Oferujemy pomoc.

Używanie trybu M

Wyświetlanie obrazów na ekranie trybu M zapewnia wysoką tymczasową rozdzielczość obrazu tkanki w ruchu. Na ekranie trybu M znajdują się elementy sterowania (Szybkie lub Powolne), linia trybu M, obraz w trybie B i punkt przemieszczania służący do zmiany miejsca położenia linii trybu M.

Aby uzyskać dostęp do trybu M:

  1. Na ekranie obrazowania wybierz żądane ustawienie wstępne i zidentyfikuj obszar, który chcesz zobrazować.

  2. Wybierz opcję Actions (Czynności) u dołu ekranu obrazowania.
  3. W zakładce Modes (Tryby) wybierz M-mode (Tryb M).

Aby wyregulować kąt linii skanowania:

Wybierz punkt przemieszczania, który pojawia się jako okrąg na linii skanowania, i przeciągnij go promieniowo.

Aby dostosować prędkość przemiatania wyświetlacza linii skanowania:

Wybierz opcję Slow (Powoli) lub Fast (Szybko), aby zmienić prędkość przemiatania.

Aby wykonać pomiar w trybie M:

Wykonując pomiar w trybie M, aplikacja oblicza czas, tętno (liczba uderzeń/min) oraz odległość na podstawie umiejscowienia linii.

  1. Wybierz ikonę płatka śniegu, aby zamrozić obraz.
  2. Wybierz przycisk Annotation (Adnotacja).
  3. Aby wykonać pomiar odległości, zaznacz linię.
  4. Użyj kropek, aby umieścić krzyżyki.
  5. Aby usunąć linię, wybierz symbolu X obok odpowiedniego pomiaru, a następnie zaznacz Delete Line (Usuń linię), aby zatwierdzić.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 7 z 10
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami