Oferujemy pomoc.

Wprowadzanie danych pacjenta

Podczas przeprowadzania badania można w dowolnym momencie wprowadzić dane pacjenta, klikając opcję „Powiąż pacjenta”. W zależności od konfiguracji systemu dane pacjenta można dodać na jeden z następujących sposobów:

 • Add Manually (Dodaj ręcznie)
 • Add from Worklist (Dodaj z listy roboczej) (jeżeli konto użytkownika zostało skonfigurowane w sposób umożliwiający korzystanie z listy roboczej)

Dane pacjenta obejmują:

 • Patient Name (Imię i nazwisko pacjenta) (Last Name (Nazwisko), First Name (Imię), Middle Name, Title (Drugie imię, tytuł), i Suffix (Przyrostek))
 • płeć (mężczyzna, kobieta, płeć inna, płeć nieznana);
 • DOB (DU) (Data urodzenia) (Wyświetlana jest funkcja przewijania daty kółkiem, która umożliwia wybór DU pacjenta)
 • Numer dostępu
 • MRN (NRM) (numer rekordu medycznego)

Dodawanie danych pacjenta ręcznie

 1. Na ekranie obrazowania wybierz opcję Capture Reel (Rolka przechwyconych obrazów) dostępną w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Obok danych pacjenta zaznacz „+Dodaj”.
 3. Na ekranie „Pacjent” wprowadź dane pacjenta za pomocą klawiatury i wybierz opcję „Zapisz”.

Dodawanie danych pacjenta z listy roboczej

Użyć tej opcji, jeżeli konto skonfigurowano w sposób umożliwiający wybór pacjenta z listy roboczej, która może już obejmować dane pacjentów. Po wybraniu ekran Patient (Pacjent) wypełni się automatycznie.

Aby wybrać pacjenta z listy roboczej:

 1. Na ekranie obrazowania dotknąć opcji Capture Reel (Rolka przechwyconych obrazów), po czym dotknąć opcji Associate a Patient (Powiąż pacjenta). Nastąpi wyświetlenie ekranu Patient (Pacjent).
 2. Wybierz opcję „Dodaj z listy roboczej”.
 3. Jeżeli istnieje kilka list roboczych, dotknąć listy powiązanej z pacjentem, a następnie wybrać pacjenta lub wybrać pacjenta bezpośrednio.
 4. Potwierdzić dane pacjenta i nacisnąć przycisk „Zapisz”.

Dodawanie opisu badania

Istnieje możliwość dodania opisu badania z poziomu ekranu Study (Badanie).

Badanie wielu pacjentów podczas jednej sesji

Zaleca się powiązanie danych pacjenta i zapisanie obrazów po każdej sesji pacjenta.

W przypadku badania wielu pacjentów podczas pojedynczej sesji można zapisywać obrazy w partiach wraz z różnymi powiązanymi danymi pacjenta.

Po zakończeniu sesji należy wykonać następujące kroki, aby zapisać obrazy w partiach dla każdego pacjenta:

 1. Po zakończeniu badania wybierz opcję „Rolka przechwyconych obrazów” w prawym górnym rogu ekranu, aby udokumentować i przesłać swoje badanie.
 2. Przewiń w dół, aby przeglądać przechwycone obrazy. Wszystkie przedstawione tutaj zdjęcia są przypisane do Twojego bieżącego badania. 
 3. Wybierz opcję „Edytuj”, aby edytować zdjęcia zapisane w bieżącym badaniu.
 4. Na ekranie „Edytuj przechwycone obrazy” wybierz zdjęcia, których nie chcesz uwzględniać w bieżącym badaniu. Niebieski znacznik wyboru wskazuje, że przechwycony obraz został wybrany i wykluczony z bieżącego badania.
 5. Po wybraniu zdjęć, których nie chcesz dołączać do badania, wybierz opcję „Usuń” lub „Zapisz na później”.
  1. Jeśli usuniesz zdjęcie, tej czynności nie można cofnąć.
  2. Jeśli zapiszesz zdjęcie na później, pojawi się ono w rolce przechwyconych obrazów po zapisaniu bieżącego badania i zostanie automatycznie uwzględnione w kolejnym badaniu.
 6. Wyjdź z zakładki „Edytuj przechwycone obrazy”, klikając „X” w lewym górnym rogu ekranu, aby powrócić do ekranu badania.
 7. Aby dodać dodatkowe przechwycone obrazy do bieżącego badania, stuknij opcję „Skanuj” na ekranie badania, aby powrócić do trybu skanowania i przechwytywania. Twoje aktualne dane z badania zostaną automatycznie zapisane.

Należy powtórzyć tę czynność dla następnego pacjenta.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 7
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami