Oferujemy pomoc.

Ręczne obliczenie objętości

Pakiet przeznaczony do ręcznego obliczania objętości można wykorzystać do wygenerowania pomiaru objętości przy użyciu metody wydłużonej elipsoidy. Funkcja ta wykorzystuje wzór 0,52 * (D1) * (D2) * (D3) w celu obliczenia objętości.

Funkcja ta jest dostępna na urządzeniach z systemem iOS.

Aby ręcznie obliczyć objętość:

 1. Z ekranu badania wybierz ustawienie wstępne przeznaczone do badania pęcherza moczowego.
 2. Wybierz przycisk Actions (Czynności) w prawym dolnym rogu ekranu.
 3. W zakładce „Obliczenia” wybierz opcję Objętość obliczona ręcznie.
 4. Po zidentyfikowaniu widoku, który chcesz przechwycić, wybierz przycisk zatrzymania, aby zamrozić obraz.
 5. Naciśnij ikonę pomiaru na dole ekranu.
 6. Wybierz przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar. Istnieje możliwość wyboru spośród trzech opcji: D1, D2 lub D3.
 7. Wyreguluj odpowiednio wskaźniki pomiaru. Po regulacji wskaźników pomiaru nastąpi dostosowanie się etykiety pomiaru w celu przedstawienia danych wejściowych.
 8. Po umieszczeniu wskaźników pomiaru, wybierz przycisk potwierdzenia, aby dodać pomiar do raportu i przechwycić obraz. 
 9. Można dodać wyłącznie jeden rodzaj danych wejściowych. Aby edytować dane wejściowe, usuń je z raportu i dokonaj ponownego pomiaru.
 10. Pomiary będą widoczne u dołu ekranu. Po wykonaniu wszystkich trzech pomiarów u dołu ekranu wyświetli się szacunkowa objętość.
 11. Pomiar można usunąć przed potwierdzeniem lub odmrożeniem, wybierając „x” obok etykiety pomiaru lub ikonę kosza w raporcie.  
 12. Po przesłaniu badania następuje zamknięcie pakietu obliczeniowego. Aby zamknąć pakiet obliczeniowy jeszcze przed przesłaniem badania, wybierz X u dołu ekranu lub wejdź w menu Actions (Czynności) i zamknij, klikając X znajdujący się poniżej. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie eksportu lub usunięcia zarejestrowanych pomiarów, jeśli zamykasz narzędzie za pomocą menu Actions (Czynności) lub przycisku u dołu ekranu.

Uwaga: Po zamknięciu pakietu obliczeniowego nie ma możliwości edycji danych wejściowych. 

 1. Po wyeksportowaniu określonego pakietu obliczeniowego przeznaczonego do wskazania objętości dane wyjściowe będą dostępne w polu notatek badania. Dane te można pobrać i edytować w rolce badania przed jego przesłaniem. Po przesłaniu badania notatki pozostają dostępne w archiwum i chmurze.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami