Oferujemy pomoc.

Ograniczenia dotyczące badania

Użytkownicy Butterfly Enterprise mogą ustawiać ograniczenia dotyczące danego badania na poziomie archiwum. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność, że wszystkie niezbędne informacje są udokumentowane przed zakończeniem badania, zapewniając jakość danych i ulepszając opcję naliczania opłaty za badanie.

Pamiętaj, że ograniczenia dotyczące badania nie zapobiegają jego przesyłaniu w wersji roboczej.

Aby ustawić ograniczenia dotyczące badania:

 1. Zaloguj się do Butterfly Cloud za pomocą danych uwierzytelniających dostęp do Butterfly.
 2. Po lewej stronie ekranu wybierz archiwum, do którego chcesz dodać ograniczenia.
 3. Wybierz Ustawienia archiwum po prawej stronie ekranu.
 4. Tutaj możesz wprowadzić następujące ograniczenia:
  • Wymóg powiązania listy roboczej do celów sfinalizowania badania: W celu sfinalizowania badania użytkownik jest zobowiązany powiązać badanie z danym pacjentem z listy roboczej.
  • Wymóg wypełnienia arkusza roboczego do celów sfinalizowania badania: W celu sfinalizowania badania użytkownik jest zobowiązany wypełnić arkusz roboczy.
  • Wymóg wiadomości poświadczającej do celów sfinalizowania badania: Oznacza to, że tylko wybrani członkowie archiwum mają uprawnienia do podpisywania i finalizowania badania. Członkowie ci otrzymają wiadomość z wnioskiem o poświadczenie, której treść można sformułować w poniższym polu.
  • Wymóg wskazania autora badania do celów uzyskania poświadczenia: Oznacza to, że wszystkie badania w archiwum muszą mieć udokumentowanego autora, aby można było wystąpić o stosowne poświadczenie.
 5. Zaznacz pole wskazujące ograniczenia, które chcesz zastosować dla bieżącego archiwum.

Jeśli użytkownik spróbuje poprosić o poświadczenie lub sfinalizować badanie, w którym brakuje wymaganych informacji wskazanych powyżej, wyświetli się komunikat o błędzie walidacji, co uniemożliwi zażądanie poświadczenia lub sfinalizowanie badania. Po usunięciu błędów walidacji i udokumentowaniu informacji, badanie może zostać sfinalizowane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 4
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami