Vi är här för att hjälpa till.

Förinställningar

Buk

Denna förinställning används bäst för att demonstrera bukorgan, såsom lever och njure. Det kan också användas för bukprocedurer såsom paracentes.

Djupt i buk

Denna förinställning utformades för bättre framställning hos patienter med tekniskt utmanande buk, vilket vanligtvis beror på en stor omkrets. Dess frekvens justeras med djupet för att säkerställa en pålitlig visualisering upp till 30 cm.

Aorta och gallblåsa

Denna förinställning är ett komplement till förinställningen Buk. Den är optimerad specifikt för strukturer i buken som vanligtvis kräver en hög kontrastupplösning. Detta minskar gråtonerna för att demonstrera gallblåseväggen och lumen på de stora kärlen.

Blåsa

Denna förinställning har optimerats för kontrasten och detaljerna som krävs för utvärdering av urinblåsan samt har anpassats för att producera bilder med högre upplösning av blåsväggen och det omgivande bäckenet. . Synfältet utvidgas till 120 grader för att möjliggöra visualisering av urinblåsan i närområdet.

Hjärta

Denna förinställning har utformats för att framställa hjärtats snabbt rörliga dynamik. Den använder en hög bildfrekvens och tillämpar en sektorskanning som möjliggör tillförlitlig ekokardiografisk realtidsundersökning.

Djupt i hjärtat

Denna förinställning utformades för att tillhandahålla hjärtbildframställning hos tekniskt utmanande patienter, vanligtvis på grund av högt BMI (Body Mass Index). Flera parametrar har ändrats för att ge ekokardiografi av diagnostisk kvalitet, även i tekniskt svåra patienter.

FAST

Förinställningen FAST har utvecklats med parametrar som är optimerade specifikt för en fokuserad bedömning av standardfönster i hjärt- och bukfönstren i trauma. Den ger höga bildfrekvenser för hjärtbildframställning och upprätthåller den upplösning som krävs för att identifiera patologi, såsom fri vätska i buken.

Lunga

Förinställningen Lunga är optimerad för att stödja framställning av lungpatologi, såsom andningssvikt. I det mycket nära fältet är ett högfrekvent linjärt format optimerat för visualisering av glidande lunga. När djupet förändras, ändras även bildformatet och frekvensområdet för att stödja djupare undersökning för A- och B-linjer.

Muskuloskeletal

Denna förinställning är anpassad för högupplösta bilder av muskler, senor, ligament och bursa. Förinställningen stöder också vägledning för terapeutiska injektioner.

Nerv

Detta är en förbättrad muskuloskeletal förinställning som är utformad specifikt för att avgränsa den karakteristiska ”bikakestrukturen” av perifera nerver. Denna förinställning är anpassad för vägledning av regionala nervblock.

Gynekologi

Förinställningen Obstetrisk ger högfrekvent kurvlinjär framställning med hög bildfrekvens för att tillhandahålla högkvalitativ transabdominal framställning och registrering av fosterpuls (FHR).

Ögon

Denna förinställning skapades för identifiering av främmande föremål i ögat, förskjutning av ögats lins och näthinneavlossning i akut miljö. Den kan också användas för att identifiera förhöjt intrakraniellt tryck via omkretsen på synnervens skida, vilket kan bidra till att identifiera patologi i och runt hjärnan.

Pediatrisk buk

Denna förinställning har optimerats för bukskanningar hos barn. Frekvenserna är högre och djupet reducerat för att ge större detaljnoggrannhet i den pediatriska befolkningen.

Pediatriskt hjärta

Denna förinställning är optimerad för de unika behoven vid undersökning av barnhjärtat. Frekvenserna är högre och djupet reduceras för att ge de exakta detaljer som krävs i den pediatriska befolkningen.

Pediatrisk lunga

Den här förinställningen är optimerad för att stödja de unika behoven hos barns andningsorgan. Den har utformats i samarbete med våra kliniska partners för att stödja undersökningen av en rad respiratoriska åkommor hos barn, inklusive lunginflammation.

Litet organ

Denna förinställning har optimerats för att stödja demonstrationen av mjuka vävnadsstrukturer, såsom sköldkörteln och testiklarna. 

MSK-Mjuk vävnad

Denna förinställning har optimerats för framställning av de allra första centimetrarna av vävnad och identifiering av främmande föremål, cellulit och abscesser.

Vaskulär: Åtkomst

Denna förinställning är anpassad för visualisering av vaskulära strukturer, med specifikt fokus på perifera artärer och vener. Det maximerar kontrastupplösningen för att ge skarp demonstration av kärlgränserna och nålen. Denna förinställning är idealisk för dynamisk central venös access i realtid.

Vaskulär: Karotis

Denna förinställning är optimerad med kontrastupplösningen, de bildfrekvenser och den vaskulära förbättring med Färgdoppler som krävs för undersökning av halspulsådern.

Vaskulär: Djup ven

Denna förinställning är optimerad för undersökning av de djupa venerna i både benet och armen. Den har utformats för att användas vid undersökning av djup ventrombos.

Var denna artikel till hjälp?
24 av 26 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss