Vi är här för att hjälpa till.

Systemintegration

Butterfly Cloud kan ansluta till din organisations DICOM-slutpunkter med en säker DICOM-TLS-anslutning eller via Butterfly Link. Ultraljudsstudier som gjorts på alla Butterfly-sonder i din organisation kan vidarebefordras till ett eller flera av sjukhusets DICOM-lagringssystem, till exempel PACS (Picture Archiving and Communication System) eller VNA (Vendor Neutral Archive) Butterfly går även att ansluta till en DICOM Modality Worklist (MWL) (modalitetsarbetslista) för att minimera behovet av att skriva in patientuppgifter manuellt. När inställningarna har konfigurerats kan medlemmar i din organisation använda arbetslistan för att fylla i fälten med patientuppgifter innan de laddar upp undersökningar från Butterfly iQ-appen.

Vår vitbok om teknik och säkerhet ger dig en översikt över våra integrationsalternativ på hög nivå . Du kan läsa Butterfly Networks vitbok om teknik och säkerhet om du klickar här.

Du kan läsa försäkran om överensstämmelse för Butterfly Cloud DICOM Connector om du klickar här.

Butterfly DICOM Connector över DICOM TLS

Butterfly DICOM Connector skapar en säker och krypterad anslutning mellan Butterfly Cloud och din anläggnings DICOM-slutpunkter. Detta möjliggör säker överföring av ultraljudstudier tagna med Butterfly iQ. Vi använder DICOM-TLS (Transport Layer Security, v 1.2) för att stöda krypterad punkt-till-punkt-kommunikation utan nackdelar och installationsutmaningar som är förknippade med en VPN-tunnel.

Till skillnad från en traditionell och lokal modalitet, som finns i ditt interna nätverk, skapar Butterfly Cloud en säker anslutning till din nätverksperimeter via internet . Du behöver din offentliga IP-adress för ditt nätverk och en tillgänglig port för att ta emot data. DICOM-TLS kräver att DICOM-trafiken dekrypteras i ditt nätverk. Vanliga metoder för att ”terminera” TLS-anslutningen i ditt nätverk anges nedan med tillämpliga installationsguider.

Om du behöver ytterligare hjälp med felsökning av dina DICOM-anslutningar kan du läsa vår guide här

Butterfly Link

Vi erbjuder också direkt EMR-/EHR-integration, SSO-integration och kompatibilitet med tredjeparts ultraljudssystem som del av Enterprise Workflow-medlemskap.

Butterfly Link är en Windows-baserad applikation installerad på en server eller arbetsstation som säkert ansluter en medicinsk anläggnings system till Butterfly Cloud. Butterfly Link kommunicerar med DICOM-enheter (PACS, ultraljudsmodaliteter och arbetslistor för modalitet) för att skicka och ta emot medicinska bilddata över medicinska anläggningars nätverk. Butterfly Link kan också skicka och ta emot HL7-data mellan Butterfly Cloud och anläggningens EMR eller gränssnittsmotor(er). 

Om du vill ta reda på mer om Butterfly Link klickar du här, och för vår installationsguide klickar du här

Var denna artikel till hjälp?
18 av 30 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss