Oferujemy pomoc.

Obliczanie frakcji wyrzutowej metodą Simpsona

Uwaga: funkcja ta jest obecnie dostępna wyłącznie w Europie, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Funkcja ta nie jest dostępna na urządzeniach z systemem Android. Nie jest ponadto dostępna w przypadku iQ Vet.

Narzędzie do obliczania frakcji wyrzutowej metodą Simpsona pozwala oszacować frakcję wyrzutową (EF) lewej komory serca podczas przeprowadzania badania USG serca w projekcji koniuszkowej czterojamowej.System Butterfly wykorzystuje jednopłaszczyznową metodę Simpsona do obliczania frakcji wyrzutowej (EF).

Aby użyć narzędzia do automatycznego obliczenia EF:

 1. Wybierz ustawienie wstępne przeznaczone do badania serca.
 2. Kliknij przycisk Actions (Czynności) u dołu ekranu.
 3. W zakładce Narzędzia wybierz opcję oceny EF metodą Simpsona.
 4. Ekran Record an Apical 4 Chamber (Nagraj projekcję koniuszkową 4-jamową) jest wyświetlany z wytycznymi edukacyjnymi u dołu ekranu. Wytyczne wykorzystują skalę od czerwonej do zielonej, przy czym zielony kolor oznacza obraz wysokiej jakości.
 5. Wybrać opcję Oblicz. Zostanie automatycznie nagrany 3-sekundowy klip.
 6. Jeśli ocena frakcji wyrzutowej jest możliwa za pomocą narzędzia do automatycznego obliczenia EF, wyświetlony zostanie ekran z wynikiem pomiaru frakcji wyrzutowej. Pomiar frakcji wyrzutowej jest oznaczony jako automatycznie obliczony pomiar za pomocą metody Simpsona. Możesz zapisać wynik automatycznego pomiaru, edytować go i obliczyć ponownie lub usunąć wynik i nagranie.
 7. Jeśli za pomocą narzędzia nie możesz obliczyć frakcji wyrzutowej lub chcesz edytować wynik, nastąpi przekierowanie do ekranu Edit (Edytuj). Za pomocą tego ekranu możesz dostosować fazę końcowo-rozkurczową serca (ED).
  • Przewiń listę ramek w dolnej części ekranu, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej ramki dla ED.
  • Aby przesunąć ogólną pozycję konturu używanego do pomiaru komorowego, należy nacisnąć i przeciągnąć biały punkt zakotwiczenia . Zwolnić punkt zakotwiczenia, gdy kontur znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
  • Aby zmienić pozycje boków konturu używanych do pomiaru komorowego, należy nacisnąć i przeciągnąć niebieskie kółko wskazujące punkty dostosowania wokół konturu . Zwolnić punkt dostosowania, gdy kontur znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
  • Aby zmienić położenie wierzchołka konturu, nacisnąć i przeciągnąć pasek dostosowania wierzchołka u góry konturu. Zwolnić pasek dostosowania wierzchołka, gdy kontur znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
  • Po zakończeniu edycji wybierz opcję Update ED (Aktualizuj ED).
 8. Postępuj tak samo jak powyżej dla fazy końcowo-skurczowej End Systole (ES) i zaznacz Update ES (Aktualizuj ES) po zakończeniu. Zostanie wyświetlony ekran wyniku oceny frakcji wyrzutowej, a obliczona frakcja wyrzutowa będzie oznaczona jako pomiar wykonany ręczną metodą Simpsona.
 9. Jeśli wybierzesz opcję Save (Zapisz) w celu zapisania pomiaru, przechwycona 3-sekundowa pętla filmu z oszacowaną frakcją wyrzutową i związane z nią kontury ED i ES lewej komory zostaną zapisane w Capture Reel (Rolce przechwyconych obrazów). Wybranie opcji Usuń usuwa zarówno wynik frakcji wyrzutowej, jak i 3-sekundową pętlę filmu użytą do obliczenia wyniku.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 17 z 23
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami