Oferujemy pomoc.

Ręczne obliczenie objętości

Pakiet przeznaczony do ręcznego obliczania objętości można wykorzystać do wygenerowania pomiaru objętości struktur w obrębie miednicy (np. pęcherza moczowego, prostaty) przy użyciu metody wydłużonej elipsoidy.* 

Aby ręcznie obliczyć objętość struktur w obrębie miednicy:

 1. Z ekranu badania wybierz ustawienie wstępne przeznaczone do badania pęcherza moczowego.
 2. Wybierz przycisk Actions (Czynności) w prawym dolnym rogu ekranu.
 3. W zakładce „Obliczenia” wybierz opcję Objętość obliczona ręcznie.
 4. Po zamrożeniu odpowiedniego widoku wybierz ikonę pomiaru na dole ekranu.
 5. Istnieje możliwość wyboru spośród trzech opcji: D1, D2 lub D3. Jednocześnie można dodać tylko jeden pomiar.
 6. Wyreguluj odpowiednio wskaźniki pomiaru, a następnie wybierz „Potwierdź”, gdy ich pozycja będzie stosowna. Po potwierdzeniu następuje automatyczne przechwycenie obrazu, a pomiar zostaje dodany do sekcji Notatki z bieżącego badania. 
  • Aby usunąć pomiar, wybierz etykietę, a następnie wybierz X.
  • Aby edytować pomiar, usuń go z raportu i dodaj ponownie, wykonując powyższe kroki.
 7. Po dodaniu wszystkich trzech pomiarów u dołu ekranu wyświetli się szacunkowa objętość.
 8. Po przesłaniu badania zamknij pakiet przeznaczony do obliczania objętości. Aby zamknąć pakiet obliczeniowy przed przesłaniem badania, zaznacz opcję X obok zakładki „Objętość obliczana w sposób ręczny” na dole ekranu badania. Wyświetli się monit o potwierdzenie eksportu lub usunięcia przechwyconych pomiarów w przypadku zamknięcia pakietu przed przesłaniem badania.
  1. Po wyeksportowaniu określonego pakietu obliczeniowego przeznaczonego do wskazania objętości dane wyjściowe będą dostępne w polu notatek badania. Dane te można pobrać i edytować w rolce badania przed jego przesłaniem.

Uwaga: Po zamknięciu pakietu obliczeniowego nie ma możliwości edycji danych wejściowych. 

* Metoda wydłużonej elipsoidy wykorzystuje wzór 0,52 x D1 x D2 x D3 do obliczenia objętości.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 9
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami