Vi är här för att hjälpa till.

Genomföra diagnostiktest av sonden

Butterfly iQ kan utföra användarinitierade, diagnostiska tester som utformats för att bedöma systemets beredskap för användning. Observera att ingen testnivå kan garantera prestanda eller upptäcka felaktig användning, skador eller defekter som har skett efter att det senaste testet är klart.

Utför diagnostiktestet regelbundet. Vid normal användning rekommenderas månadsvisa tester.

Diagnostiktestet körs genom en serie av diagnostiktester och meddelar dig när alla tester är klara.

Gör så här för att genomföra sondens diagnostiktest:

  1. Kontrollera att sonden är ansluten till mobilenheten.
  2. På bildtagningsskärmen trycker du på din användarbild (eller dina initialer) uppe i det vänstra hörnet.
  3. Tryck på ⚙för att visa skärmbilden Settings (inställningar).
  4. Tryck på My iQ (mitt iQ) för att visa skärmen My iQ (mitt iQ).
  5. Tryck på Run Diagnostics (kör diagnostik) och välj sedan Start Probe Diagnostics (starta sonddiagnostik) för att utföra testet.
    • Om testet blir godkänt visar systemets skärm ett meddelande om att systemet har godkänts. Du kan skicka resultaten till Butterfly support genom att trycka på Send Results to Support (skicka resultaten till support).
    • Om testet misslyckas trycker du på Skicka resultat till Butterfly Support.
Var denna artikel till hjälp?
4 av 6 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss