Vi är här för att hjälpa till.

Genomföra diagnostiktest av sonden

Butterfly kan utföra användarinitierade, diagnostiska tester som utformats för att bedöma systemets beredskap för användning. Observera att ingen testnivå kan garantera prestanda eller upptäcka felaktig användning, skador eller defekter som har skett efter att det senaste testet är klart.

Utför diagnostiktestet regelbundet. Vid normal användning rekommenderas månadsvisa tester.

Diagnostiktestet körs genom en serie av diagnostiktester och meddelar dig när alla tester är klara.

Gör så här för att genomföra sondens diagnostiktest:

  1. Kontrollera att sonden är ansluten till mobilenheten.
  2. Se till att din sond är laddad. Ta sedan ur den från laddaren för att utföra diagnostiskt test.
  3. Från Butterfly iQ-appen väljer du din avatar längst ned till höger på skärmen för att komma åt din profil.
  4. Tryck på My iQ (mitt iQ) för att visa skärmen My iQ (mitt iQ).
  5. Tryck på Run Diagnostics (kör diagnostik) och välj sedan Start Probe Diagnostics (starta sonddiagnostik) för att utföra testet.
  6. Koppla inte bort din iQ under testet och kör inte testet medan iQ laddas.
  7. När du är klar ser du ett meddelande som anger om din sond slutförde eller misslyckades med diagnostiktestet.
Var denna artikel till hjälp?
20 av 25 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss