Oferujemy pomoc.

Butterfly 2.4 – iOS

Informacje o wersji

Ta nowa wersja zawiera nowe funkcje dotyczące monitorowania ultrasonograficznego kobiety w okresie ciąży:

 • Ponownie zoptymalizowane ustawienia wstępne: OB 1/GYN i OB 2/3 
 • Narzędzie do obliczania średniej średnicy pęcherzyka ciążowego 
 • Tryb dźwięków serca płodu, za pomocą którego można wykrywać i słuchać tętna płodu, a także dokonywać jego pomiaru (opcja dostępna wyłącznie w USA i Kanadzie; tylko w przypadku iQ+)

Wprowadzamy funkcję podziału wersji roboczych badań na mniejsze części, a także przenoszenia przechwyconych obrazów do innych badań.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, odwiedź support.butterflynetwork.com. Dziękujemy, że jesteś częścią społeczności Butterfly!

Znane problemy

 • Zdarza się, że połączenia TeleGuidance nie działają mimo podjętej próby ich zainicjowania. Zamknięcie i ponowne zainicjowanie połączenia zwykle rozwiązuje ten problem.
 • „Normalne” (o wyższej energii) ustawienie dla badań położniczych nie jest obecnie dostępne w przypadku wersji iQ+. Ustawienie „niskie” zostało zatwierdzone jako generujące obrazy akceptowalne diagnostycznie. Przełączenie na tryb „normalny” w ustawieniach położniczych nie spowoduje w tym momencie zwiększenia energii.
 • W trakcie korzystania z przycisku głowicy służącego do przechwytywania obrazu może nastąpić niezamierzone zarejestrowanie przechwyconego obrazu podczas wykonywania innych czynności w aplikacji, takich jak wybór trybu lub nagrywanie filmu.
 • W odosobnionych przypadkach po wybraniu przycisku wyjścia [x narzędzia przeznaczonego do badania danych biometrycznych płodu] system nie zareaguje. Użytkownik musi zakończyć działanie za pomocą menu czynności.
 • Korzystając z Dopplera spektralnego, użytkownicy mogą zauważyć niewielkie opóźnienie podczas wykonywania badania USG. Zamknięcie i ponowne otwarcie trybu rozwiązuje problem.
 • Sterowanie linią skanowania w trybie M może być nieco nieczytelne w przypadku małych ekranów (np. iPhone SE).
 • Jeśli użytkownik zamknie aplikację i ponownie ją uruchomi, będzie musiał ponownie wybrać pierwotny tryb podczas ponownego uruchamiania aplikacji, jeśli nie był to tryb B.
 • Aktualizacja głowicy może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli poziom naładowania baterii urządzenia mobilnego wynosi mniej niż 10%.
 • Test diagnostyczny głowicy nie powiedzie się, jeśli zostanie uruchomiony w trakcie podłączenia głowicy do ładowarki, bez wskazania, że to stanowi problem.
 • Bateria głowicy iQ może się wyczerpać, gdy głowica nie jest przez pewien czas używana. Bardziej dokładne, i dlatego też zalecane, jest określenie poziomu naładowania baterii poprzez podłączenie głowicy do prądu w przeciwieństwie do naciskania przycisku głowicy w celu wyświetlenia diod LED.
 • Użytkownikowi iQ+, który korzysta z tabletu (zarówno z systemem iOS, jak i Android), w ustawieniu wstępnym: Mały narząd może wyświetlić się jako odwrócony obraz trapezoidalny o głębokości 1 cm i 2 cm. Mimo że jest to nieoczekiwany efekt, do wizualizacji płytszych struktur zaleca się zachowanie głębokości na poziomie 1–2 cm.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami