Oferujemy pomoc.

Korzystanie z narzędzia Needle Viz

Narzędzie Needle Viz (w płaszczyźnie) pozwala nałożyć obraz w trybie B zoptymalizowany pod kątem wizualizacji igieł wprowadzonych pod kątem 30-45 stopni na powierzchni zwykłego trybu B. Obszar zainteresowania, w którym można zwizualizować igłę, jest przedstawiony za pomocą trapezu, a położenie obszaru zainteresowania (ROI) można regulować za pomocą przycisku odwracania.

Dla użytkowników Pro, Pro Team, Enterprise iQ i iQ+ narzędzie Needle Viz (w płaszczyźnie) jest dostępne w następujących ustawieniach wstępnych: układ mięśniowo-szkieletowy (Musculoskeletal), tkanki miękkie (MSK-Soft Tissue), nerwy (Nerve) lub układ naczyniowy (Vascular). Dla użytkowników Pro i Pro Team iQ+ Vet, narzędzie Needle Viz (w płaszczyźnie) jest dostępne w następujących ustawieniach wstępnych: pęcherz moczowy (Bladder), układ mięśniowo-szkieletowy (Musculoskeletal), układ mięśniowo-szkieletowy konia (Musculoskeletal Equine), małe organy (Small Organ) lub układ naczyniowy (Vascular).

Korzystając z Needle Viz (w płaszczyźnie) można:

 • Dostosuj kierunek i kąt wprowadzania igły
 • Dostosuj głębokość badania
 • Dostosuj wzmocnienie igły
 • Włącz tryb Biplane Imaging (wyłącznie iQ+)

Aby użyć narzędzia Needle Viz:

 1. Na ekranie skanowania wybierz ustawienie wstępne, w ramach którego chcesz skorzystać z narzędzia Needle Viz.
 2. Wybierz przycisk Actions (Czynności) w prawym dolnym rogu ekranu.
 3. W zakładce „Narzędzia” wybierz opcję Needle Viz (w płaszczyźnie).
 4. U dołu ekranu wybierz opcję „Od lewej” lub „Od prawej”, aby wskazać kierunek naprowadzania igły.
 5. Na dole ekranu wybierz 40°, 30° lub 20°, aby dostosować kąt na podstawie kąta naprowadzania igły.
 6. Aby dostosować wzmocnienie igły, przesuń palcem w prawo lub w lewo na ekranie. Jeśli chcesz dostosować wzmocnienie obrazu, zamknij narzędzie Needle Viz, dostosuj wzmocnienie stosownie do potrzeb, a następnie ponownie włącz Needle Viz.

 7. Aby użytkownicy iQ mogli jednocześnie korzystać z trybu Biplane Imaging, należy uruchomić go za pomocą menu czynności. W płaszczyźnie odniesienia widoczny będzie obszar zainteresowania, w obrębie którego igła w płaszczyźnie zostanie podświetlona. Dodatkowo, jeśli igła przekroczy wskaźnik płaszczyzny prostopadłej, pozycja igły w projekcji poza płaszczyzną będzie wyświetlana na płaszczyźnie prostopadłej. Aby korygować pozycję obszaru zainteresowania, stuknij przycisk odwracania.

Uwaga: Korzystając z narzędzia Needle Viz (w płaszczyźnie) w trybie Biplane Imaging za pomocą systemu iQ+, pozycja igły w płaszczyźnie prostopadłej jest podświetlona tylko wtedy, gdy igła jest widoczna w płaszczyźnie odniesienia, a zatem w linii środkowej płaszczyzny prostopadłej. Igła będzie widoczna w płaszczyźnie prostopadłej, ale nie zostanie podświetlona, jeśli nie nastąpi jej uwidocznienie w płaszczyźnie odniesienia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 29 z 35
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami