Oferujemy pomoc.

Konfigurowanie arkuszy roboczych

Arkusze robocze dostępne są dla użytkowników Pro Team i Enterprise Workflow. Są one dostarczane ze wstępnie skonfigurowanymi arkuszami roboczymi do badań USG najczęściej używanymi w placówkach świadczenia opieki zdrowotnej. Użytkownicy mogą zacząć z nich korzystać lub stworzyć własne.

Aby skonfigurować arkusze robocze:

 1. Zaloguj się do konta Butterfly za pomocą swojego adresu e-mail i hasła. Uwaga:  Tylko administratorzy mogą konfigurować arkusze robocze.
 2. Kliknij swój awatar w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Organization Settings (Ustawienia organizacji).
 3. Wybierz zakładkę Worksheets (Arkusze robocze).

Aby utworzyć nowy arkusz roboczy:

 1. W zakładce Worksheets (Arkusze robocze ) kliknij przycisk Add (Dodaj).
 2. Nazwij arkusz roboczy.
 3. Dodaj sekcję do arkusza roboczego.
 4. Określ rodzaj pytania. Rodzaje pytań to między innymi: wielokrotnego wyboru, pola wyboru, pytania z długą lub krótką odpowiedzią.
 5. Dodaj dowolną liczbę pytań stosownie do potrzeb. Pytania mogą być obowiązkowe lub opcjonalne.
 6. Po zakończeniu wybierz opcję „Save and Exit (Zapisz i wyjdź)”. Arkusz roboczy będzie teraz dostępny dla całej organizacji.

Aby zmodyfikować istniejący arkusz roboczy:

 1. W zakładce Worksheets (Arkusze robocze) znajdź arkusz, który chcesz modyfikować, i kliknij „Edit (Edytuj)”.
 2. Wprowadź konieczne zmiany.
 3. Aby zapisać, wybierz opcję „Save and Exit (Zapisz i wyjdź)”. Zaktualizowany arkusz roboczy będzie dostępny dla całej organizacji.

Należy pamiętać, że w przypadku aktualizacji arkusza roboczego, który został już użyty, zgromadzone dotychczas informacje nie ulegną zmianie. Zmiany w zaktualizowanym arkuszu roboczym będą obowiązywać w przypadku kolejnych badań USG.

Aby utworzyć wstępnie wypełniony arkusz roboczy:

System przepływu pracy Butterfly umożliwia dodawanie wstępnie wypełnionych odpowiedzi do arkuszy roboczych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku najczęściej wykonywanych badań USG.

 1. W zakładce Worksheets (Arkusze robocze) znajdź arkusz, który chcesz wstępnie wypełnić, i kliknij opcję „Prefill (Wypełnij wstępnie)”.
 2. Nazwij wstępnie wypełniony dokument.
 3. Wpisz odpowiedź na każde pytanie, które zostało wstępnie wypełnione.
 4. Wybierz opcję „Save and Exit (Zapisz i wyjdź)”. Wstępnie wypełniony arkusz roboczy będzie dostępny dla całej organizacji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami