Oferujemy pomoc.

Lista ustawień wstępnych do badania człowieka (iQ/iQ+)

Jama brzuszna

W ustawieniu wstępnym przeznaczonym do badania USG jamy brzusznej wykorzystuje się częstotliwość harmoniczną w formacie krzywoliniowym, co pozwala przeprowadzić ocenę kliniczną struktur, wielkości i morfologii narządów jamy brzusznej, takich jak wątroba i nerki, do głębokości 25 cm. Można je również stosować w przypadków zabiegów w obrębie jamy brzusznej, takiej jak paracenteza czy zabieg ECMO w żyle głównej dolnej.

Jama brzuszna: głęb.

Ustawienie do badania głębokiego jamy brzusznej wykorzystuje podstawowe niskie częstotliwości wymagane do zapewnienia głębokości penetracji — do 30 cm — niezbędnej do oceny jamy brzusznej. To krzywoliniowe ustawienie wstępne jest zwykle przeznaczone dla pacjentów o złożonych problemach zdrowotnych, takich jak wysoki wskaźnik BMI lub silnie osłabiona wątroba, np. w przypadku zapalenia wątroby.

Aorta i pęcherzyk żółciowy

W ustawieniu wstępnym do badania USG aorty/pęcherzyka żółciowego wykorzystuje się parametry obrazowania, które umożliwiają obrazowanie z wysokim kontrastem dla tych określonych struktur brzusznych. Ma to na celu optymalne przedstawienie zarysu narządów, dlatego najlepiej nadaje się ono do badań w zakresie AAA, CBD, choroby pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej i płynu okołopęcherzykowego — powszechnych badań stosowanych w podstawowej opiece zdrowotnej i na izbie przyjęć.

Pęcherz

Ustawienie wstępne do badania USG pęcherza moczowego zostało zoptymalizowane pod kątem zastosowania kontrastu i szczegółowych danych wymaganych do oceny pęcherza. Pole widzenia (FOV) jest rozszerzone do 120 stopni, co pozwala na szerszą wizualizację pęcherza do głębokości do 20 cm. To krzywoliniowe ustawienie wstępne umożliwia zastosowanie obrazowania harmonicznego do celów przeprowadzenia badania USG w wysokiej rozdzielczości. Zapewnia ono penetrację niezbędną do wizualizacji całego pęcherza i rozdzielczość kontrastu wymaganą do właściwego przedstawienia ściany pęcherza. Ustawienie to najlepiej nadaje się do badania retencji moczu, stanu ścian pęcherza moczowego, drożności zastawki cewki moczowej i rozmiaru prostaty.

Sercowy

Ustawienie wstępne do badania kardiologicznego wykorzystuje układ fazowy o wysokiej częstotliwości odświeżania oraz podstawowe częstotliwości, dzięki czemu zapewnia niezawodne badanie echokardiograficzne anatomii serca w czasie rzeczywistym. To ustawienie wstępne zapewnia penetrację na głębokości do 25 cm. Często korzysta z niego wielu lekarzy specjalistów pracujących przy łóżku chorego w różnych środowiskach klinicznych, takich jak oddział ratunkowy, OIOM, gabinet kardiologiczny oraz do oceny okołooperacyjnej na oddziale wybudzeniowym w celu globalnej oceny stanu zdrowia serca. Może być ono również stosowane do zabiegów w obrębie klatki piersiowej, takich jak perikardiocenteza.

Sercowy: głęb.

Ustawienie wstępne do badania głębokiego kardiologicznego ma alternatywną optymalizację opracowaną w celu zapewnienia elastyczności obrazowania podczas badania różnych typów pacjentów. Charakteryzuje się wyższą częstotliwością rezonansową i składową harmoniczną, dzięki czemu zapewnia inny rodzaj obrazowania. Dzięki wysokiej liczbie klatek na sekundę ustawienie to zapewnia niezawodne badanie echokardiograficzne w czasie rzeczywistym do 25 cm.

Obrazowanie koherentne

Obrazowanie koherentne, dostępne w ustawieniu wstępnym badania kardiologicznego, poprawia obraz, usuwając niemodelowany pogłos akustyczny i zniekształcenia (czyli tzw. „zakłócenia”) oraz zwiększając kontrast w celu ułatwienia podejmowania decyzji binarnych.

FAST

Ustawienie wstępne FAST zostało zoptymalizowane pod kątem badania USG według protokołu FAST (szybkie badanie ultrasonograficzne wykonywane w przypadku urazów wielonarządowych), co pozwala lekarzowi zidentyfikować wolny płyn śródotrzewnowy lub osierdziowy u pacjentów, którzy doznali urazu tępego. Jest to podstawowe narzędzie pracy przy wykonywaniu badaniu USG w miejscu opieki nad pacjentem zarówno w medycynie ratunkowej, jak i na ostrym dyżurze. To ustawienie wstępne zapewnia penetrację do 25 cm i stanowi połączenie właściwości technicznych, które zapewniają wysoką liczbę klatek na sekundę do celów obrazowania serca (zwykle w miejscu pod wyrostkiem mieczykowatym), a jednocześnie dużą dokładność w przypadku badania głębokiego miednicy i brzucha.

Płuca

Ustawienie wstępne badania płuc wspomaga diagnostykę kliniczną zaburzeń oddychania. Zoptymalizowano je w celu uwidocznienia przesuwania się linii opłucnowej i artefaktu opłucnowego, w tym linii a i b, na całej głębokości pola wynoszącej 15 cm. Ustawienie wstępne przekształca układ krzywoliniowy w układ liniowy, gdy głębokość zostanie zmniejszona do wartości 7 cm lub mniejszej. Optymalizuje to dynamikę przesunięcia płuc w bliskim polu, a także artefakty opłucnowe. Oferuje tryb M.

Tkanka płucna

Przeznaczone do wspomagania badań w kierunku zwątrobienia lub konsolidacji płuc. Przy maksymalnej głębokości 15 cm i zastosowaniu niskich częstotliwości harmonicznych w układzie krzywoliniowym ustawienie to zostało zoptymalizowane pod kątem lepszej wizualizacji w dalekim polu.

MSK—tkanka miękka

Ustawienie wstępne do badania układu mięśniowo-szkieletowego i tkanek miękkich zapewnia najwyższą częstotliwość. Zostało ono opracowane z myślą o dużym zakresie dynamiki, co pozwala optymalizować rozdzielczość szczegółów struktur tkanek miękkich, takich jak badanie śródmięśniowe. Jest ono powszechnie stosowane przez lekarzy przeprowadzających badania USG w miejscu opieki nad pacjentem, którzy chcą uzyskać szczegółową ocenę struktur anatomicznych. To ustawienie wstępne zapewnia penetrację od minimalnej głębokości 1 cm do maksymalnie 12 cm. Użytkownik zauważy, że ustawienie automatycznie zmienia się z formatu liniowego na trapezowy (4 cm), a następnie na krzywoliniowy (8 cm), co umożliwia powierzchowne badanie pod kątem diagnostyki palca strzelającego, aż po głębokie badanie, np. przepukliny pachwinowej i stawu biodrowego, oraz stosowanie funkcji naprowadzania igły. Jest to również popularne ustawienie wstępne stosowane przez dyplomowanych chirurgów plastycznych w badaniach objawowych badań implantów piersi.

Mięśniowo-szkieletowy

Ustawienie wstępne do badania układu mięśniowo-szkieletowego to ustawienie uzupełniające dla tkanek miękkich. Zostało ono opracowane z naciskiem na rozdzielczość kontrastową, co pozwala podkreślić wyraźne granice między strukturami oraz igłą, z funkcją „zaznaczenia” granic. Jest ono preferowane przez użytkowników przeprowadzających zabiegi, a także w procedurach diagnostycznych wymagających dokładnego wykrywania granic, takich jak rozwojowa dysplazja stawu biodrowego (DDH), a także reumatologia. Ustawienie wstępne zapewnia penetrację od minimalnej głębokości 1 cm do maksymalnie 12 cm i automatycznie przechodzi z formatu liniowego na trapezoidalny (4 cm), a następnie krzywoliniowy (8 cm). W rezultacie ustawienie wstępne do badania mięśniowo-szkieletowego może usprawniać badanie lub procedurę ostrzykiwania stawów obwodowych, a także zapewniać głębokość penetracji niezbędną do badania USG stawu biodrowego, a nawet znieczulenia zewnątrzoponowego.

Nerwowy

Ustawienie wstępne do badania nerwów zostało opracowane we współpracy z anestezjologami stosującymi znieczulenie miejscowe i przedoperacyjne. Zawiera ono format obrazowania liniowego o wysokiej częstotliwości zoptymalizowany do badania nerwów obwodowych do głębokości 5 cm. Ustawienie to zostało opracowane z myślą o przedstawieniu kontrastu między pęczkami nerwów, różniących się od otaczających struktur, przy jednoczesnym zachowaniu rozdzielczości szczegółów niezbędnej do przedstawienia typowego wyglądu „plastra miodu” poszczególnych pęczków nerwowych.

POŁ1/GIN

Ustawienie wstępne OB 1/GYN zapewnia funkcję badania krzywoliniowego przeznaczoną do oceny płodu in utero oraz pacjentek na głębokości do 25 cm. To ustawienie wstępne zostało zoptymalizowane pod kątem badań USG kobiet w ciąży w pierwszym trymestrze i cieszy się szczególną popularnością, jeśli chodzi o poród i połóg, a także w warunkach ograniczonych zasobów.

POŁ 2/3

Ustawienie wstępne OB 2/3 zapewnia funkcję badania krzywoliniowego przeznaczoną do oceny płodu in utero oraz pacjentek na głębokości do 25 cm. To ustawienie wstępne zostało zoptymalizowane pod kątem badań USG kobiet w ciąży w drugim i trzecim trymestrze i cieszy się szczególną popularnością, jeśli chodzi o poród i połóg, a także w warunkach ograniczonych zasobów.

Okulistyczny

Ustawienie wstępne do badań okulistycznych zostało starannie opracowane z uwzględnieniem odpowiedniego zakresu operacyjnego wartości MI do badań ultrasonograficznych oka w miejscu opieki nad pacjentem. Zwykle zapewnia ono badanie integralności strukturalnej oczodołu, badanie pod kątem obecności ciał obcych, a także określenie średnicy osłonki nerwu wzrokowego (ONSD). Jest to ustawienie wstępne służące do badania liniowego, gdzie zakres głębokości wynosi do 5cm.

Jama brzuszna u dzieci

W ustawieniu wstępnym przeznaczonym do badania USG jamy brzusznej u dzieci wykorzystuje się częstotliwość harmoniczną w formacie krzywoliniowym, co pozwala przeprowadzić ocenę kliniczną wielkości i morfologii narządów jamy brzusznej, takich jak wątroba i nerki. W przypadku tego ustawienia wstępnego wykorzystuje się wyższą częstotliwość i głębokość penetracji do 15 cm — funkcje zoptymalizowane pod kątem badania USG u dzieci.

Sercowe u dzieci

Ustawienie wstępne do badania kardiologicznego u dzieci wykorzystuje układ fazowy o wysokiej częstotliwości odświeżania oraz częstotliwości, dzięki czemu zapewnia ono niezawodne badanie echokardiograficzne anatomii serca w czasie rzeczywistym. To ustawienie wstępne zapewnia penetrację do 15 cm i jest zoptymalizowane pod kątem pacjentów pediatrycznych, w tym zawierając wyższe częstotliwości niż to samo ustawienie wstępne przeznaczone dla dorosłych pacjentów.

Płuca u dzieci

Ustawienie wstępne przeznaczone do badania płuc u dzieci zostało zoptymalizowane pod kątem przedstawienia powierzchni opłucnej i przesunięcia płuc na pierwszym planie, a także linii A i B w
polu do 7 cm. Jest to popularne ustawienie wstępne przeznaczone do wykrywania konsolidacji płuc wynikającej z zapalenia płuc u dzieci. To jedno z najczęściej stosowanych ustawień wstępnych przez naszych partnerów organizacji pozarządowych działających w ramach Global Health.

Mały narząd

Ustawienie wstępne przeznaczone do badania USG małych narządów zostało zoptymalizowane pod kątem badania małych struktur tkanek miękkich, takich jak tarczyca, ślinianka przyuszna, węzły chłonne i jądra, w formacie liniowym do głębokości 6 cm. Może być ono stosowane zarówno do jakościowej, jak i ilościowej oceny wielkości narządów, morfologii i unaczynienia. Przykładami tych ostatnich są: badanie pod kątem skrętu jąder oraz zapalenia tarczycy — choroby Hashimoto.

Naczyniowy: dostęp

Ustawienie wstępne do badania naczyniowego zostało zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom badania USG o wysokim kontraście i wysokiej rozdzielczości podczas wenopunkcji pod kontrolą ultrasonograficzną i zabiegów dostępu tętniczego, w formacie liniowym. Zapewnia ono optymalizację obrazowania od minimum 1 cm do 5 cm oraz niską skalę szarości, co pozwala „wyodrębnić” zarówno system naczyń krwionośnych, jak i ścieżkę dojścia igły/cewnika oraz końcówki.

Naczyniowy: szyjny

Ustawienie wstępne do badania naczyniowego tętnic szyjnych zostało zaprojektowane z myślą o sprostaniu wymaganiom badania USG z zastosowaniem wysokiego kontrastu oraz wysokiej rozdzielczości do celów diagnostyki pod kątem choroby tętnic obwodowych. Jest ono przeznaczone do diagnozowania obecności blaszki miażdżycowej i zaburzeń hemodynamicznych oraz przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem udaru. Ustawienie to zapewnia optymalizację obrazowania na głębokości do 6 cm, co umożliwia dostosowanie badania do pacjentów z różnymi problemami. To ustawienie wstępne zostało zoptymalizowane pod kątem stosunkowo niskiej skali szarości, co pozwala „zaznaczyć” granice błon wewnętrznych. Świetny materiał wideo na dobry początek można znaleźć tutaj.

Naczyniowy: głęboka żyła

Ustawienie wstępne do badania USG naczyniowego żył głębokich zostało zaprojektowane z myślą o sprostaniu wymaganiom badania z zastosowaniem wysokiego kontrastu i wysokiej rozdzielczości do celów oceny obwodowych żył głębokich. Ustawienie to opracowano z myślą o ułatwieniu identyfikacji zakrzepicy poprzez obsługiwaną liczbę klatek, które są dostosowane do typowych manewrów kompresji, rozdzielczości kontrastu do celów przedstawienia zakrzepu, a także obrazu na głębokości do 8 cm. To ustawienie wstępne zostało zoptymalizowane pod kątem stosunkowo niskiej skali szarości, co pozwala „zaznaczyć” granice błon wewnętrznych.

Naczyniowy: twarz

Ustawienie wstępne do badania USG naczyniowego twarzy zaprojektowano z myślą o sprostaniu wymaganiom obrazowania niewielkich naczyń twarzy o małym przepływie hemodynamicznym z zastosowaniem wysokiego kontrastu i wysokiej rozdzielczości do celów wspierania zabiegów kosmetycznych twarzy. To ustawienie wstępne do badania liniowego oferuje zoptymalizowane obrazowanie przy zakresie głębokości od 1 cm do 4 cm. Charakteryzuje się niską skalą szarości, z naciskiem na łatwą identyfikację anatomii naczyniowej twarzy. W przypadku tego ustawienia wstępnego są dostępne tryby: Tryb B, Doppler kolorowy, Doppler mocy oraz Midline (Linia środkowa).

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 42 z 45
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami