Oferujemy pomoc.

Przechwytywanie i rejestracja obrazów

Po przechwyceniu obrazu lub zarejestrowaniu sekwencji obrazów obraz lub sekwencja są automatycznie zapisywane w lokalizacji Capture Reel (Rolka przechwyconych obrazów).

Przechwytywanie obrazów

Po rozpoczęciu badania możesz niezwłocznie zacząć używać głowicy w celu badania na żywo. Członkowie Butterfly mogą również przechwytywać i zapisywać obrazy w chmurze.

Aby przechwycić obraz:

 1. Stuknij ikonę płatka śniegu, aby zamrozić obraz.
 2. Stuknij ikonę aparatu, aby przechwycić obraz.
 3. Naciśnij ponownie ikonę płatka śniegu, aby powrócić do obrazowania na żywo.

Rejestracja sekwencji obrazów

Funkcja rejestracji umożliwia akwizycję i zapisanie sekwencji obrazów z badania. Rejestracja domyślnie trwa do 60 sekund, o ile nie zostanie zatrzymana ręcznie.

Aby zarejestrować sekwencję obrazów:

 1. Stuknij ikonę kamery wideo, aby rozpocząć nagrywanie.
 2. Stuknij ikonę czerwonego kwadratu, aby zakończyć nagrywanie. 

Używanie rolki przechwyconych obrazów

Funkcja Capture Reel (Rolka przechwyconych obrazów) umożliwia zapisanie wszystkich przechwyconych obrazów i sekwencji obrazów. Istnieje możliwość wyświetlania obrazów i sekwencji obrazów w badaniu, zapisywania badania w archiwum, a także usuwania serii obrazów i sekwencji obrazów z badania.

Aby użyć funkcji rolki przechwyconych obrazów:

 1. Dotknąć opcji Capture Reel (Rolka przechwyconych obrazów).
 2. Wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Wyświetlić obrazy i sekwencje obrazów. Istnieje możliwość przesuwania w lewo i w prawo w celu wyświetlenia poprzedniego i następnego elementu na rolce.
  • Zapisać badanie w archiwum.
  • Aby usunąć wszystkie elementy z lokalizacji „Rolka przechwyconych obrazów”, wybierz opcję „Wyczyść obrazy”. System wygeneruje monit o potwierdzenie usunięcia. Czyszczenie serii powoduje usunięcie wszystkich obrazów i sekwencji obrazów z lokalizacji „Rolka przechwyconych obrazów”. 

 

 

Ustaw limit czasu na nagrywane filmy

Możesz ustawić domyślny lub maksymalny czas nagrywanych filmów za pomocą aplikacji Butterfly iQ. Aby to zrobić:

 1. Upewnij się, czy aplikacja Butterfly iQ jest zaktualizowana do najnowszej wersji w aplikacji lub sklepie Google Play.
 2. Podłącz Butterfly do urządzenia mobilnego.
 3. Przejdź do ekranu badania.
 4. Przytrzymaj („długie naciśnięcie”) ikonę kamery wideo przez kilka sekund.
 5. Wybierz preferowaną maksymalną długość filmu.

Aby uzyskać większą elastyczność i łatwość użytkowania, możesz połączyć korzystanie z tej funkcji z funkcją Przechwytywania obrazów za pomocą przycisku na głowicy Butterfly. Wybierz opcję Rozpocznij/Zatrzymaj film i określ maksymalną długość filmu. Następnie możesz nagrać cały film o żądanej długości, naciskając tylko raz przycisk głowicy.

Możesz zamknąć to ustawienie, zmieniając maks. długość filmu na 60 sekund, czyli maksymalną długość filmu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 9 z 13
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami