Vi är här för att hjälpa till.

Lista på förinställningar för människa (iQ/iQ+)

Buk

Förinställningen för buk använder harmoniska frekvenser i krökt format för att stödja klinisk bedömning av strukturer samt storlek och morfologi för bukorganen, såsom levern och njuren, till ett djup på 25 cm. Förinställningen används även för bukbehandlingar såsom paracentes eller ECMO-linjer inom IVC.

Djupt i buk

Förinställningen för djup buk använder grundläggande låga frekvenser som krävs för att ge det penetrationsdjup som är nödvändigt för bukundersökningar upp till 30 cm. Den krökta förinställningen används vanligtvis endast för tekniskt komplexa patienter, till exempel personer med högt BMI eller mycket försvagad lever, såsom vid hepatit.

Aorta och gallblåsa

Aorta/gallblåsa använder avbildningsparametrar för avbildning med hög kontrast för dessa specifika bukstrukturer. Funktionen har utformats för optimal separation av gränser och används därför med fördel för undersökning av AAA, CBD, sjukdom i gallblåsan, kolelithiasis och perikolecystisk vätska, vilka är vanliga undersökningar inom primär- och akutvård.

Blåsa

Förinställningen för urinblåsa har optimerats för kontrasten och detaljnivån som krävs för bedömning av blåsan. Synfältet utvidgas till 120 grader för att möjliggöra bredare visualisering av urinblåsan på ett djup upp till 20 cm. Den krökta förinställningen inkluderar tillämpning av harmonisk avbildning för högupplösta bilder. Den tillhandahåller nödvändig penetration för visualisering av hela blåsan samt kontrastupplösningen som krävs för att tillförlitligt visa blåsans vägg. Förinställningen används med fördel för att undersöka urinretention, urinblåsans vägg, urinrörets öppenhet och prostatans storlek.

Hjärta

Förinställningen för hjärta använder fasintervall med hög bildhastighet samt grundläggande frekvenser för att möjliggöra tillförlitlig ekokardiografisk undersökning av hjärtats anatomi i realtid. Förinställningen penetrerar upp till 25 cm och används ofta vid undersökning vid sjukbädden av specialister inom olika kliniska miljöer såsom akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar, kardiologi samt perioperativa PACU-bedömningar för övergripande utvärdering av hjärtat. Den kan även användas för behandlingar av bröstkorgen såsom perikardiocentes.

Djupt i hjärtat

Förinställningen djupt hjärta har en alternativ optimering som utvecklats för att tillhandahålla flexibilitet vid undersökning av olika typer av patienter. Den har en högre resonansfrekvens samt en harmonisk komponent för ett nytt utseende. Med den högre bildfrekvensen skapar funktionen pålitlig ekokardiografisk undersökning upp till 25 cm, i realtid.

Koherens-avbildning

Koherens-avbildning (Coherence Imaging) finns i förinställningen för hjärta. Funktionen förbättrar bilden genom att avlägsna akustisk efterklang och aberration som inte har modellerats ("clutter" eller "brus") och förbättrar kontrastupplösningen för att stödja binärt beslutsfattande.

FAST

FAST-inställningen har optimerats för utförandet av FAST-undersökningar (Focused assessment with sonography in trauma). Detta hjälper vårdpersonalen att identifiera fri intraperitoneal eller perikardiell vätska i patienter som skadats av trubbiga föremål eller trubbigt våld. Det är en viktig del av ultraljudsundersökningar både inom akutvården och EMS: Förinställningen uppnår ett djup på 25 cm och har en kombination av tekniska egenskaper med hög bildhastighet för avbildning av hjärtat (vanligtvis "subxiphoid"-vy) samt detaljerade bilder för undersökning av djupbäcken och buk.

Lunga

Lungförinställningen är utformad för att stödja klinisk undersökning av andningsbesvär. Lungförinställningen har optimerats för att demonstrera pleural glidning och pleural artefakt, inklusive a-linjer och b-linjer genom ett skärpedjup på 15 cm. Förinställningen omvandlas från en krökt linjär matris till en linjär matris när djupet reduceras till 7 cm eller mindre. Detta optimerar lunggliddynamiken i närfältslungan samt pleurala artefakter. Erbjuder M-läge.

Lungvävnad

Utformad för att stödja undersökningar av lunghepatisering eller lungkonsolidering. Med ett maxdjup på 15 cm och tillämpning av låga harmoniska frekvenser i ett krökt linjärt format har denna inställning optimerats för förbättrad visualisering i det avlägsna fältet.

MSK-Mjuk vävnad

Förinställningen för muskel, skelett (MSK) och mjuka vävnader har den högsta frekvensen. Den har utvecklats med högt dynamiskt intervall för optimerad upplösning vid avbildning av mjuk vävnad såsom vid intramuskulär undersökning. Funktionen används vanligtvis av avancerade användare vid undersökning av muskel, skelett och mjuka vävnader när de önskar en detaljerad anatomisk bedömning. Förinställningen penetrerar från ett minsta djup på 1 cm till högst 12 cm. Användaren kommer att märka att förinställningen automatiskt går från linjär till trapetsformad (4 cm) och sedan till en kurva (8 cm) för att stödja ytliga bedömningar med pekfingret till djupt ljumskbråck och undersökning av höftleder samt styrning av nålen. Det är även en populär förinställning som används av plastikkirurger vid undersökning av symptomatiska bröstimplantat.

Muskuloskeletal

Förinställningen muskuloskeletal kompletterar muskel, skelett och mjuk vävnad (MSK och mjuk vävnad). Den har utvecklats med fokus på kontrastupplösning för att markera tydliga kanter mellan strukturer och nålar med hög prestanda. Förinställningen används vanligtvis av användare som utför ingrepp samt diagnostiska processer och som behöver tydliga gränser (såsom inom DDH) och reumatologi. Den penetrerar från ett minsta djup på 1 cm till högst 12 cm och går automatiskt från linjär till trapetsformad (4 cm) och sedan till en kurva (8 cm). På så sätt stödjer den muskuloskeletala förinställningen inspektion/injektion av perifera leder samt penetrationsdjupet som krävs för höftleder och till och med ryggbedövning.

Nerv

Förinställningen för nerver har utvecklats i samarbete med regionala och perioperativa anestesiologer. Den har ett högfrekvent linjärt avbildningsformat som har optimerats för undersökning av de perifera nerverna till ett djup på 5 cm. Förinställningen har utvecklats för att visa kontrast mellan nervbunten, som på detta sätt skiljer sig från omgivande strukturer utan att tappa upplösningen som krävs för att visa enskilda nervknippens vanliga utseende (i form av en "bikaka").

Obstetrik trimester 1/Gynekologi

Förinställningen för gynekologi (OB 1/GYN) är en specifikt utformad förinställning för obstetrik, in utero-bedömningar av graviditeter och gynekologi. Förinställningen har ett djup upp till 25 cm. Den har optimerats för undersökningar under graviditetens första trimester och är särskilt populär inom förlossning, obstretik och vid begränsade resurser.

Obstetrik trimester 2/3

Förinställningen för gynekologi (OB 2/GYN) är en specifikt utformad förinställning för obstetrik, in utero-bedömningar av graviditeter och gynekologi. Förinställningen har ett djup upp till 25 cm. Den har optimerats för undersökningar under graviditetens andra och tredje trimester och är särskilt populär inom förlossning, obstretik och vid begränsade resurser.

Ögon

Den oftalmiska förinställningen har noggrant utvecklats med lämpligt MI-driftsomfång för undersökningar av ögat på vårdplatsen. Detta innebär vanligtvis att man tittar på ögonhålans strukturella integritet, främmande objekt samt det optiska nervhöljets diameter (optic nerve sheath diameter, ONSD). Det är en linjär förinställning med ett djup upp till 5 cm.

Pediatrisk buk

Förinställningen för pediatrisk buk använder harmoniska frekvenser i krökt format för att stödja klinisk bedömning av storlek och morfologi för bukorganen, såsom levern och njuren. Förinställningen använder en högre frekvens och kan penetrera till 15 cm, vilket är optimalt för pediatriska undersökningar.

Pediatriskt hjärta

Förinställningen för pediatriskt hjärta använder fasintervall med hög bildhastighet samt frekvenser för att möjliggöra tillförlitlig ekokardiografisk undersökning av hjärtats anatomi i realtid. Förinställningen penetrerar till 15 cm och har optimerats för pediatriska patienter. Den inkluderar högre frekvenser än motsvarande inställning för vuxna.

Pediatrisk lunga

Förinställningen för pediatrisk lunga har optimerats för att visa lungsäcken och glidande lunga i förgrunden samt A-linjer och B-linjer i hela fältet på 7 cm. Det är en förinställning som är populär för att identifiera lungkonsolidering i samband med pediatrisk lunginflammation. Det är en av de vanligaste förinställningarna bland våra globala NGO-partners.

Litet organ

Förinställningen för små organ har optimerats för att undersöka mindre strukturer av mjuk vävnad, såsom sköldkörteln, öronspottkörteln, lymfkörtlarna och testiklarna. Förinställningen har ett linjärt format och ett djup upp till 6 cm. Den kan användas för både kvalitativ och kvantitativ bedömning av organets storlek, morfologi och kärl. Exempel på detta inkluderar bedömning av testikeltorsion samt Hashimotos sjukdom.

Vaskulär: Åtkomst

Förinställningen för vaskulär åtkomst har utformats för att uppfylla kraven på hög kontrast och upplösning för ultraljudsstyrda venpunktioner och behandlingar med arteriell åtkomst. Förinställningen har ett linjärt format. Den optimerar avbildning från minst 1 cm upp till 5 cm och har ett lågt gråskaligt utseende för att visa upp såväl kärl som nålens/kateterns bana och dess spets.

Vaskulär: Karotis

Förinställningen för åtkomst till halspulsådern har utformats för att uppfylla kraven på hög kontrast och upplösning för undersökning av halspulsådern vid perifer artärsjukdom. ´Den har designats för att stödja identifiering av förkalkning, hemodynamiska störningar och screening för stroke. Förinställningen optimerar avbildningen till 6 cm för att passa flera olika patienttyper. Den har optimerats med ett relativt lågt gråskaligt utseende för att påvisa intimala gränser. Här hittar du en bra video som hjälper dig att komma igång.

Vaskulär: Djup ven

Förinställningen för djup ven har utformats för att uppfylla kraven på hög kontrast och upplösning för undersökning av perifera djupa vener. Den har designats för att stödja identifiering av trombos genom att tillhandahålla bildhastigheter som är anpassade till typiska kompressionsrörelser, kontrastupplösning som stödjer identifiering av själva trombosen samt ett djup på upp till 8 cm. Den har optimerats med ett relativt lågt gråskaligt utseende för att påvisa intimala gränser.

Vaskulär: Ansikte

Förinställningen "Kärl: ansikte" ("Vaskulär: ansikte") har utformats för att uppfylla kraven på hög kontrast och upplösning för undersökning av ansiktets små vener med långsamt hemodynamiskt flöde. För att stödja ultraljudsledda kosmetiska ingrepp. Den linjära förinställningen ger optimerad avbildning från minst 1 cm till max 4 cm djup, med låg gråskalig avbildning och fokus på tydlig identifiering av ansiktets kärl och anatomi. B-läge, färgdoppler, effektdoppler och mittlinjeverktyget är aktiva i denna förinställning.

Var denna artikel till hjälp?
43 av 46 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss