Oferujemy pomoc.

Automatyczne oszacowanie objętości pęcherza

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna w Kanadzie wyłącznie w systemie iQ+.

Narzędzie do automatycznego pomiaru objętości pęcherza umożliwia obliczenie objętości pęcherza za pomocą ustawienia wstępnego do badania pęcherza w trybie B. Butterfly iQ umożliwia uzyskanie zakresu obrazu 3D, gdy stabilnie trzymasz głowicę. Następnie szacowana objętość jest obliczana na podstawie tego zakresu obrazu 3D.

Przeciwwskazania:

Narzędzie to nie jest przeznaczone do stosowania u kobiet w ciąży lub dzieci ani pacjentów z wodobrzuszem lub pacjentów z otwartymi ranami bądź ranami w okolicy nadłonowej.

Aby użyć narzędzia Auto Bladder Volume (Automatyczny pomiar objętości pęcherza):

  1. Wybierz ustawienie wstępne przeznaczone do badania pęcherza.
  2. Wybierz przycisk Actions (Czynności) u dołu ekranu.
  3. W zakładce Tools (Narzędzia) wybierz Volume (Objętość).
  4. Ustaw głowicę tak, aby pęcherz był widoczny od najszerszej strony i znajdował się na środku ekranu. Nastąpi wyświetlenie niebieskiego kształtu po tym, jak narzędzie do automatycznego pomiaru objętości pęcherza wykryje pęcherz. Aby ułatwić wyśrodkowanie obrazu pęcherza, użyj linii pionowej na środku ekranu.
  5. Zaznacz opcję Calculate (Oblicz). Zakres obrazu 3D pęcherza zostanie pobrany automatycznie. Nie ruszaj głowicą podczas przemiatania.
  6. Po pomyślnym przechwyceniu obrazu pęcherza objętość zostanie wyświetlona u dołu ekranu. Film nad wynikiem objętości będzie przedstawiał obrazy i szacowaną wielkość pęcherza użytą do obliczenia objętości.
  7. Wybierz pasek 3D, aby zwizualizować interaktywny render 3D pęcherza. Uwaga: Render 3D nie jest przeznaczony do zastosowań diagnostycznych.
  8. Aby zapisać wynik szacowanej objętości do przeglądu, wybierz opcję Save (Zapisz) u dołu ekranu wyników pomiaru objętości pęcherza. Przechwycona pętla filmu z oszacowaną objętością pęcherza i obrys pęcherza zostaną zapisane w Capture Reel (Rolce przechwyconych obrazów).
  9. Należy pamiętać, że wybranie opcji Delete (Usuń) powoduje usunięcie zarówno wyniku pomiaru objętości pęcherza, jak również pętli filmu użytej do obliczenia wyniku.

Aby uzyskać pomoc w korzystaniu z narzędzia Auto Bladder Volume (Automatyczny pomiar objętości pęcherza), w tym informacje o prawidłowym ustawieniu głowicy, wybierz znak zapytania w prawym dolnym rogu ekranu po włączeniu funkcji automatycznego obliczenia objętości pęcherza.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 7
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami