Oferujemy pomoc.

Kompatybilne produkty do czyszczenia i dezynfekcji

Firma Butterfly wskazała wymienione poniżej produkty jako kompatybilne z głowicą i kablem Butterfly, nie zatwierdzając jednak ich skuteczności biologicznej. Aby uzyskać skuteczność biologiczną produktu, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami, wytycznymi i zaleceniami producenta produktu, Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, Amerykańskich Centrów Kontroli Chorób, a także lokalnymi przepisami. Głowicę Butterfly należy czyścić i dezynfekować po każdym użyciu, jak opisano w części „Konserwacja” w Podręczniku użytkownika Butterfly.

Po użyciu urządzenia mobilnego może zachodzić konieczność jego zdezynfekowania. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać zapoznając się z polityką i witryną internetową producenta urządzenia mobilnego.

Można stosować wyroby sprzedawane do użytku medycznego, które mają podobne składniki aktywne i stężenia jak wymienione produkty, nawet jeśli nie ma ich na poniższej liście.

W przypadku danego produktu, w którym głowica musi być zanurzona, należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) w Podręczniku użytkownika w celu sprawdzenia, czy jest to dopuszczalne. Nie wolno zanurzać głowicy powyżej dozwolonego poziomu przedstawionego na rysunku „Poziom zanurzenia głowicy”.

Kompatybilne produkty do czyszczenia i dezynfekcji

Accel TB Wipes*
Avert Sporicidal Disinfectant Cleaner Wipes
Bacillol Wipes
Broad Spectrum Germicidal Disinfectant Health Care Wipes marki Cam Pro
Buckeye Sanicare Disinfecting Wipes
Caterpillar wipes marki Reckitt Benckiser
CaviWipes
CaviWipes Bleach
CaviWipes1
CIDEX OPA†
Claire Broad Spectrum Germicidal oraz Disinfectant Wipe
Cleanisept Wipes
Cleanisept Wipes Forte
Clorox Commercial Solutions Clorox Disinfecting Wipes
Clorox Commercial Solutions Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes*
Clorox Disinfecting Wipes
Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes
Clorox Healthcare Hydrogen Peroxide Wipes*
Clorox Healthcare VersaSure Wipes
DisCide Disinfecting Towelettes
Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach
Fabuloso Complete Disinfecting Wipes
Freestar Germicidal Disposable Cloth
GAMA Healthcare Clinell Universal Wipes
Germ Freak Ready to Use Sanitizing Wipes*
Germitec Antigermix S1 (Model AS1)
Germitec Hypernova Chronos (Model AS1-V2)
HandyClean STERIDOL Wipes
HIBICLENS Chlorhexidine Gluconate
Hitman Wipe marki Kimberly-Clark Professional*
i7 Disinfectant Wipes
Incidin OxyFoam S*
Incidin OxyWipe S*
INTERvention Farm Animal Care Disinfectant Cleaner & Deodorizer Ready to Use Wipes*
Lonza Disinfectant Wipes
Lonza Disinfectant Wipes Plus
Lonza Disinfectant Wipes Plus 2
Lysol Disinfecting Wipes
Medipal 3in1 Disinfectant Wipes
MetriCide OPA Plus†
Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes
Mikrozid AF Wipes marki Schulke
Mikrozid Sensitive Wipes
MiterSAW Wipes marki GOJO Industries
Monk Disinfectant Wipes
Multi Purpose Disinfecting Wipes marki ECOLAB
Nassco Pro Series 88 Broad Spectrum Germicidal oraz Disinfectant Wipes
NCLwipes Disinfectant Wipes Lemon Fresh
NCLwipes Disinfectant Wipes Waterfall Fresh
NUGEN 2M Disinfect Wipes
NUGEN Low Streak Disinfectant Wipes
Opti-Cide MAX Wipes Disinfectant Cleaner
OPTIM 1 Wipes*
OPTIM 33TB Wipes*
Oxivir 1 Wipes*
Oxivir Tb Wipes
Oxivir Wipes*
Oxy-1 Wipes*
Pathos II Disinfectant Wipes
PDI Sani-Cloth AF Universal Wipes
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Disposable Wipes
PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe
PDI Sani-Cloth HB Germicidal Disposable Wipes
PDI Sani-Cloth Plus Germicidal Disposable Cloth
PDI Sani-Cloth Prime Germicidal Disposable Wipe
PDI Super Sani-Cloth Disposable Wipes (Purple)
Peak Disinfectant Wipes
PEROXigard Wipes One-Step Disinfectant Cleaner and Deodorizer*
PJW-622

PREempt Wipes*

Spray dezynfekujący Protex

Chusteczki do dezynfekcji Protex Ultra

PURELL Foodservice Surface Sanitizing Wipes
PURELL Professional Surface Disinfectant Wipes
REJUVenate Ready To Use Wipes One Step Disinfectant Cleaner*
REScue Wipes One Step Disinfectant Cleaner & Deodorizer*
Reynard Premier Disinfectant Wipes
SCRUBS MEDAPHENE Plus Disinfecting Wipes
SONO Disinfecting Wipes
SONO Ultrasound Wipes
Spruce-Ups
Stepan Disinfectant Wipe
STERI-7 XTRA Wipes
T-Spray
TOTAL SOLUTIONS SPEC4 Disinfectant Wipes
TouchPoint Plus Disinfectant Wipes
Transeptic Cleaning Solution
Tristel Duo Wipes + Tristel Duo EVE
Tristel Duo Wipes + Tristel Duo NCU
Tristel Duo Wipes + Tristel Duo OPH
Tristel Duo Wipes + Tristel Duo ULT
Tristel Solo for Ultrasound Disinfectant Wipes
Tristel Trio Wipes
Trophon2*†
TUFFIE 5 Universal Sanitising Wipes
TUFFIE Disinfectant Wipes
Viraclean V-Wipes
Virusolve+ Concentrate†
Virusolve+ Disinfectant Wipes
Virusolve+ EDS†
Virusolve+ HLD Wipes
Virusolve+ Sporicidal Disinfectant Wipes
Wave wipes
Wip'Anios Excel Wipes
Wipes Plus Disinfecting Wipes

* Nadtlenek wodoru, stanowiący jeden ze składników aktywnych tego produktu, może powodować przedwczesne zużycie powierzchniowe urządzenia. Nie stwierdzono jednak wpływu na integralność strukturalną lub działanie głowicy.

†W przypadku tego produktu należy potwierdzić możliwość zastosowania dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) głowicy. 

‡Producent wskazuje, że ten produkt może być używany do dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD), jeśli jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.

Aby sprawdzić możliwość zastosowania metody HLD do głowicy:

  1. Należy otworzyć aplikację Butterfly iQ, gdy głowica jest podłączona do urządzenia mobilnego.
  2. Następnie należy wybrać ikonę koła zębatego, aby wyświetlić ekran Ustawienia.
  3. Wybierz opcję My iQ , aby wyświetlić ekran My iQ.
  4. Sprawdź, czy w wierszu Wytyczne do dezynfekcji wysokiego poziomu widoczny jest tekst Tak.
  5. Zastosować metodę HLD tylko wtedy, gdy jest zgodna z używaną głowicą.
  6. Odłączyć głowicę od urządzenia mobilnego.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 9 z 10
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami