Vi är här för att hjälpa till.

Rengöring och desinfektion

OBS: Vi har nyligen utökat vår lista med kemiskt kompatibla rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Du kan se hela listan över kemiskt kompatibla rengöringsmedel och desinfektionsmedel genom att klicka här.

Du finner aktuell information om rengöring och desinficering av din Butterfly-sond när det gäller covid-19 i rengörings- och desinficeringsresurserna på vår webbsida för covid-19.

Om du letar efter en sondhylsa eller -skydd som du kan använda med din Butterfly kan du använda vanliga hylsor som finns tillgängliga från Civco, ProTek, Medline, Sheathes och andra återförsäljare. Tegaderm Film (1624W) har även testats och är godkänd att användas på sonden under dess livslängd. 

För fullständiga detaljerade instruktioner för rengöring av din Butterfly, se bruksanvisningarna.

Gör så här för att rengöra sonden: 

 1. Efter varje användning av sonden, använd en av de rekommenderade tvättservetterna för att avlägsna ultraljudsgel från sonden.
 2. Koppla ur sonden från mobilenheten.
 3. Torka av sonden, kopplingsfogen, kabeln och kontakten med en av de rekommenderade våttrasorna i en (1) minut tills sonden ser ren ut.
 4. Byt trasor efter behov och upprepa steget ovan tills sonden ser ren ut.
 5. Torka av sonden genom att använda en mjuk trasa och absorbera linsen torr. Torka inte av linsen. Torka av resten av sonden, kabeln, kopplingsfogen och kontakten.
 6. Inspektera sonden visuellt i ett välupplyst område och se till att alla ytor är rena. Om sonden inte är ren ska du upprepa rengöringsstegen ovan.
 7. Kassera rengöringsmaterialet i enlighet med samtliga gällande regler.

⚠️FÖRSIKTIGHET:

Förhindra att vätskor kommer in i elektriska delar eller metalldelar av kabelns kontakt under rengöring och desinfektion. Det kan förekomma skador i de områdena på grund av vätska där.

Förhindra att vätskor skvätter på din mobilenhets pekskärm under avläsning och rengöring. Det kan förekomma skador på grund av vätskor.

Så här desinficerar du sonden:

Efter att ha rengjort sonden måste du desinficera sonden.

Du rekommenderas använda Super Sani-Cloth® bakteriedödande engångstrasor från PDI, Inc eller blekningsmedel (0,6 % natriumhypoklorit) och rena luddfria trasor.

⚠️VARNING! Undersök alltid sonden före och efter rengöring, desinfektion eller användning. Kontrollera linsens yta, kabeln, höljet, sömmarna och kontakterna och se efter tecken på skador, som sprickor, flisor, slitage eller läckage. För att undvika risk för elstötar ska du inte använda sonden om det förekommer några tecken på skador.

Desinficera sonden på medelnivå (ILD) med Super Sani-Cloth® bakteriedödande engångstrasor från PDI:

 1. Torka av sonden, kabeln, kopplingsfogen och kontakten med Super Sani-Cloth® bakteriedödande engångstrasa. Använd fler rena dukar efter behov.
 2. Kontrollera att den behandlade ytan ser våt ut i minst två (2) minuter, och var särskilt uppmärksam på sömmar, luckor, packningsmaterial och nedsänkningar.
 3. Använd fler rena dukar efter behov och se till att de är i kontinuerlig kontakt i två minuter (2).
 4. Låt enheten lufttorka.
 5. När den är ren och desinficerad ska du visuellt inspektera sonden, kopplingsfogen, kabeln och kontakten och se efter tecken på skador eller slitage.

Gör så här för att desinficera sonden på medelnivå (ILD) med blekmedel (0,6 % natriumhypoklorit) och rena luddfria trasor:

 1. Torka av sonden, kabeln, kopplingsfogen och kontakten med en ren luddfri trasa som är våt (fuktig men som inte dryper) med blekmedel (0,6 %). Använd fler rena dukar efter behov.
 2. Kontrollera att den behandlade ytan ser våt ut i minst tio (10) minuter, och var särskilt uppmärksam på sömmar, luckor, packningsmaterial och nedsänkningar.
 3. Använd fler rena dukar efter behov och se till att de är i kontinuerlig kontakt i tio minuter (10).
 4. Låt enheten lufttorka.
 5. När den är ren och desinficerad ska du visuellt inspektera sonden, kopplingsfogen, kabeln och kontakten och se efter tecken på skador eller slitage.

Desinficering på hög nivå (HLD)

Obs! Utför följande steg för att säkerställa att sonden är kompatibel för desinficering på hög nivå (HLD) innan du använder HLD.

Så här kontrollerar du om sonden är kompatibel för HLD:

 1. Öppna din Butterfly iQ-app medan din sond är ansluten till din mobila enhet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen för att visa skärmen Inställningar.
 3. Tryck på My iQ (mitt iQ) för att visa skärmen My iQ (mitt iQ).
 4. Kontrollera att raden Desinficeringsstöd hög nivå visar Ja.
 5. Fortsätt med HLD endast om sonden har stöd för det.
 6. Koppla ur sonden från mobilenheten.

Cidex OPA, Trophon2, Virusolve + EDS och Virusolve + Concentrate är kompatibla med Butterfly iQ. Följ tillverkarens instruktioner för desinficering med dessa produkter.

Desinfektion av mobilenheten

Det kan bli nödvändigt att desinficera din mobilenhet efter användning. Detaljer och support finns i din mobilenhets policy och webbplats. 

Var denna artikel till hjälp?
48 av 57 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss