Vi är här för att hjälpa till.

Påbörja en ny undersökning

Hur startar jag en ny studie?

  1. Anslut sonden till din mobilenhet.
  2. Registrera enheten om du uppmanas att uppdatera den och installera den.
  3. Sonden är standardinställd på den senast använda förinställningen. Ändra förinställningen vid behov.
  4. Använd ultraljudsgel som ett överföringsmedel.
  5. Börja skanna.

Hur ändrar jag förinställningar?

Du ändrar förinställningen för studien genom att trycka på knappen Förinställning längst ned till vänster på skärmen.

Obs! 

  • Butterfly-sonden har en upphöjd riktningsmarkering på sidan av sondhuvudet.
  • Sondens riktningsmarkering visas också på bildskärmen. Om du trycker på sondens riktningsmarkering på bildtagningsskärmen ändras riktningen till andra sidan.
Var denna artikel till hjälp?
10 av 14 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss