Vi är här för att hjälpa till.

Aviseringar och meddelanden i appen

Nedan följer en kort sammanfattning av några vanliga varningar du kan få när du använder Butterfly iQ-appen. Du finner mer information om felsökning i våra andra felsökningsartiklar: Problem med felsökningsapp, Felsökning av bildtagningsproblem, Lösa anslutningsproblem och Lösa laddningsproblem.

”Enhetens lösenord krävs”

Detta visar att din mobilenhet inte har någon lösenkod. Butterfly kräver att mobilenheten har en lösenkod för att skydda patientuppgifter. Tryck på Open Settings (öppna inställningar) för att aktivera och konfigurera lösenkoden till din mobilenhet.

”Inloggningsfel”

  • Kontrollera att din mobilenhet kan anslutas till ett nätverk (wifi- eller mobilanslutning).
  • Försök att skriva in dina inloggningsuppgifter igen.
  • Återställ ditt lösenord här.

Om stegen ovan inte löser problemen kan det betyda att tjänsten Butterfly genomgår underhållsarbete eller är otillgänglig.

”Tvingad utloggning”

Detta visar att din mobilenhet inte längre har någon lösenkod. Butterfly kräver att mobilenheten har en lösenkod för att skydda patientuppgifter. Tryck på Settings (inställningar) för att aktivera och konfigurera lösenkoden till din mobilenhet

”Molnåtkomst har avslutats”

Det visar att prenumerationen på Butterfly har gått ut. Förnya din prenumeration eller kontakta din administratör för att få din prenumeration förnyad. Kontakta Butterfly Support om din prenumeration inte har löpt ut och du ser detta meddelande.

”Sonden tillfälligt inaktiverad”

Det här varningsmeddelandet visas när din mobilenhet inte har anslutits till internet under de senaste 30 dagarna. Återanslut till internet och tryck på Refresh (uppdatera). 

”Skanningen kan återupptas efter att kylningen är klar”

Det här varningsmeddelandet visas när sonden har blivit för varm för avläsning. Systemet begränsar temperaturen för kontakt med patienten och kan inte göra avläsningar vid eller högre än 43 °C (109 °F). Systemet visar det varningsmeddelandet innan det stängs av. Koppla ur sonden och låt den svalna. Du kan nå andra funktioner i appen när sonden är urkopplad.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 11 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss