Oferujemy pomoc.

Obliczenia położnicze

Pakiety obliczeniowe Butterfly przeznaczone do badań USG w ciąży służą przeszkolonym użytkownikom jako pomoc w obliczaniu wieku ciążowego oraz wskaźnika płynu owodniowego na podstawie pomiarów anatomicznych.

Aby skorzystać z pakietów obliczeniowych do badania położniczego:

 1. Na ekranie skanowania wybierz ustawienie wstępne OB1/GYN lub ustawienie wstępne OB2/3.
 2. Wybierz przycisk Actions (Czynności) w prawym dolnym rogu ekranu.
 3. W zakładce „Obliczenia” w ustawieniu wstępnym OB 1/GYN dostępne są: pakiety do określania wymiaru ciemieniowo-pośladkowego oraz średniej średnicy pęcherzyka ciążowego. W ustawieniu wstępnym OB 2/3 znajdują się pakiety do określenia indeksu płynu owodniowego oraz danych biometrycznych płodu. Wybierz opcję, z której chcesz korzystać.
 4. Do tych obliczeń można użyć dowolnego trybu obrazowania innego niż tryb M. Po wyświetleniu obszaru zainteresowania, wybierz przycisk zamrożenia.
 5. Naciśnij ikonę pomiaru na dole ekranu. Dostępne będą nowe narzędzia pomiarowe odpowiadające dostępnym danym wejściowym do pakietów obliczeniowych. 
 6. Wybierz żądany pomiar, a wskaźniki pomiaru (liniowe lub eliptyczne) pojawią się na ekranie badania.
  • W pakiecie przeznaczonym do obliczania danych biometrycznych płodu dostępne pomiary obejmują wymiar dwuciemieniowy główki (BPD), obwód główki (HC), obwód brzuszka (AC) i długość kości udowej płodu (FL).
  • W pakiecie obliczeniowym przeznaczonym do określenia indeksu płynu owodniowego dostępne pomiary to Q1, Q2, Q3 i Q4.
  • W pakiecie przeznaczonym do obliczenia odległości ciemieniowo-pośladkowej dostępne pomiary to CRL1, CRL2 i CRL3.
  • W pakiecie do obliczania średniej średnicy pęcherzyka ciążowego dostępne pomiary to GSD1, GSD2 i GSD3.
 7. Wyreguluj odpowiednio wskaźniki pomiaru. Po regulacji wskaźników pomiaru nastąpi dostosowanie się etykiety pomiaru w celu pokazania danych wejściowych, oraz, w stosownych przypadkach, wieku ciążowego (GA).
 8. Po umieszczeniu wskaźników pomiaru, wybierz przycisk potwierdzenia, aby dodać pomiar do raportu i przechwycić obraz. 
 9. Pomiar można usunąć przed potwierdzeniem lub odmrożeniem, wybierając „x” obok etykiety pomiaru lub ikonę kosza w raporcie.  
 10. Można dodać wyłącznie jeden rodzaj danych wejściowych. Aby edytować dane wejściowe, usuń je z raportu i dokonaj ponownego pomiaru.
 11. W każdym pakiecie obliczeniowym można uzyskać dostęp do raportu obliczeniowego podczas zamrożenia ekranu badania.
  • W przypadku pakietu przeznaczonego do obliczania parametrów biometrycznych płodu raport zawiera:
   • AUA: średni wiek ciąży na podstawie badania ultrasonograficznego według formuły Hadlocka
   • EDD (przybliżona data porodu) według formuły Hadlocka: oszacowanie przewidywanego terminu porodu według formuły Hadlocka
   • EFW (przybliżona waga płodu): szacowana waga płodu obliczona według formuły Hadlocka
   • Pomiarowe dane wejściowe odpowiadające wiekowi ciąży (GA)
   • Daty zgłoszone przez pacjenta
  • W przypadku pakietu przeznaczonego do określenia indeksu płynu owodniowego raport zawiera:
   • AFI: wskaźnik ilości płynu owodniowego
   • Dane wejściowe służące do wykonania pomiaru
   • Daty zgłoszone przez pacjenta
  • W przypadku pakietu przeznaczonego do określenia odległości ciemieniowo-pośladkowej raport zawiera:
   • Wiek ciąży
   • Dane wejściowe służące do wykonania pomiaru
   • Daty zgłoszone przez pacjenta
  • W pakiecie średniej średnicy pęcherzyka ciążowego elementy raportu to:
   • Wiek ciążowy obliczony na podstawie wymiarów średniej średnicy pęcherzyka ciążowego
   • Przewidywana data porodu określana na podstawie wymiarów średniej średnicy pęcherzyka ciążowego
   • Uwaga: wymiary średniej średnicy pęcherzyka ciążowego nie mogą stanowić jedynego wskaźnika określającego przewidywaną datę porodu.
 12. Po przesłaniu badania zamyka się pakiet obliczeniowy przeznaczony do badania położniczego. Aby wyjść z pakietu obliczeniowego do badania położniczego jeszcze przed przesłaniem badania, wybierz X u dołu ekranu lub wejdź w menu Actions (Czynności) i zamknij, klikając X znajdujący się poniżej. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie eksportu lub usunięcia zarejestrowanych pomiarów, jeśli zamykasz narzędzie za pomocą menu Actions (Czynności) lub przycisku u dołu ekranu.
 13. Po wyeksportowaniu określonego pakietu obliczeniowego dane wyjściowe będą dostępne w polu notatek badania. Dane te można pobrać i edytować w rolce badania przed jego przesłaniem. Po przesłaniu badania notatki pozostają dostępne w archiwum i chmurze.

Uwaga:Po wyjściu z pakietu obliczeniowego nie ma możliwości edycji danych wejściowych. Dwa pakiety obliczeniowe nie mogą być używane jednocześnie; aby przeprowadzić drugie obliczenie, zakończ działanie pierwszego pakietu obliczeniowego, a następnie wybierz drugi pakiet obliczeniowy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 13 z 17
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami