Oferujemy pomoc.

Przechwytywanie i rejestracja obrazów

Po przechwyceniu obrazu lub zarejestrowaniu sekwencji obrazów obraz lub sekwencja są automatycznie zapisywane w lokalizacji Capture Reel (Rolka przechwyconych obrazów).

Przechwytywanie obrazów

Po rozpoczęciu badania możesz niezwłocznie zacząć używać głowicy w celu badania na żywo. Członkowie Butterfly mogą również przechwytywać i zapisywać obrazy w chmurze.

Aby przechwycić obraz:

 1. Stuknij ikonę płatka śniegu, aby zamrozić obraz.
 2. Stuknij ikonę aparatu, aby przechwycić obraz.
 3. Naciśnij ponownie ikonę płatka śniegu, aby powrócić do obrazowania na żywo.

Rejestracja sekwencji obrazów

Funkcja rejestracji umożliwia akwizycję i zapisanie sekwencji obrazów z badania. Rejestracja domyślnie trwa do 60 sekund, o ile nie zostanie zatrzymana ręcznie.

Aby zarejestrować sekwencję obrazów:

 1. Stuknij ikonę kamery wideo, aby rozpocząć nagrywanie.
 2. Stuknij ikonę czerwonego kwadratu, aby zakończyć nagrywanie. 

Używanie rolki przechwyconych obrazów

Funkcja Rolka przechwyconych obrazów umożliwia zapisanie wszystkich przechwyconych obrazów i sekwencji obrazów. Istnieje możliwość wyświetlania obrazów i sekwencji obrazów w badaniu, zapisywania badania w archiwum, zapisania niektórych obrazów na później, a także usuwania serii obrazów i sekwencji obrazów z badania.

Aby użyć funkcji rolki przechwyconych obrazów:

 1. Dotknij pola z cyfrą oznaczonego niebieską obwódką. Wartość powinna odzwierciedlać liczbę przechwyconych obrazów.
 2. W zależności od używanego urządzenia Rolka przechwyconych obrazów może być widoczna dopiero po przewinięciu treści ekranu w dół. 
 3. Gdy masz przed sobą Rolkę przechwyconych obrazów:
 • Wyświetlić obrazy i sekwencje obrazów.
 1. Kliknij przechwycony obraz, aby go wyświetlić. Przesuń w lewo i w prawo w celu wyświetlenia poprzedniego i następnego elementu rolki.
 • Usuń elementy z Rolki przechwyconych obrazów.
  1. Kliknij „Edytuj” w prawym górnym rogu Rolki obok komunikatu „# przechwycon(-e/-ych) obraz(y/-ów)”.
  2. Kliknij „Zaznacz wszystko”, aby usunąć wszystkie elementy, lub dotknij „Zaznacz” obok elementów, które chcesz usunąć.
  3. Kliknij opcję „Usuń” na dole ekranu
  4. System wyświetli monit o potwierdzenie usunięcia. 
 • Zapisz obrazy na później
  1. Jeśli przechwycone obrazy mają zostać rozdzielone między różne badania, możesz je zapisać na później. Po przesłaniu bieżącego badania przechwycone obrazy zostaną wykorzystane w następnym badaniu.
  2. Kliknij „Edytuj” w prawym górnym rogu Rolki obok komunikatu „# przechwycon(-e/-ych) obraz(y/-ów)”.
  3. Dotknij opcji „Zaznacz” przy każdym przechwyconym obrazie, który chcesz zapisać na później.
  4. Kliknij opcję „Zachowaj na później” w lewym dolnym rogu ekranu
  5. System wygeneruje monit o potwierdzenie działania.
 • Zapisać badanie w archiwum.
 •  [Film: Butterfly iQ — Jak to zrobić — Przechwytywanie i nagrywanie: Butterfly iQ — Jak to zrobić — Przechwytywanie i nagrywanie]

   Ustaw limit czasu na nagrywane sekwencje obrazów

  Możesz ustawić domyślny lub maksymalny czas nagrywanych filmów za pomocą aplikacji Butterfly iQ. Aby to zrobić:

  1. Upewnij się, czy aplikacja Butterfly iQ jest zaktualizowana do najnowszej wersji w aplikacji lub sklepie Google Play.
  2. Podłącz Butterfly do urządzenia mobilnego.
  3. Przejdź do ekranu badania.
  4. Przytrzymaj („długie naciśnięcie”) ikonę kamery wideo przez kilka sekund.
  5. Wybierz preferowaną maksymalną długość filmu.

  Aby uzyskać większą elastyczność i łatwość użytkowania, możesz połączyć korzystanie z tej funkcji z funkcją przechwytywania obrazów za pomocą przycisku na głowicy Butterfly. Wybierz opcję Rozpocznij/Zatrzymaj sekwencję obrazów jako żądane zachowania podczas włączania tej funkcji i określ maksymalną długość sekwencji. Następnie możesz nagrać całą sekwencję obrazów o żądanej długości, naciskając przycisk głowicy tylko raz.

  Możesz zamknąć to ustawienie, zmieniając maks. długość filmu na 60 sekund, czyli maksymalną długość filmu.

     Czy ten artykuł był pomocny?
  Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 17
  Dziękujemy za Twoją opinię

  Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami