Vi är här för att hjälpa till.

Justering av intensitet, djup och TGC

 

Hur justerar jag intensiteten?

  1. Tryck var som helst på skärmen och dra fingret åt vänster eller höger för att aktivera reglaget Gain (intensitet).
  2. När reglaget Gain (intensitet) syns ska du dra fingret åt höger eller vänster för att höja eller minska intensiteten.
  3. När du är klar trycker du var som helst utanför reglaget Gain (intensitet) eller bara väntar tills reglaget inte längre är aktivt.

Hur justerar jag djupet?

  1. Tryck var som helst på skärmen och dra fingret uppåt eller nedåt för att aktivera reglaget Depth (djup).
  2. När reglaget Depth (djup) syns ska du dra fingret uppåt eller nedåt för att höja eller minska intensiteten.
  3. När du är klar trycker du var som helst utanför reglaget Depth (djup) eller så väntar du tills reglaget inte längre är aktivt.

Hur justerar jag TGC på en bild?

  1. Tryck var som helst på skärmen och dra fingret åt vänster eller höger för att aktivera reglaget Gain (intensitet). När reglaget Gain (intensitet) är aktivt visas reglaget TGC längst ner på skärmen.
  2. Använd skjutreglaget Near (när), Mid (mitten) och Far (långt) för att justera bilden efter behov genom att trycka på ett skjutreglage och dra fingret åt höger eller vänster för att höja eller sänka procentsatsen.
  3. Tryck vid behov på Reset (återställ) för att återställa skjutreglagen Near (nära), Mid (mitten) och Far (långt) till 50 % (standardinställningen).
  4. Tryck på Done (klar) när du är klar.

  

 

Var denna artikel till hjälp?
5 av 11 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss