Oferujemy pomoc.

Czyszczenie i dezynfekcja

UWAGA: W ostatnim czasie rozszerzyliśmy naszą listę kompatybilnych chemicznie środków do czyszczenia i dezynfekcji. Aby wyświetlić pełną listę kompatybilnych chemicznie środków do czyszczenia i dezynfekcji, kliknij tutaj.

Aby uzyskać aktualne informacje na temat czyszczenia i dezynfekcji urządzenia Butterfly w odniesieniu do COVID-19, należy zapoznać się z Zasobami na temat czyszczenia i dezynfekcji w zakładce COVID-19.

Jeśli poszukujesz etui lub osłony na głowicę do użytku z Butterfly, możesz korzystać ze standardowych osłon dostępnych w asortymencie Civco, ProTek, Medline, Sheathes i innych sprzedawców. Opatrunek przezroczysty Tegaderm (1624W) został również przetestowany i zatwierdzony do użytku z głowicą przez cały okres jej eksploatacji. 

Aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia Butterfly, patrz Podręcznik użytkownika.

Aby wyczyścić głowicę: 

 1. Po każdym użyciu głowicy użyj jednej z zalecanych chusteczek nasączonych płynem, aby z głowicy usunąć żel przewodzący do ultradźwięków.
 2. Odłączyć głowicę od urządzenia mobilnego.
 3. Wycierać głowicę, reduktor naprężenia i złącze jedną z zalecanych wilgotnych ściereczek przez jedną (1) minutę i aż do widocznego usunięcia zanieczyszczeń.
 4. W razie potrzeby wymieniać ściereczki na nowe i powtarzać powyższą czynność tak długo, aż z głowicy zostaną usunięte wszelkie widoczne zanieczyszczenia.
 5. Aby osuszyć głowicę, użyć miękkiej szmatki; poczekać na osuszenie soczewki. Nie wycierać soczewki. Osuszyć pozostałą część głowicy, przewód, reduktor naprężenia i złącze.
 6. Sprawdzić wzrokowo głowicę w dobrze oświetlonym miejscu, aby upewnić się, że wszystkie powierzchnie są czyste. Jeżeli tak nie jest, powtórzyć czyszczenie.
 7. Materiał czyszczący usunąć zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami.

⚠️PRZESTROGI:

Podczas czyszczenia i dezynfekcji nie można dopuścić do przedostania się jakichkolwiek cieczy do elektrycznych lub metalowych części złącza przewodu. Wskutek obecności cieczy w tych miejscach może dojść do uszkodzenia.

Należy zapobiegać rozlaniu cieczy na ekran dotykowy urządzenia mobilnego podczas skanowania i czyszczenia. Wskutek obecności cieczy może dojść do uszkodzenia.

Aby zdezynfekować głowicę:

Po wyczyszczeniu głowicy konieczna jest jej dezynfekcja.

Zaleca się stosowanie ściereczek Super Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipes firmy PDI, Inc. lub wybielacza (0,6% roztwór podchlorynu sodu) i czystych, niestrzępiących się ściereczek.

⚠️OSTRZEŻENIE! Należy każdorazowo sprawdzać głowicę przed i po czyszczeniu, dezynfekcji i użyciu. Należy sprawdzić powierzchnię soczewki, przewód, obudowę, spojenia i złącze pod kątem oznak uszkodzeń, takich jak pęknięcia, złuszczenia, zarysowania i nieszczelności. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać głowicy w razie wykrycia jakiegokolwiek objawu świadczącego o uszkodzeniu.

Aby zdezynfekować głowicę, wykorzystując dezynfekcję średniego poziomu (ILD) z użyciem ściereczek Super Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipes firmy PDI:

 1. Należy wytrzeć głowicę, przewód, reduktor naprężenia i złącze ściereczką Super Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipe. W razie potrzeby należy użyć większej liczby świeżych ściereczek.
 2. Upewnić się wzrokowo, że czyszczona powierzchnia pozostaje wilgotna przez co najmniej dwie (2) minuty, zwracając uwagę na spojenia, szczeliny, materiał uszczelek i wgłębienia.
 3. W razie potrzeby użyć dodatkowych świeżych ściereczek, aby zapewnić dwuminutowy ciągły kontakt.
 4. Poczekać na wyschnięcie.
 5. Po wyczyszczeniu i dezynfekcji sprawdzić wzrokowo głowicę, reduktor naprężenia, przewód i złącze pod kątem objawów uszkodzenia i zużycia.

Aby zdezynfekować głowicę, wykorzystując dezynfekcję średniego poziomu (ILD) z użyciem wybielacza (0,6% roztwór podchlorynu sodu) i czystej, niestrzępiącej się szmatki:

 1. Wycierać głowicę, przewód, reduktor naprężenia i złącze, używając czystej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej (ale nie ociekającej) wybielaczem (roztwór 0,6%). W razie potrzeby użyć większej liczby świeżych ściereczek.
 2. Upewnić się wzrokowo, że czyszczona powierzchnia pozostaje wilgotna przez co najmniej dziesięć (10) minut, zwracając uwagę na spojenia, szczeliny, materiał uszczelek i wgłębienia.
 3. W razie potrzeby użyć dodatkowych świeżych ściereczek, aby zapewnić dziesięciominutowy ciągły kontakt.
 4. Poczekać na wyschnięcie.
 5. Po wyczyszczeniu i dezynfekcji sprawdzić wzrokowo głowicę, reduktor naprężenia, przewód i złącze pod kątem objawów uszkodzenia i zużycia.

Dezynfekcja wysokiego poziomu (HLD)

Uwaga: Należy wykonać podane poniżej czynności, aby potwierdzić możliwość zastosowania głowicy do dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) przed użyciem metody HLD.

Aby sprawdzić możliwość zastosowania metody HLD do głowicy:

 1. Należy otworzyć aplikację Butterfly iQ, gdy głowica jest podłączona do urządzenia mobilnego.
 2. Następnie należy wybrać ikonę koła zębatego, aby wyświetlić ekran Ustawienia.
 3. Po czym należy wybrać opcję My iQ , aby wyświetlić ekran My iQ.
 4. Sprawdzić, czy w wierszu Wytyczne do dezynfekcji wysokiego poziomu widoczny jest tekst Tak.
 5. Zastosować metodę HLD tylko wtedy, gdy jest zgodna z używaną głowicą.
 6. Odłączyć głowicę od urządzenia mobilnego.

Produkty takie jak Cidex OPA, Trophon2, Virusolve + EDS i Virusolve + Concentrate są kompatybilne z Butterfly iQ. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi dezynfekcji przy użyciu tych produktów.

Dezynfekcja urządzenia mobilnego

Po użyciu urządzenia mobilnego może zachodzić konieczność jego zdezynfekowania. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, zapoznając się z polityką i witryną internetową urządzenia mobilnego. 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 48 z 57
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami