Oferujemy pomoc.

Obliczanie frakcji wyrzutowej metodą Simpsona

Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ta funkcja nie jest dostępna na urządzeniach z systemem Android. Nie jest też dostępna w systemach iQ+ Vet.

Narzędzie do obliczania frakcji wyrzutowej metodą Simpsona pozwala oszacować frakcję wyrzutową (EF) lewej komory serca podczas przeprowadzania badania USG serca w projekcji koniuszkowej czterojamowej. System Butterfly wykorzystuje jednopłaszczyznową metodę Simpsona do obliczania frakcji wyrzutowej (EF).

Aby użyć narzędzia do automatycznego obliczenia EF:

 1. Wybierz ustawienie wstępne przeznaczone do badania serca.
 2. Kliknij przycisk Actions (Czynności) u dołu ekranu.
 3. W zakładce Narzędzia wybierz opcję oceny EF metodą Simpsona.
 4. Ekran Record an Apical 4 Chamber (Nagraj projekcję koniuszkową 4-jamową) jest wyświetlany wraz ze wskazówkami edukacyjnymi u dołu ekranu. Wytyczne te wykorzystują skalę od czerwonej do zielonej , przy czym zielony kolor oznacza obraz wysokiej jakości.
 5. Wybrać opcję Oblicz. Zostanie automatycznie nagrany 3-sekundowy klip.
 6. Jeśli ocena frakcji wyrzutowej jest możliwa za pomocą narzędzia do automatycznego obliczenia EF, zostanie wyświetlony ekran z wynikiem pomiaru frakcji wyrzutowej. Pomiar frakcji wyrzutowej jest oznaczony jako automatycznie obliczony pomiar za pomocą metody Simpsona. Można zapisać wynik automatycznego pomiaru, edytować go i obliczyć ponownie lub usunąć wynik oraz pętlę filmową.
 7. Jeśli za pomocą narzędzia nie możesz obliczyć frakcji wyrzutowej lub chcesz edytować wynik, nastąpi przekierowanie do ekranu Edit (Edytuj). Za pomocą tego ekranu możesz dostosować fazę końcowo-rozkurczową serca (ED).
 • Przewiń listę ramek w dolnej części ekranu, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej ramki dla ED.
 • Aby przesunąć ogólną pozycję konturu używanego do pomiaru komorowego, należy nacisnąć i przeciągnąć biały punkt zakotwiczenia . Zwolnić punkt zakotwiczenia, gdy kontur znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
 • Aby zmienić pozycje boków konturu używanych do pomiaru komorowego, należy nacisnąć i przeciągnąć niebieskie kółko wskazujące punkty dostosowania wokół konturu . Zwolnij punkt dostosowania, gdy kontur znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
 • Aby zmienić położenie wierzchołka konturu, nacisnąć i przeciągnąć pasek dostosowania wierzchołka u góry konturu. Zwolnić pasek dostosowania wierzchołka, gdy kontur znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
 • Po zakończeniu edycji wybierz opcję Update ED (Aktualizuj ED).
 • Postępuj tak samo jak powyżej dla fazy końcowo-skurczowej End Systole (ES) i zaznacz Update ES (Aktualizuj ES) po zakończeniu. Zostanie wyświetlony ekran wyniku oceny frakcji wyrzutowej, a obliczona frakcja wyrzutowa będzie oznaczona jako pomiar wykonany ręczną metodą Simpsona.
 • Jeśli wybierzesz opcję Save (Zapisz) w celu zapisania pomiaru, przechwycona 3-sekundowa pętla filmu z oszacowaną frakcją wyrzutową i związane z nią kontury ED i ES lewej komory zostaną zapisane w rolce Capture Reel (Rolce przechwyconych obrazów). Uwaga: wybranie opcji Usuń usuwa zarówno wynik frakcji wyrzutowej, jak i 3-sekundową pętlę filmu użytą do obliczenia wyniku.
 • *W niektórych przypadkach pewne ustawienia wstępne, tryby obrazowania i funkcje są niedostępne. Należy sprawdzić dostępność w swoim kraju.

  Czy ten artykuł był pomocny?
  Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 29 z 40
  Dziękujemy za Twoją opinię

  Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami