Oferujemy pomoc.

Butterfly 2.6 – iOS

Informacje o wersji

Wersja ta zapewnia nowy sposób zarządzania badaniami: można teraz generować i udostępniać pliki PDF z badaniami bezpośrednio z aplikacji.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, odwiedź support.butterflynetwork.com. Dziękujemy, że jesteś częścią społeczności Butterfly!

Znane problemy

  • Zdarza się, że połączenia TeleGuidance nie działają mimo podjętej próby ich zainicjowania. Zamknięcie i ponowne zainicjowanie połączenia zwykle rozwiązuje ten problem.
  • „Normalne” (o wyższej energii) ustawienie dla badań położniczych nie jest obecnie dostępne w przypadku wersji iQ+. Ustawienie „niskie” zostało zatwierdzone jako generujące obrazy akceptowalne diagnostycznie. Przełączenie na tryb „normalny” w ustawieniach położniczych nie spowoduje w tym momencie zwiększenia energii.
  • W trakcie korzystania z przycisku głowicy służącego do przechwytywania obrazu może nastąpić niezamierzone zarejestrowanie przechwyconego obrazu podczas wykonywania innych czynności w aplikacji, takich jak wybór trybu lub nagrywanie filmu.
  • W odosobnionych przypadkach po wybraniu przycisku wyjścia [x narzędzia przeznaczonego do badania danych biometrycznych płodu] system nie zareaguje. Użytkownik musi zakończyć działanie za pomocą menu czynności.
  • Sterowanie linią skanowania w trybie M może być nieco nieczytelne w przypadku małych ekranów (np. iPhone SE).
  • Aktualizacja głowicy może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli poziom naładowania baterii urządzenia mobilnego wynosi mniej niż 10%.
  • Test diagnostyczny głowicy nie powiedzie się, jeśli zostanie uruchomiony w trakcie podłączenia głowicy do ładowarki, bez wskazania, że to stanowi problem.
  • Bateria głowicy iQ może się wyczerpać, gdy głowica nie jest przez pewien czas używana. Bardziej dokładne, i dlatego też zalecane, jest określenie poziomu naładowania baterii poprzez podłączenie głowicy do prądu w przeciwieństwie do naciskania przycisku głowicy w celu wyświetlenia diod LED.
  • Podczas korzystania z usługi TeleGuidance użytkownik może jawić się jako osoba dostępna online, mimo że nie jest dostępny, ani nie może przyjmować połączeń.
  • W przypadku niektórych użytkowników wersji beta iOS 15 aplikacja może ulec awarii podczas próby udostępnienia filmu dłuższego niż 31 sekund.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami