Vi är här för att hjälpa till.

Systemkomponenter

Sonden och sondens laddare ingår när du köper en Butterfly-enhet. Innan du börjar ska du identifiera varje komponent och kontrollera att ditt paket är komplett.

Sond

Butterfly-sonden är endast avsedd att användas med Butterfly iQ-appen. Försök inte att ansluta sonden till andra ultraljudssystem. Figuren och tabellen nedan visar sondens delar och beskriver delarna. 

Sondens komponenter

 

Sondens komponenter

Objekt Beskrivning Objekt Beskrivning
1 Lins 5 Knapp för batterilampa
2 Mittlinjemarkering 6 Gräns mellan sond och kabel
3 Riktningsmarkering 7 Mobilenhetskabel
4 Batterilampor 8 Laddningsyta


Butterfly iQ-appen

Huvudfunktionen i Butterfly iQ-appen är bildtagning för allmän diagnostik och ska användas av behöriga och utbildade vårdgivare för att kunna visualisera och mäta anatomiska strukturer i människokroppen.

Vänligen notera att din Butterfly iQ-app kan vara otillgänglig i App Store eller Google Play beroende på din plats. För en fullständig lista på länder som stöder användning av Butterfly iQ, vänligen se Vem kan köpa Butterfly iQ?

Sondens batteriladdare

Använd endast laddaren som medföljer sonden. 

ChargerFig3-2.png 

Objekt Beskrivning
1 Laddningsplattan
2 Laddningskabeln
3 Väggadapter

 

Var denna artikel till hjälp?
17 av 42 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss