ultrasonograficznych przechwyconych za pomocą Butterfly iQ. Korzystamy z połączenia DICOM-TLS (Transport Layer Security, wersja 1.2), które umożliwia szyfrowaną komunikację typu punkt-punkt bez wad i problemów konfiguracyjnych związanych z tunelem VPN.

W przeciwieństwie do tradycyjnej modalności lokalnej, znajdującej się w wewnętrznej sieci, Butterfly Cloud ustanawia bezpieczne połączenie internetowe ze stykiem sieci. Do odbioru danych konieczny jest publiczny adres IP sieci i dostępny port. DICOM-TLS wymaga odszyfrowania ruchu DICOM w sieci. Typowe metody „zamknięcia” połączenia TLS w sieci wymieniono poniżej wraz z odpowiednimi instrukcjami instalacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów z połączeniami DICOM, zapoznaj się z naszym przewodnikiem tutaj

Butterfly Link

Oferujemy również bezpośrednią integrację EDM, integrację SSO oraz kompatybilność z systemami ultradźwiękowymi innych stron w ramach członkostwa w Enterprise Workflow.

Butterfly Link to aplikacja działająca w systemie Windows instalowana na serwerze lub stacji roboczej, która bezpiecznie łączy systemy danej placówki opieki zdrowotnej z Butterfly Cloud. Butterfly Link komunikuje się z urządzeniami DICOM (takimi jak PACS, modalności ultrasonograficzne i listy robocze) w celu wysyłania i odbierania danych z badania USG w całej sieci danej placówki opieki zdrowotnej. Butterfly Link może również wysyłać i odbierać dane HL7 pomiędzy Butterfly Cloud a EDM placówki lub silnikiem (silnikami) interfejsu. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat Butterfly Link, kliknij tutaj, a nasza instrukcja instalacji jest dostępna tutaj

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 18 z 31
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami