Oferujemy pomoc.

Wskazania do stosowania

System Butterfly iQ/iQ+ jest przeznaczony do stosowania przez wyszkolonych lekarzy w celu wykonywania diagnostycznych ultradźwiękowych badań obrazowych oraz pomiaru struktur anatomicznych i płynów ciała u pacjentów dorosłych i dzieci w ramach następujących zastosowań klinicznych:

 • naczynia obwodowe (w tym badania tętnic szyjnych, zakrzepicy żył głębokich oraz tętnic)

 • wskazówki dotyczące zabiegu,

 • małe narządy (w tym tarczyca, moszna i piersi)

 • Sercowy

 • Jama brzuszna

 • urologia,

 • badania płodu / położnictwo,

 • ginekologia,

 • układ mięśniowo-szkieletowy (standardowo),

 • układ mięśniowo-szkieletowy (powierzchownie).

 • Okulistyczny

Tryby pracy obejmują: tryb B, tryb B + tryb M, tryb B + kolorowy Doppler, tryb B + Doppler mocy, Doppler spektralny fali pulsacyjnej i tryb B + narzędzie Needle Viz. Należy pamiętać, że opcja Dopplera spektralnego fali pulsacyjnej nie jest dostępna we wszystkich krajach.

System Butterfly iQ/iQ+ należy stosować zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami obsługi zawartymi w niniejszym podręczniku i wyłącznie w celach, do których urządzenie jest przeznaczone.

Przeciwwskazania do stosowania

Nie należy stosować Butterfly iQ/iQ+ do wskazań innych niż te zatwierdzone przez odpowiednią instytucję zarządzającą.

Szkolenie

W celu bezpiecznej i skutecznej obsługi systemu Butterfly iQ/iQ+ użytkownik musi spełniać następujące wymagania:

 • Szkolenie zgodne z wymogami ujętymi w przepisach lokalnych, wojewódzkich i krajowych.
 • Szkolenie dodatkowe zgodnie z potrzebami upoważnionego lekarza
 • Dogłębna wiedza i pełne zrozumienie materiału przedstawionego w niniejszym Podręczniku użytkownika Butterfly iQ/iQ+
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 14 z 23
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami