Vi är här för att hjälpa till.

Systemkomponenter

Sonden och sondens laddare ingår med din Butterfly iQ™. Innan du börjar ska du identifiera varje komponent och kontrollera att ditt paket är komplett.

Sond

Butterfly iQ™-sonden är endast avsedd att användas med Butterfly iQ™-appen. Försök inte att ansluta sonden till andra ultraljudssystem. Figuren och tabellen nedan visar sondens delar och beskriver delarna. 

Sondens komponenter

 

Sondens komponenter

Objekt Beskrivning Objekt Beskrivning
1 Lins 5 Knapp för batterilampa
2 Mittlinjemarkering 6 Gräns mellan sond och kabel
3 Riktningsmarkering 7 Mobilenhetskabel
4 Batterilampor 8 Laddningsyta


Butterfly iQ™-appen

Huvudfunktionen i Butterfly iQ™-appen är bildtagning för allmän diagnostik och ska användas av behöriga och utbildade vårdgivare för att kunna visualisera och mäta anatomiska strukturer i människokroppen.

Appen är gratis att ladda ner från Apple App Store. Appen uppmanar dig att skapa ett Butterfly-konto. Appen och Butterfly-kontot är obligatoriska för att använda Butterfly iQ™ personligt ultraljud.

Sondens batteriladdare

Använd endast laddaren som medföljer sonden. 

ChargerFig3-2.png 

Objekt Beskrivning
1 Laddningsplattan
2 Laddningskabeln
3 Väggadapter

 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 22 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss