Oferujemy pomoc.

Zarządzanie badaniami

Aby edytować szczegóły badania:

 1. Zaloguj się do Butterfly Cloud za pomocą danych uwierzytelniających dostęp do Butterfly.
 2. Przejdź do archiwum zawierającego badanie przeznaczone do edycji.
 3. Wybierz badanie, które chcesz edytować.
 4. Wybierz symbol trzech kropek w prawym górnym rogu badania. Wybierz przycisk „Edytuj”.
 5. Edytuj dane pacjenta i notatki dotyczące badania w otwierającym się oknie.
 6. Po zakończeniu wybierz przycisk „Save” (Zapisz).

Aby dokonać pomiaru lub opisać badanie po jego zapisaniu:

Uwaga: pomiary i adnotacje w Butterfly Cloud nie są dostępne dla obrazów lub filmów USG w trybie M. Obliczenia nie są dostępne w Butterfly Cloud.

 1. Zaloguj się do Butterfly Cloud za pomocą danych uwierzytelniających dostęp do Butterfly.
 2. Przejdź do archiwum zawierającego badanie przeznaczone do edycji.
 3. Wybierz badanie, które chcesz edytować.
 4. Wybierz opcję „Measure” (Dokonaj pomiaru) u dołu obrazu, który chcesz edytować.
 5. Wybierz narzędzie „Linia”, „Elipsa” lub „Adnotacja”.
 6. Wybierz obraz, aby rozpocząć rysowanie pomiaru lub wpisywanie adnotacji.
 7. Aby usunąć adnotację po jej dodaniu, wybierz „X” obok niej u dołu obrazu.
 8. Wybierz opcję „Save and Exit” (Zapisz i zamknij).

Należy pamiętać, że pomiary dodane w Butterfly Cloud można usunąć w dowolnym momencie, ale pomiarów dodanych podczas badania nie można edytować po zapisaniu badania.

Aby przenieść badanie do innego archiwum:

Uwaga: Zakończonych badań nie można przenieść. Aby przenieść ukończone badanie, administrator musi przywrócić je do wersji roboczej.

 1. Zaloguj się do Butterfly Cloud za pomocą danych uwierzytelniających dostęp do Butterfly.
 2. Przejdź do archiwum zawierającego badanie przeznaczone do przeniesienia.
 3. W prawym rogu badania kliknij ikonę menu rozwijanego, aby je wyświetlić. Wybierz opcję „Przenieś badanie“.
 4. W wyświetlonym oknie wybierz pozycję nowe archiwum.

Aby usunąć badanie:

Uwaga: tylko administratorzy mogą usuwać ukończone badania.

 1. Zaloguj się do Butterfly Cloud za pomocą danych uwierzytelniających dostęp do Butterfly.
 2. Przejdź do archiwum zawierającego badanie przeznaczone do usunięcia.
 3. W prawym górnym rogu badania kliknij menu rozwijane „Więcej“, aby je wyświetlić.
 4. Wybierz opcję „Usuń badanie“. System wygeneruje monit o potwierdzenie usunięcia.
 5. Kliknij pozycję „Usuń“, aby usunąć badanie.

Aby przywrócić usunięte badanie:

Uwaga: tylko administratorzy mogą przywrócić usunięte badania.

 1. Zaloguj się do Butterfly Cloud za pomocą danych uwierzytelniających dostęp do Butterfly.
 2. Kliknąć opcję Deleted Studies (Usunięte badania) u dołu po lewej stronie ekranu. Usunięte badania są wyświetlane w środkowej części ekranu.
 3. W prawym górnym rogu badania kliknij menu rozwijane „Więcej“, aby je wyświetlić.
 4. Wybierz opcję „Przywróć usunięte badanie“. System wygeneruje monit o potwierdzenie przywrócenia usuniętego badania.
 5. Kliknąć pozycję „Przywróć“, aby przywrócić badanie.

Po przesłaniu badania nie można przenosić ani usuwać pojedynczych skanów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 4
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami